Historik / Historiikki

GSF:s historik i korthet

Gamlakarleby Segelförening grundades 28 februari 1872. GSF verkar sedan 1908 på Mustakari, där en paviljong samma år uppfördes.

Föreningen anslöt sig 1912 till Finlands seglarförbund.

Bemärkta kommodorer har varit bl.a. Alarik Strengell 1901-15, Helge Slotte 1930-51 och Per-Ole Holm 1969-84.

Omhuldade båtklasser inom GSF var ursprungligen allmogebåtar, på 1920-talet Skärgårdskryssare, fr.o.m. 1930-talet Hajbåtar och Bottenhavskryssare, fr.o.m. 1960-talet Snipe, OK-jolle och H-båt.

Bland namnkunniga seglare inom GSF märks Ingmar Björndahl (FM i Snipe 1965, OK-jolle 1969) och Vesa Rönnholm (FM i OK-jolle 1971, 1972).

Kända båtkonstruktörer inom klubben är bl.a. Carl Kankkonen (1821 - 1911), Gösta Kyntzell och Birger Slotte.

GSF hade 2008 ca 500 medlemmar. (G. 1872 - 1997, 1997) (Henry Ericsson/red).

Orginal text kopierat från webbsidan:


Uppslagsverket Finland


GSF:s historia

Historia i korthet.pdf

1700-talet

På Mustakari har funnits ett reparationsvarv för segelfartyg på 1700- och 1800-talet. Fartygen krängdes mot den brantstrandiga holmen för tjärning och reparation av botten.

Den första delen av namnet (Musta-) har sitt ursprung i en tid då klipporna var svarta av tjära som strukits på skroven. Den andra delen av namnet (-kari) påminner om, att platsen ursprungligen var en liten klippö långt ute från stranden.

Tjära, som man fortfarande kan se på holmen, mjuknar på en varm sommardag och fastnar mellan tårna och väcker med sin doft minnen av segelfartyg och Krimkrigets oroliga tider.

Magistraten beviljade Joachim Donner 1726 tillstånd, att placera på Mustakari stenklippa en sk. "bråbänk". "Bråbänk" är en krängningsbrygga, där fartyg kölhalades för reparation. Vid krängningen och inbränningen av tjäran togs ofta en del bottenplankor bort eller delar av friborden byttes ut. På stenklippan var det enklare att bekämpa brandfaror.

Mustakari klippö vid gränsen till Karleby kommun kom i staden Gamlakarlebys ägo 1766 (bild 1).


1800-talet

Handelsråd Johan "Jean" Kyntzell (1769 - 1827) lät bygga en egentlig reparationsbrygga på Mustakari 1816, där borgarna reparerade sina skepp mot avgift. Den vanligaste reparations- åtgärden var byte av slitna bottenplankor och/eller bräder. Arbetet avslutades naturligtvis med riklig tjärbestrykning.

Under Krim kriget (1853 - 1856) gicks två slag mot Brittiska flottan i Gamlahamnsviken. I juni 1854 gicks slaget vid Halkokari. Brittiska flottan försökte göra en landstigningsattack in i viken mellan Mustakari och Halkokari, som slogs tillbaka.

Drygt ett år senare gicks slaget vid Davidsberg. Britterna återvände i september 1855 och denna gång försökte de göra landstigningsattack vid Davidsberg, som igen en gång slogs tillbaka (bild 2). Mera info på länken "Harrbådas vallar".

På Conrad Sovelius teckning från 1883 (bild 3) beskrivs Gamla Hamnsviken i slutet av 1800-talet, uppenbarligen sedd från Halkokari. I mitten är Mustakari, där man kan se bodar och en enkel lyftkran, till vänster saltmagasinen i Elba.


Detalj från det Rooska släktträdet. K. H. Renlunds museum.

