Besiktning / Katsastus

Om besiktning och försäljning av båtar

Besiktningskommitténs ordförande påminner om två viktiga saker angående besiktning och försäljning av båtar: 
 
 • Som påminnelse till de medlemmar som hyr båtplats i hamnen på Mustakari
Föreningens stadgar:

12 §
...

Betald medlemsavgift, hamnavgift samt utförd besiktning, är förut-sättningar för att  erhålla hamnplats, samt bära föreningens flagga.

Kontakta besiktningsrdföranden snarast möjligt, för att få er årsbesiktning utförd.
 • Meddela om försäljning av båt till besiktningskommitténs ordförande för avregistrering ur föreningens SBF-register (detta p.g.a. att båten inte kan registreras i en ny förenings SBF-register förrän den har avregistrerats från en f.d. förening)

Mvh. keni.backstrom(a)pp.kpnet.fi
Besiktningskommitténs ordförande 0400 867 360


SBF:s nyhetsbrev 10/2016

SBF informerar via distriktschefen om förbundets nyhetsbrev 10/2016.

Nyhetsbrevet på denna länk...

Mvh. Kenneth Bäckström
SBF distriktschef


Besiktningsinfo 2016-2

Klicka på denna länk för att bekanta dig med årets andra Besiktningsinfo (pdf).

Mvh. Keni Bäckström
Besiktningskommittéens ordförande


Besiktningskommitténs ordförande informerar

Besiktningskommitténs ordförande Kenneth Bäckström, informerar i bilaga om båtbesiktningar på Mustakari och i Öja under säsongen 2016.

Besiktning av båtar 2016 (pdf)

De medlemmar, som inte har fått förbundets (SBF:s) medlemsnummer till sin e-post, får den genom att skicka e-post till GSF:s sekreterare:

jan.helminen(at)anvianet.fi 

Mvh. Kenneth Bäckström
Besiktningskommitténs ordförande
keni.backstrom(at)pp.kpnet.fi
0400 867 360


Besiktningsinfo 2016-1

Klicka på denna länk för att bekanta dig med årets första besiktningsinfo (pdf).

Mvh. Keni Bäckström
Besiktningskommittéens ordförande


Besiktningsinfo 2015-2

SBF:s Båtsportsäkerhetsfunktionen BSSF informerar i årets andra besiktningsinfo om bl.a. följande saker:
 • nödsignalutrustning i diverse besiktningsklasser
  • exempel på elekrtoniska nödsignalanordningar
 • besiktningsdekal
 • flyturtrustning
 • att göra sig av med nödsignal-utrustning
 • godkännande av pyroteknisk utrustning
 • släckningsutrustning
 • besiktande av tävlingsbåt
 • tyngdpunkter vid besiktningen
  2015
  • reservdelar och verktyg
  • reservbatterier
  • båtens dokument och handböcker
Besiktningsinfot i pdf-fil...
 
Mvh.
Kenneth Bäckström
Besiktningskommitténs ordförande
0400 867 360
keni.backstrom(at)pp.kpnet.fi


Besiktningsinfo 2015-1

Båtsportsäkerhetsfunktionen BSSF informerar i årets första besiktningsinfo bl.a:

 • förändringar i nödsignalutrustning i diverse besiktningsklasser

 • besiktningsdekalen är i år till färgen orange

 • gamla godkända flytvästar får fortfarande användas

 • handsläckarna godkänns för ett år i taget fr.o.m. tillverknings-    tidpunkten

 • en båt i tävlingsbruk bör även besiktigas

 • byte av motor i båten förutsätter en ny skrovbesiktning och nya protokoll och båtcertifikat

 • motorns varvtalsreglage får inte kunna låsas i annat än i tomgångsläge.

 
Mvh. Kenneth Bäckström
Besiktningsordförande


Besiktningstider vid Öja Gäddviken 2015

Må 8.6 kl. 17:00- 20:00
 
Kenneth Bäckström
Besiktningskommitténs ordförande
0400 867 360


Besiktningstider på Mustakari 2015

Må 1.6      kl. 18:00 - 21:00

Må 15.6    kl. 17:00 - 21:00

Må 22.6    kl. 17:00 - 21:00

Besiktningsmän:
 
Kim Nyberg och Jussi Ruissalo
 
Kenneth Bäckström
Besiktningskommitténs ordförande
0400 867 360

 


Besiktning av båtar

Bästa hamnplats innehavare.
 
Jag vill påminna er om föreningens hamnreglemente, som fordrar att för att få behålla en beviljad båtplats, måste båten vara besiktad och införd i föreningens båtregister.
 
Tack till er alla, som har besiktat er båt 2014.
 
Till er som inte ännu hunnit besikta båten, så finns denna möjlighet:
 
 
Måndagen den 30 juni,
klockan 18:00 - 20:00

 
Vänligen
 
Thomas Slotte
Kommodor

 


Båtbesiktningar 2014

På Mustakari:
 • må 2.6 kl. 18:00 - 20:00
 • må 9.6 kl. 18:00 - 20:00
 • må 16.6 kl. 18:00 - 20:00
På Gäddviken, Öja:
 • ti 10.6 kl. 17:00 - 20:00
För grundbesiktning måste tid beställas av besiktningskommitténs ordförande.
  
