Hamnen / Satama

Hamnnämnden
informerar

Båtarna som står i vinterförvaring på asfaltområdet, bör sjösättas senast 31.5.2013.
 
Städa efter er. Skräp och dylikt bör föras bort.
 
Mera information fås av hamnkaptenen
0400 280 675. 
 

OBS! Bryggplats innehavare

Jag uppdaterar e-mail addresserna för de medlemmars del som hyr båtplatser på Mustakari. Meddela mig er e-postadress snarast, senast 15.3.2013.
 
Vi strävar efter att förbättra informationen inom GSF.
 
Ni kan samtidigt bekräfta er bryggplats för säsongen 2013.
 
Mvh.
Mikael Bergroth
Hamnkapten
mikael.bergroth(a)oikeus.fi
0400 280 675

 

Satamalautakunta tiedottaa

Asfaltoidulla alueella talvisäilytyksessä olevat veneet on laskettava vesille 31.5.2013 mennessä.
 
Siivotkaa jälkenne. Roskat ja muu vastaava on korjattava pois.
 
Lisätietoja satamakapteenilta
0400 280 675.
 

HUOM! Laituripaikan
haltijat

Päivitän sähköpostiosoitteita niiden jäsenten osalta, jotka vuokraavat venepaikkoja Mustakarilta. Ilmoittakaa minulle sähköpostiosoitteenne mahdollisimman pian, viimeistään 15.3.2013.
 
Pyrimme tehostamaan tiedottamista GSF:n sisällä. 
 
Voitte samalla vahvistaa laituripaikkanne kaudelle 2013.
 
Terveisin
Mikael Bergroth
Satamakapteeni
mikael.bergroth(a)oikeus.fi
0400 280 675