Källa: Karleby hamns historia

www.portofkokkola.fi/historia/svenska/
vanha_sv.html

 

Gamlakarleby Segelförenings tillblivelse kan härledas till den 22 augusti 1870, då tidningen Uusi Suometars korrespondent i Gamlakarleby skildrade en seglings- och roddtävling, som arrangerades på Mustakari:


Redan vid 12-tiden hade ett tjugotal båtar infunnit sig vid Mustakari, därifrån starten gick mot Trullö udden. Vädret var hårt med stormbyar men trots detta ställde fjorton båtar upp för start, sex från staden och åtta från grannkommunerna. Flera av de mindre båtarna vågade inte ut i det hårda vädret och master knäcktes på flera av de större båtarna som deltog. Gamlakarlebyseglare tog de fyra första placeringarna och femte placeringen gick till Lochteå.

 

Gamlakarleby Segelförening r.f. (GSF) grundades 27.2.1872 av 17 herremän, som hade samlats på Sällskapsklubben, för att diskutera ett angeläget ärende. Konstruktören och båtbyggaren Carl Kankkonen från Rödsö, ansågs vara den man som hade gett impulsen till att GSF grundades. Kankkonen hade byggt  flera slopar för kapp- och nöjessegling, vilka han sålde till hugade spekulanter på sydkusten. Han var också den första att vinna ett kappseglingspris till Gamlakarleby. Den tiden fanns det tre segelföreningar verksamma i Finland:

  • BSF i Björneborg (1856)
  • NJK i Helsingfors (1861)
  • ASS i Åbo (1865). 

En nämnvärd och intressant faktor är, att enligt webbsidan


www.ycaol.com/internat.htm


är GSF fjärde äldsta segelförening i Finland och 67:e äldsta i världen (placeringen korrigerat 14.5.2015 från 50 till 67).

 

1900 - 1949

Föreningens första paviljong skaffades till Storgrund i Yxpila 1906.

GSF lät bygga en paviljong på Mustakari, som uppfördes 1908 av Emil Mattson från Kvikant .

Paviljongen på Storgrund såldes till Fritjof Heidenberg 1916, som flyttade den till Sandstrand på vintern 1924. Mustakari blev hemmahamn för GSF, Finlands fjärde äldsta segelförening

Paviljongen på Mustakari utvidgades 1919. Paviljongen invigdes 1922 i samband med GSF:s 50-års festligheter.

1931 tillsattes en glasveranda.

Den stiliga kommodorsbryggan blev klar 1932.

På holmen byggdes en småbåtsbrygga 1938. Förbindelser till fastlandet sköttes med hjälp av roddpojkar från Halkokari, Sundet, Sandstrand och Elba. Som roddpojkar verkade bl.a. "Jaako" Nyström och senare "Kaano" Brandt.

För att underlätta skötseln av förbindelserna mellan Mustakari och fastlandet skaffades en motorbåt 1937. Båten kördes av Bertel Nyberg.

En gångbro togs i bruk 1945 och då fick man en fast förbindelse till fastlandet.

På verandan byggdes ett tillfälligt regattatak 1947, som kunde tas bort vid vackert väder.

Klubbrestaurangen inledde sin verksamhe t 1948.


1950 - 1999

År 1950 byggdes två bryggor, södra bryggan för jollarna och östra bryggan för motorbåtarna.

Klubbrestaurangen fick allmänna alkoholrättigheter 1952.

Gångbron ersattes med en ny och ersattes delvis med en jordvall 1959.

Paviljongen utvidgades mot öster 1960.

Haavistos dansbana hyrdes till 90-års festerna på Mustakari 1962.

Nordpiren byggdes 1964.

Oljegrus från vägen till parkeringsplatsen 1966.

En stockbastu mot norr uppfördes 1969.


En ny brygga byggdes 1970.

Vägen mellan bron och paviljongen asfalterades 1971. Samma år hämtades fyllnadsjord till holmens norra strand.

Östra strandens motorbåtsbrygga förnyades 1972.

Bron till holmen ersattes med en före detta järnvägsbro 1977, som staden skänkte till GSF. Bron hämtades från Lahdenperä i Yxpila. Norrpiren förlängdes samma år.

En bred båtramp vid sydvästra stranden blev till 1981. Samma år installerade telefonbolaget en telefonkiosk vid huvudingången.

Holmens södra del fylldes 1982. Samma år byggdes södra piren. Från Villa Davidsberg flyttades ett lusthus till Mustakari, som Karleby stad hade skänkt. Lusthuset var ursprungligen från Björklunds villa i Yxpila, varifrån den flyttats till Villa Davidsberg 1932.

