Träning / Valmennus

Kemi Regatta
6 - 7.7.2013
 

Hej till alla Optimisti, Zoom8 och E-jolla seglare och föräldrar. 
 
Under veckoslutet efter distrikslägret för lättbåtarna i Kemi, arrangeras tävlingar för lättbåtar i Kemi, som också är Optimisternas Kadettseriens tävling.
 
 
I lägret deltar:
 • 17 optare
 • 6 Zoom8
 • 2 E-jollar
 • 1 Laser
Största delen av dessa deltar säkerligen också i veckoslutets tävling.
 
Det lönar sig att komma till tävlingarna även om man inte kan delta i lägret. Det är mycket fina seglingsförhållanden i Kemi (banområdet är genast utanför hamnen), så tävlingen passar bra för alla seglare.
 
Kemi har varit känd för att också ha bra priser.
 
Närmare information om tävlingen, övernattningsalternativ och kontakt-uppgifter.
 
Sailingteamoulu
Pekka Saukkonen
040-5117818
 
Tävlingsinbjudan på denna länk.
  

Läger för lättbåtar i
Kemi

Öppet distriktsläger i Kemi för lättbåtar 2-5.7.2013,lägret arrangeras i samarbete med SailingTeamOulu (STO), KePS och KTPS:

 

Boende på Kemi Meriklubi, bastu och köksutrymme i bruk. (Tvåvånings-byggnaden som ligger mellan de två föreningarna).

  

Inga kostnader för boendet. Juniorerna måste bara ta med madrass och sovsäck. (Luftmadrasserna från Jysk har varit populära).

 

Folk från Kemi arrangerar måltider och utreder måltidskostnaderna.

 

STO förhandlar om SPV:s och egna tränare till lägret. Vid behov används också tränarresurser från Kemi.

 

Välkomna med på distriktslägret från Brahestad och Karleby. Som passlig fortsättning på lägret är tävlingarna i Kemi för lättbåtar.

 

 

Förändringarna i kadettseriens regler

 

 

Kadettseriens poängräkning under säsongen 2013 - distriktsmästerskapen med i programmet.

 

Under säsongen 2013 strävar man till att sporra nya föreningar att arrangera tävlingar i kadettserien samt nya juniorer att delta i seriens tävlingar.

 

Utredning över tävlingsserier och poängräkning under säsongen 2013:

 

Poängräkning och prisutdelning
 

Förutom att seglarna tävlar för hela Finlands kadettmästerskap, tävlar de också för följande distriktsmästarskap:

 1. Södra-Finlands kadettmästarskap
 2. Östra-Finlands kadettmästarskap
 3. Västra-Finlands kadett-mästarskap
 4. Östra--Finlands kadett-mästarskap

Mästerskapet i varje distriktszon avgörs genom att räkna ihop varje seglares fem bästa placeringar i deltävlingar i zonen ifråga (1:a plats 1 p, 2:a plats 2 p, osv.). Vinnaren är den som har fått lägsta totalpoäng. I tävlingar där seglaren inte deltar, får han som poäng antalet deltagare i tävlingen ökad med en poäng räknat från den deltävlingen, som har största antalet deltagare. Varje seglare kan delta i så många zoner som han vill. Olika zoner kan ha olika antal tävlingar.

 

 

För Finska mästerskapet räknas seglarens fem bästa deltävlings-placering, oavsett i vilken zon deltagandet har varit.

 

Om flera seglare i slutet av säsongen eller i en zon har lika poäng, avgörs placeringen i zonen ifråga av placeringen i säsongens sista deltävling, som anmälts senast 30.4, oavsett om junioren med samma poängantal deltar i denna tävling eller inte. Om poängen är fortfarande lika, enligt placeringarna i näst sista tävling osv. I totala tävlingsresultatet är alltså hela Finlands sista tävling avgörande.

 

Vid säsongens avslutningsceremoni i Optigala premieras 10 bästa i hela Finland samt sex bästa i varje zon.

 

 

Till nästa säsongens representations-lagsuttag inbjuds hela Finlands tio första samt segrarna i varje distriktszon.

 

 

Obs! I individuella tävlingar premieras tre bästa i varje åldersgrupp (under 10 år, 10-12 år, och över 12 år), seriernas totalresultat räknas dock i en serie utan åldersgrupper.

 

Uppsättningar av avgränsade distrikt utgörs ungefär enligt följande:  

 • Södra: huvudstadsregionen (inom ring 3)
 • Östra: Östra-Nyland från Tusby österut, Kymmenedal, Vuoksen och Päijänne vattendrag
 • Västra: Kusten från Västra-Nyland till söder om Vasa, Åland, insjöarna väster om Päijänne
 • Norra: från Vasa norrut

De exakta gränserna och tävlingarna i diverse distrikt avgörs på basen av tävlingsansökningar som fåtts före 30.4.

 
Med vänlig hälsning
 
Pekka Saukkonen
Oulun Merenkävijät ry
 

040-5117818

 


 

Översättning: Jan Helminen. 

 

Kommentarer och korrigeringar tas gärna emot jan.helminen@anvianet.fi.

 

 

Kemi Regatta
6 - 7.7.2013
 

Hei kaikki Optimisti, Zoom8 ja E-jolla purjehtijat ja vanhemmat
 
Kemissä pidettävän kevytveneiden alueleirin jälkeisenä viikonloppuna Kemissä järjestetään kevytvene kilpailut jotka ovat myös Optimistien Kadet sarjan kilpailu.
 
