Avgifter / Maksut

Medlemsavgifterna 2016

Ifall den nya medlemmen flyttar från en annan segelförening eller i det fall att någon annan familjemedlem redan är medlem, faller inskrivningsavgiften bort.
 

Frivillig medlems-
avgift för gamla ålder-
män

Frivillig medlemsavgift 20 € för medlemmar som blivit åldermän före 2013.


Medlemsförmåner bl.a:

 • medlemskap i Segling och Båtsport i Finland
 • medlemstidningen Nautic
 • rabatt på sjökort i Karttakeskus Karttakauppa.fi -tjänsten
 • gruppolycksfallsförsäkring i Skadeförsäkringsbolaget If, som är ikraft i båtverksamhet
 • Trossi-tjänsten till förmånspris
 • Valo och Nissan Arita Airport - paketbilsförmån
 • Europcar medlemsförmån
 • olika förmåner på produkter och tjänster hos Konekesko Marines Yamaha återförsäljarnät
 • Finsk seglingsordbok till medlemsförmånspris
 • medlemsförmånspris på böcker utgivna av John Nurmisen Säätiö
Närmare info om förmånerna på följande länk:
 
www.spv.fi/sv/web/spvfi-sv/medlemsformaner

Jäsenmaksut 2016

Jos uusi jäsen muuttaa toisesta purjehdusseurasta tai jos joku muu perheenjäsenistä on jo jäsen, jää kirjautumismaksu pois.
 

Vapaaehtoinen jäsen-
maksu vanhoille ainais-jäsenille

Vapaaehtoinen jäsenmaksu 20 € jäsenille, jotka ovat tulleet ainaisjäseniksi ennen 2013.
 

Jäsenedut mm:

 • Suomen Purjehdus ja Veneily ry:n jäsenyys
 • jäsenlehti Nautic
 • Karttakeskuksen Karttakauppa.fi -palvelussa alennusta merikartoista
 • If Vahinkovakuutusyhtiön ryhmätapaturmavakuutus, joka on voimassa veneilytoiminnassa
 • Trossi-palvelu etuhintaan
 • Valo ja Nissan Arita Airport pakettiautoetu
 • Europcar jäsenetu
 • erilaisia tuote- ja palveluetuja Konekesko Marine Yamaha jälleenmyyntiverkostosta
 • Suomalainen purjehdussanasto jäsenetuhintaan
 • John Nurmisen Säätiön julkaisemia kirjoja jäsenetuhintaan
Lisätietoja jäseneduista seuraavassa linkissä:
 
www.spv.fi/sv/luottamustoiminta
 
 
  

Årsavgift Vuosimaksu
Inskrivningsavg.
Kirjautumism.
Herrar
Miehet
45 €
0 €
Damer
Naiset
45 €0 €
Juniorer
Juniorit
8 € 0 €
 
Comments