Norra piren förlängdes igen 1983 i samband med muddringen av Gamla Hamnsviken.

Paviljongen utvidgades 1984 mot norr genom att bygga en ny medlems- och VIP-kabinett. Samtidigt byggdes det också ett nytt kök.

En ny bastu och juniorrum byggdes på norra stranden 1985 .

Restaurangen totalrenoverades 1986 och samtidigt byggdes en ny terrass på västra väggsidan av paviljongen. Samma år utfördes ännu muddring av hamnbassängen och en ny pontonbrygga och betongstrand byggdes. Staden byggde en ny anslutning från Gamla Varvsvägen till Mustakarivägen.

Vågbrytare mot sydväst 1988, södra piren byggdes och på samma gång köptes lyftkran.

Gatubelysning till parkeringsplatsen 1989. Paviljongen sandblästrades. Pontonbryggan till den nya södra piren blev också klar.

Paviljongen målades 1990 och terrassen som blivit populär utvidgades.

Vinden städades 1991. Södra serviceområdet asfalterades. En blåräv fanns på holman under sommaren.

Ett nytt kansli byggdes på vinden 1992. Samma år byggdes servicevägen på östra stranden.

Glasväggar byggdes på terrassen 1993, samtidigt revs balkongerna och främre taket reparerades.

En järnport till bron installerades 1994.

Kommodorsbryggan ersattes med en ny strand 1995.

De nya balkongerna och gästhamnens nya brygga blev klara samma år. På södra sidan av södra piren byggdes en oljebrygga för bränslestation och pontonbrygga.

Kokko Line Ab:s M/S Elbatar inledde sin trafik från Mustakari till Tankar 1996.

En ny tambur byggdes vid paviljongens huvudingång 1999. Tamburen försågs med nya toaletter bl.a. Inva-WC.2000 -talet

Som förlängning till kommodorsbryggan skaffades en ny Marineteks ponton-brygga 2006. Föreningen skuldsatte sig för flera år framöver.

Under årens lopp har segelpaviljongen och hamnen utvidgats i flera etapper (bilderna 12 och 13).

En ny Marineteks motorbåtsbrygga installerades i maj 2015 (bild 15).

Välkomna till Mustakari och njuta av historisk havsmiljö!

GSF:n historia lyhyesti

Gamlakarleby Segelförening perustettiin 28 helmikuuta 1872. GSF on toiminut Mustakarilla vuodesta 1908, jonne pystytettiin paviljonki samana vuonna.

Seura liittyi Suomen Purjehdusliittoon vuonna 1912.

Merkittävät kommodorit ovat olleet mm. Alarik Strengell 1901-15, Helge Slotte 1930-51 ja Per-Ole Holm 1969-84.

Arvostetuimmat veneluokat GSF:ssä olivat alun perin perinneveneitä, 1920-luvulla Saaristoristeilijät, 1930-luvulta alkaen Haiveneet ja  Bottenhavskryssarit, 1960-luvulta alkaen Snipet, OK-jollat ja H-veneet.

Nimekkäimmät purjehtijat GSF:ssä ovat Ingmar Björndahl (Snipe SM 1965, OK-jolla 1969) ja Vesa Rönnholm (OK-jolla SM 1971, 1972).

Seuran kuuluisat venesuunnittelijat ovat mm. Carl Kankkonen (1821 - 1911), Gösta Kyntzell ja Birger Slotte.

GSF:llä oli vuonna 2008 n. 500 jäsentä. (G. 1872 - 1997, 1997) (Henry Ericsson/toim.)

Alkuperäinen ruotsinkielinen teksti käännetty sivustolta:

Uppslagsverket Finland


GSF:n historia

Historia lyhyesti.pdf

1700-luku

Mustakarilla on sijainnut 1700- ja 1800-luvuilla purjelaivojen korjaustelakka. Laivat kallistettiin jyrkkärantaista karia vasten pohjan tervausta ja korjausta varten.


Nimen alkuosa (Musta-) juontaa aikaan, kun kari oli mustana runkoihin sivellystä tervasta. Nimen loppuosa (-kari) muistuttaa siitä, että paikka oli alun perin pieni kallioluoto kaukana rannasta.


