Styrelse / Johtokunta

Arbetsordningen och möten 2017

Styrelsemöten 2017

  • ordinarie styrelsemöten börjar kl. 17:30. Mötesdatumen är i Google-kalender, som finns i övre delen av ingångssidan på GSF:s webbplats.

Vårmötet 29 maj kl. 19:00

  • styrelsemötet hålls före vårmötet kl. 17:30 - 19:00 .
Årsmötet 17 januari 2018
kl. 19:00
  • styrelsemötet i januari hålls kl.17:30 - 19:00 före årsmötet.Styrelse 2018 med kontaktuppgifter

 

https://sites.google.com/site/gamlakarlebysegelfoereningrf/foereningen-seura/styrelse-johtokunta/Styrelsen%202017-1.png
GSF styrelse 2017 (fattas Mikael Berrgroth och Carl-Gustav Wiklund)

Ordinarie styrelsemedlemmar
Johtokunnan varsinaiset jäsenet

 
Kommodor
Kommodori

Tanja Risikko

Lyhytkuja 6 B

67300 Kokkola

040 195 2037

tanjarisikko(at)gmail.com
 
 
Vicekommodor & Intendent
Varakommodori & Intendentti
Jan Störling

Storstensvägen 1

67300 Karleby

0400 568 415

jan.storling(at)hw-company.fi

 
 

Skattmästare
Rahastonhoitaja

Jan Stenman

Lottelundsvägen 10
67300 Karleby

044 972 0901

jan.stenman(at)jast.fi

 

 

Sekreterare

Sihteeri

Jan Helminen

Jakten 16

67300 Karleby

044 076 9023

jan.helminen(at)anvianet.fi

 
 
Seglingschef
Purjehduspäällikkö

Carl-Gustav Wiklund

Räihävägen 15

67300 Karleby

040 546 8599

cgawiklund(at)gmail.com

 

 

Hamnkapten & Klubbmästare
Satamakapteeni & Klubimestari

Mikael Bergroth

Östra Kyrkogatan 40 A

67100 Karleby

0400 280 675

mikael.bergroth(at)oikeus.fi

 

 


 

Työjärjestys ja kokoukset 2017

Johtokunnan kokoukset 2017

  • sääntömääräiset johtokunnan kokoukset alkavat klo 17:30.  Kokouspäivämäärät on Google-kalenterissa, joka on GSF sivuston aloitussivun yläosassa
Kevätkokous 29 toukokuuta klo 19:00
  • johtokunnan kokous ennen kevätkokousta klo 17:30 - 19:00
Vuosikokous 17 tammikuuta 2018
klo 19:00

  • johtokunnan kokous ennen vuosikokousta klo 17:30 - 19:00Johtokunta 2018 yhteystietoineen

GSF:n johtokunta 2017 (kuvasta puuttuu
Mikael Berrgroth ja Carl-Gustav Wiklund)

Styrelsesuppleanter
Johtokunnan varajäsenet

 

Kim Nyberg

Fältskärsgatan 27 A

67100 Karleby

050 67 790

kim.nyberg(at)anvianet.fi

 
 

Antti Pihlajamäki
Orreksentie 53
67400 Kokkola
0500 661 897

antti.pihlajamaki(at)asalonen.fi
 
 

Anton Lukkarinen
Tackelvägen 31
67300 Karleby
044 349 9277
anton.lukkarinen(at)hotmail.com
 Ċ
Janne Helminen,
8 juli 2013 12:13
Ċ
Janne Helminen,
7 jan. 2014 21:41
Ċ
Janne Helminen,
14 jan. 2015 09:43
Ċ
GSF Mustakari,
23 okt. 2016 10:01
Ċ
Janne Helminen,
18 maj 2016 02:41
Ċ
Janne Helminen,
17 juni 2017 13:06