Leirille osallistuu:
 • 17 opparia
 • 6 Zoom8
 • 2 E-jollaa ja
 • 1 Laser
Näista varmaankin suurin osa osallistuu myös viikonlopun kilpailuun.
  
Kilpailuihin kannattaa tulla vaikka ei pääsisikään osallistumaan leirille, Kemissä on erittäin hienot purjehdus olosuhteet (rataalue välittömästi heti sataman ulkopuolella) joten kilpailu sopii hyvin kaikille purjehtijoille.
  
Tunnetusti Kemissä on ollut myös hyvät palkinnot
  
Kilpailukutsussa tarkemmat tiedot kilpailusta, majoitusmahdollisuuksista ja yhteystiedoista.
 
Sailingteamoulu psta
Pekka Saukkonen
040-5117818
  
Kilpailukutsu tässä linkissä.
 

Kevytveneiden leiri Kemissä 

Kevytveneiden avoin alueleiri Kemissä 2-5.7.2013, leiri toteutetaan yhteistyössä SailingTeamOulun (STO), KePS ja KTPS kanssa:

 

Majoitus Kemin Meriklubilla, sauna ja keittiötila käytössä. (Tämä on se seurojen välissä oleva kasikerroksinen rakennus).

 
 

Majoituksesta ei tule kustannuksia. Junnujen pitää vain ottaa patja ja makuupussi mukaan. (Jyskin ilmapatjat on olleet varsin suosittuja).

 

Kemiläiset järjestävät ruokailun ja selvittävät ruokailukustannukset.

 

STO neuvotellee SPV:n valmentajan ja omat valmentajat leirille. Tarvittaessa käytetään myös valmennusresurssia myös Kemistä

 

Tervetuloa Raahesta ja Kokkolasta mukaan alueleirille, hyvänä jatkona leirille on viikonloppuna Kemissä kevytvenekilpailut.  

  

Tässä vielä muuttuneet kadetsarjan säännöt

 
Kadettisarjan kauden 2013 pistelasku – alueelliset mestaruudet mukaan ohjelmaan.
 
Kaudella 2013 pyritään kannustamaan uusia seuroja järjestämään kadettisarjan kilpailuja ja uusia junioreita osallistumaan sarjan kilpailuihin.
  

Tässä selostus kauden 2013 kilpailusarjoista ja pistelaskusta:

 
Pistelasku ja palkitseminen
 
Purjehtijat kilpailevat koko Suomen kadettimestaruuden lisäksi seuraavista lohkomestaruuksista:
 1. Etelä-Suomen kadettimestaruus
 2. Itä-Suomen kadettimestaruus
 3. Länsi-Suomen kadettimestaruus
 4. Pohjois-Suomen kadettimestaruus
 
 
Kunkin alueellisen lohkon mestaruus ratkaistaan laskemalla yhteen kunkin purjehtijan sen lohkon viiden parhaan osakilpailun sijoitukset (voitosta 1p, toisesta sijasta 2p jne.) Voittaja on pienimmän kokonaispistemäärän saanut. Kilpailuista joihin purjehtija ei osallistu, saa hän pistemääräksi kilpailuun osallistujien lukumäärä lisättynä yhdellä pisteellä laskettuna lohkon siitä osakilpailusta, jossa on eniten osallistujia. Kukin purjehtija voi osallistua niin moneen lohkoon kuin haluaa. Eri lohkoissa voi olla eri määrä kilpailuja.
 

Koko Suomen mestaruuteen lasketaan purjehtijan viisi parasta osakilpailu-sijoitusta riippumatta siitä, missä lohkossa osallistumiset ovat olleet.

 
Jos useampi purjehtija on kauden lopussa kokonaiskilpailussa tai jossain lohkossa tasapisteissä, ratkaistaan sijoitus kyseisen lohkon 30.4. mennessä ilmoitetun kauden viimeisen osakilpailun sijoituksen mukaan, riippumatta siitä onko tasapisteissä oleva juniori mukana tässä kilpailussa vai ei. Jos pisteet ovat edelleen tasan, viimeistä edellisen kilpailun sijoitusten mukaan jne. Kokonaiskilpailussa ratkaiseva on siis koko Suomen viimeinen kilpailu.
 
Kauden päätöstapahtumassa Optigaalassa palkitaan koko Suomen sarjan 10 parasta sekä kunkin lohkon kuusi parasta.
 

Seuraavan kauden edustusjoukkue-karsintoihin kutsutaan mukaan koko Suomen kymmenen ensimmäistä sekä kunkin aluelohkon voittaja.

 

Huom! Yksittäisissä kilpailuissa palkitaan kolme parasta ikäluokittain (alle 10v., 10-12v. ja yli 12 v.), sarjojen kokonaistulokset lasketaan kuitenkin yhdelle sarjalle ilman ikäluokkia.

 

Sarjoja rajaavat alueet muodostuvat suurin piirtein seuraavasti:

 • Etelä: pk-seutu (kehä III sisäpuoli)
 • Itä: Itä-Uusimaa Tuusulasta itään, Kymenlaakso, Vuoksen ja Päijänteen vesistöt
 • Länsi: Rannikko Länsi-Uusimaasta (Kirkkonummi, Lohja) Vaasan eteläpuolelle, Ahvenanmaa, sisävedet Päijänteen länsipuolella
 • Pohjoinen: Vaasasta pohjoiseen
Tarkat rajat ja kunkin lohkon kilpailut ratkaistaan 30.4. mennessä tulleiden kilpailuanomusten perusteella
 
Terveisin
 
Pekka Saukkonen
Oulun Merenkävijät ry
 

040-5117818

 

 

Ċ
Janne Helminen,
17 juni 2017 21:39
Comments