Terva, jota vieläkin näkee saarella, pehmenee kuumana kesäpäivänä ja tarttuu varpaiden väliin tuoden tuoksullaan muistoja purjelaivoista ja Kriminsodan levottomilta ajoilta.

Maistraatti myönsi Joachim Donnerille 1726 luvan sijoittaa Mustakarin kivikarille "proopenkin". "Proopenkki" on kallistuslaituri, jossa laivoja kölihaalattiin korjausta varten. Kallistuksessa ja kuumatervauksessa poistettiin usein joitakin pohjalankkuja tai uusittiin osia laidoista. Kallioluodolla oli helpompi torjua tulipalovaaroja.


Mustakarin kallioluoto Kaarlelan kunnan rajalla tuli Kokkolan kaupungin omistukseen vuonna 1766 (kuva 1).


1800-luku

Kauppaneuvos Johan "Jean" Kyntzell (1769 - 1827) rakennutti Mustakarille varsinaisen korjauslaiturin 1816, jossa porvarit korjauttivat laivojaan maksua vastaan. Yleisin korjaustoimenpide oli kuluneiden pohjalankkujen ja/tai lautojen vaihtaminen. Työ viimeisteltiin tietenkin runsaalla tervauksella.

Krrimin sodan (1853 - 1856) aikana käytiin Vanhansatamanlahdella kaksi kahakkaa Brittilaivastoa vastaan. Ensimmäinen oli kuuluisa Halkokarin kahakka kesäkuussa 1854. Brittilaivasto yritti maihinnousu-hyökkäystä Mustakarin ja Halkokarin välissä olevaan lahteen, joka torjuttiin.

Runsas vuosi myöhemmin käytiin Davidsbergin kahakka. Britit palasivat syyskuussa 1855 ja tällä kertaa yrittivät maihinnousuhyökkäystä Davidsbergin kohdalla. Hyökkäys torjuttiin jälleen kerran (kuva 2). Lisätietoa linkissä "Harrbådan vallit".

Conrad Soveliuksen piirroksessa vuodelta 1883 (kuva 3) on kuvattu Vanhansatamanlahti 1800-luvun lopulla ilmeisesti Halkokarilta nähtynä. Keskellä on Mustakari, jossa on aittoja sekä yksinkertainen nosturi, vasemmalla Elban suolamakasiinit.

Yksityiskohta Roosin sukupuusta. K.H. Renlundin museo.

Lähde: Kokkolan sataman historia

www.portofkokkola.fi/historia/suomi/ vanha.html
 
Gamlakarleby Segelföreningenin synty voidaan johtaa 22 päivään elokuuta 1870, jolloin Uusi Suomettaren kirjeenvaihtaja Kokkolassa kuvaili Mustakarilla järjestettyä purjehdus- ja soutukilpailua.

 
Jo 12-aikaan oli parikymmentä venettä ilmestynyt Mustakarille, josta lähtö tapahtui kohti Trullevin nokkaa. Keli oli myrskypuuskaisen kova mutta tästä huolimatta neljätoista venettä osallistui lähtöön, kuusi kaupungista ja kahdeksan naapurikunnista. Useimmat pienet veneet eivät uskaltaneet lähteä kovaan keliin ja masto murtui useasta isommasta osalllsituvasta veneestä. Kokkolalais-purjehtijat ottivat neljä ensimmäistä sijaa ja viides sija meni Lohtajalle.

Gamlakarleby Segelförening r.f:n (GSF) perusti 17 herrasmiestä, jotka olivat kokoontuneet Sällskapsklubbenille 27.2.1872 keskustelemaan tärkeästä asiasta. Suunnittelija ja veneenrakentaja Carl Kankkonen, katsottiin olevan se henkilö, joka oli antanut alkusysäyksen GSF:n perustamiselle. Kankkonen oli rakentanut useita sluuppeja kilpailu- ja huvikäyttöön niistä kiinnostuneille, jotka hän myi etelärannikolle. Hän oli myös ensimmäinen, joka voitti kilpapurjehdus-palkinnon Kokkolaan. Siihen aikaan Suomessa toimi kolme pursiseuraa:
  •     BSF Porissa (1856)
  •     NJK Helsingissä (1861)
  •     ASS Turussa (1865).
Merkittävä ja mielenkiintoinen seikka on, että sivuston


mukaan GSF on Suomen neljänneksi vanhin purjehdusseura ja 67:s vanhin maailmassa (sijoitus korjattu 50:stä 67:ään 14.5.2015).
 

