Medlemmar / Jäsenet

Enkät angående utveck- lingen av föreningens skolningsverksamhet

För att effektivera skolningsverksamheten i förerningen, kommer styrelsen att genomföra en enkät bland medlemmarna under säsongen 2014. Med enkäten vill styrelsen klarlägga vilka önskemål och idéer medlemmarna har, för utvecklandet av diverse kurser och skolningar i föreningen.
 
Enkäten kommer att genomföras helt elektroniskt. Medlemmarna kommer att få en länk i ett Nyhetsbrev, som leder till en webbsida, där frågorna finns. Inga blanketter eller dylika behövs.
 
Resultaten av enkäten kommer att publiceras på föreningens webbsidor.
 
GSF Johtokunta
 

Nyhetsbrev

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tutkimus koskien seuran koulutustoiminnan kehit-tämistä

Seuran koulutustoiminnan kehittämiseen liittyen, johtokunta tulee suorittamaan tutkimuksen jäsenten keskuudessa kaudella 2014. Tutkimuksen avulla johtokunta haluaa selvittää, mitä toivomuksia ja ideoita jäsenillä on erilaisten kursseihin ja koulutusten kehittämiseksi seurassa.
 
Tutkimus tullaan suorittamaan kokonaan sähköisesti. Jäsenet tulevat saamaan Uutiskirjeen mukana linkin nettisivulle, jossa kysymykset ovat. Lomakkeita tai vastaavia ei tarvita.
 
Tutkimuksen tulokset tullaan julkaisemaan seuran nettisivuilla.
 
GSF Styrelse
 

Uutiskirjeet