1900 - 1949

Seuran ensimmäinen paviljonki hankittiin Ykspihlajan Isokariin 1906.

GSF rakennutti Mustakarille paviljongin, jonka Emil Mattson Kvikantista pystytti 1908.

Isonkarin paviljonki myytiin Fritjof Heidenbergille 1916, joka siirsi sen Sannanrannalle talvella 1924. Mustakarista tuli GSF:n kotisatama, Suomen neljänneksi vanhin pursiseura.

Mustakarin paviljonkia laajennettiin 1919. Paviljonki vihittiin käyttöönsä GSF:n 50 -vuotisjuhlallisuuksien yhteydessä.

1931 lisättiin lasiveranta.

Komea kommodorinlaituri valmistui 1932.


Saarelle rakennettiin pienvenelaituri 1938. Yhteydet mantereelle hoidettiin soutupoikien avulla Halkokarilta, Suntista, Sannanrannalta ja Elbasta. Soutupoikina toimivat mm. "Jaako" Nyström ja myöhemmin "Kaano" Brandt.

Mustakarin ja mantereen välisten yhteyksien hoitamisen helpottamiseksi hankittiin moottorivene 1937. Venettä kuljettajana toimi Bertel Nyberg.

Kiinteä yhteys mantereelle saatiin 1945 kun kävelysilta otettiin käyttöön.

Verannalle rakennettiin väliaikainen regattakatos 1947, joka voitiin kauniilla ilmalla ottaa pois.

Klubiravintola aloitti toimintansa 1948.1950 - 1999

Vuonna 1950 rakennettiin kaksi laituria, etelälaituri jollille ja itälaituri moottoriveneille.

Klubiravintola sai yleiset alkoholioikeudet 1952.

Kävelysilta vaihdettiin uuteen ja korvattiin osin maavallilla 1959.

Paviljonkia laajennettiin itään 1960.

Haaviston tanssilava vuokrattiin 90-vuotisjuhliin Mustakarille 1962.

Pohjoispiira tehtiin 1964.

Öljysora tieltä parkkipaikalle 1966.


Vuonna 1969 pystytettiin hirsisauna pohjoiseen.

Uusi laituri tuli 1970.

Sillan ja paviljongin välinen tieosuus asfaltoitiin 1971. Samana vuonna tuotiin täytemaata saaren pohjoisrannalle.

Itäisen rannan moottorivenelaituri uusittiin 1972.

Saareelle johtava silta korvattiin entisellä rautatiensillalla 1977, jonka kaupunki lahjoitti GSF:lle. Silta tuotiin Ykspihlajan Lahdenperältä. Pohjoispiiraa pidennettiin samana vuonna.

Leveä veneramppi saatiin lounaisrantaan 1981. Samana vuonna puhelinyhtiö asensi puhelinkioskin paviljongin pääsisäänkäynnin viereen.

Saaren eteläpuolta täytettiin 1982. Samana vuonna rakennettiin eteläpiira. Mustakarille tuotiin 1982 Villa Davidsbergistä kaupungin lahjoittama huvimaja. Huvimaja oli alun perin Björklundin huvilalta Ykspihlajasta, josta se oli siirretty Villa Davidsbergiin 1932.

Pohjoispiiraa jatkettiin taas 1983 Vanhansatamanlahden ruoppauksen yhteydessä

Paviljonkia laajennettiin pohjoiseen 1984 tekemällä uusi jäsenkabinetti ja VIP-kabinetti, samalla rakennettiin myös uusi keittiö.

Uusi sauna ja juniorihuone rakennettiin pohjoisrannalle 1985.

Ravintolassa suoritettiin täysremontti 1986 ja samalla rakennettiin uusi terassi paviljongin läntiselle seinustalle. Lisäksi samana vuonna ruopattiin satama-allas, rakennettiin uusi ponttonilaituri ja betoniranta. Kaupunki rakensi uuden liittymän Vanha Veistämöntieltä Mustakarintielle.

Aallonmurtaja lounaaseen, eteläpiiran päähän tehtiin 1988, samalla ostettiin nostokraana.

Katuvalaistus pysäköintipaikalle 1989. Paviljonki hiekkapuhallettiin. Uuteen eteläpiiraan valmistui myös ponttonilaituri.


Paviljonki maalattiin 1990 ja suosituksi tullutta terassia laajennettiin.

Vintti siivottiin 1991. Eteläinen huoltoalue asfaltoitiin. Sinikettu oli luolassa saarella kesän.

Vintille rakennettiin uusi kanslia 1992. Samana vuonna rakennettiin itärannan huoltotie.

Terassiin tehtiin lasiseinät 1993, samalla poistettiin parvekkeet ja korjattiin etukatto.


Sillalle asennettiin rautaportti 1994.

Kommodorinlaiturin tilalle rakennettiin uusi ranta 1995.

Uudet parvekkeet sekä vierassataman uusi laituri valmistuivat samana vuonna. Eteläpiiran eteläpuolelle rakennettiin öljylaituri polttoaineasemalle ja ponttoonilaiturille.

Kokko Line Oy:n M/S Elbatar aloitti liikenteensä Mustakarilta Tankariin 1996.

Paviljongin pääsisäänkäynnin kohdalle rakennettiin uusi eteisaula 1999. Eteiseen tuli uudet WC-tilat, mm. Inva-WC.


2000 -luku

Kommodorinlaiturin jatkeeksi hankittiin uusi Marinetekin ponttoonilaituri 2006. Seura velkaantui useiksi vuosiksi eteenpäin.

Vuosien varrella purjehduspaviljonkia ja satamaa on laajennettu useaan otteeseen (kuvat 12 ja 13).

Uusi Marinetekin moottorivenelaituri asennettiin toukokuussa 2015 (kuva 15).

Tervetuloa Mustakarille nauttimaan historiallisesta meriympäristöstä!
 
Bild 1 / Kuva 1
Karta över hamnen 1763. Mustakari reser sig ur havet.

Satamasta 1763 laadittu kartta. Mustakari nousemassa merestä.
 
Bild 2 / Kuva 2
Slaget vid Halkokari 1854 och Slaget vid Davidsberg 1855 under Krim kriget, 

Halkokarin kahakka 1854 ja Davidsbergin kahakka 1855 Kriminsodan aikaan.
 
Bild 3 / Kuva 3
Teckning av Conrad Sovelius 1883. Gamla Hamnsviken i slutet av 1800-talet.

Conrad Soveliuksen piirros 1883. Vanhansatamanlahti 1800-luvun lopulla.
 
Bild 4 / Kuva 4
Första paviljongen på Mustakari uppfördes 1908.

Mustakarin ensimmäinen paviljonki pystytettiin 1908.
 
Bild 5 / Kuva 5
Mustakari 1922.
 
Bild 6 / Kuva 6
Mustakari 1932.
 
Bild 7 / Kuva 7
Mustakari 1947
 
Bild 8 / Kuva 8
Mustakari 1960
 
Bild 9 / Kuva 9
Mustakari 19??.
 
Bild 10 / Kuva 10
Mustakaris nya bastu 1985.
Mustakarin uusi sauna 1985.
 
Bild 11 / Kuva 11
Mustakarin nya brygga 2006
Mustakarin uusi laituri 2006
 
Bild 12 / Kuva 12
Mustakari flygfoto 14.8.2011
Mustakari lentokuva 14.8.2011
 
Bild 13 / Kuva 13
Mustakari flygfoto 14.8.2011
Mustakari lentokuva 14.8.2011
 
Bild 14 / Kuva 14
Mustakari nymålad augusti 2013
Mustakari uudessa maalissa elokuu 2013
 
Bild 15 / Kuva 15
Mustakaris nya motorbåtsbrygga 2015.
Mustakarin uusi moottorivenelaituri 2015.
 
Bild 16 / Kuva 16
Välkommen till Mustakari...
Tervetuloa Mustakarille...
 
Ċ
Janne Helminen,
10 okt. 2013 12:04