Mera info angående besiktningar, läs "Utdrag ur SBF:s besiktningsinfo 2014-2" längre ner.
  
Kenneth Bäckström
Besiktningskommitténs ordförande
0400 867 360
 


Utdrag ur SBF:s besiktningsinfo 2014-2

Nyhetsprodukten ”laser/led-blosset Odeo Flare” har ännu inget officiellt maritimt godkännande. Ett SOLAS-godkännande är under arbete. Blosset får finnas ombord men ersätter inte de pyrotekniska blossen.
 
Besiktningsdekalen för år 2014 är brun till färgen. Dekalens plats är på babords (vänster) sida av överbyggnaden/ruffen, väl synlig under gång. För båtägarens/innehavarens del är besiktningen slutförd då besiktaren undertecknat protokollet och båtcertifikatet samt besiktningsdekalen fästs på angiven plats. För föreningens del är besiktningen slutförd, då uppgifterna om besiktningen införts i förbundets register, (www.svel.fi/ katsastus).


Uppgifterna om en besiktning av en båt tillförande en främmande förening bör ägaren/inne-havaren meddela den besiktningsansvarige för register-föreningen för att kunna införas i SBF:s register.
 
Förbundets besiktare kan inte besiktiga båtar, vars ägare inte hör till någon av förbundets medlemsföreningar. Den konditionsgranskning, som Finnboat rf:s granskare utför motsvarar inte eller ersätter SBF:s besiktning.
 
Som tyngdpunkter vid besiktningen 2014 föreslår Båtsportsäkerhets-funktionen följande:
 • reflexer på frälsarkransen, märkning av flytande föremål
 • båtens namn eller reg. nummer bör kunna läsas från bryggan
 • godkända navigationsljus enligt båtens storlek. På TraFi:s sidor finns en lista över godkända ljus.(www.trafi.fi/haku?search= merkkilyhdyt).
 • tankens/tankarnas service/ vattenavskiljning för att förhindra dieselbakteriernas tillväxt

Diesel-bakterier

Någon slutgiltig klarhet i vad som förorsakar dieselbakterier har inte framkommit. Fenomenet i sig är inget nytt, men förvärras i båten. Vatten i bränslet förvärrar fenomenet. Vatten kommer in i tanken i samband med tankningen eller via ett felaktigt system för ersättningsluft till tanken.
 
 
Granskning och rengöring av hela bränslesystemet är problemets lösning. Att bara rengöra tanken är inte tillräckligt, tankväggarna, lednings-systemet, filterhusen, ventilerna, dvs. alla delar, som är i kontakt med bränslet bör rengöras. Flera reservfilter bör finnas i båten.
 

Med tillsatsämnen kan man ta död på bakterierna, men dessa förorsakar slamning, som kan täppa till filtren.
 

Båtens tank/tankar bör ha tillräckligt stora serviceluckor för rengöring och service.

RIB-båtar

Vid besiktningen bör man beakta båttypens speciella reservdelsbehov:
 
 • luftpump för att fylla pontonerna
 • reservproppar för pontonerna
 • lim och lappar för att lappa en luftfylld ponton

Uppblåsbara räddnings-västar s.k. "automatvästar"

 • årlig granskning
 • täthetskontroll genom uppblås- ning, luftfylld ett dygn
 • vägning av fyllpatronen
 • granskning av automatfyll-funktionen
 • anteckning efter gjord kontroll
 • reservdelar för varje väst ombord

Besiktningsmannadagar

I oktober 18. eller 25. arrangeras diskussionsdagar för besiktare.


Utdrag ur SBF:s besiktningsinfo 2014-1

Det har framkommit att en nyinköpt båt, som bytt förening, inte har kunnat registreras i SBF:s register, då den förra föreningen inte har avfört den ur sitt eget SBF-register. Detta bör åtgärdas.
 
Besiktningsperioden upphör 30/6.
 
Reglerna för ett godkännande av pyroteknisk utrustning förändras på följande sätt:
 • Fr.o.m. säsongen 2016 gäller endast tillverkarens angivna giltighetstider
 • Orsaken till denna snävare tolkning är att det vid övningsskjutningar framkommit funktionsstörningar hos överårig pyroteknisk utrustning
 • Dessutom kan förbundet inte godkänna en längre giltighetstid än den tillverkaren angivit. Reglerna för signalpistolen är oförändrad. Signalpistolen är licensbelagd
 • Nyhetsprodukten ”laserblosset Odeo Flare” har ännu inget officiellt maritimt godkännande. Ett SOLAS-godkännande är under arbete
SBF samarbetar med Finlands Sjöräddningsförening och SBF:s medlemsföreningar erbjuds Trossen – bogsertjänsten till ett förmånligt specialpris.
 
Besiktningsdekalen för år 2014 är brun till färgen. Dekalens plats är på babords (vänster) sida av överbyggnaden/ruffen, väl synlig under gång.
 
 
Förbundets besiktare kan inte besiktiga båtar, vars ägare inte hör till någon av förbundets medlemsföreningar.
 
Som tyngdpunkter vid besiktningen 2014 föreslår Båtsportsäkerhets-funktionen följande:
 • reservdelar för motor och annan utrustning (bl.a. automatvästar, batterier mm.)
 • underhåll/borttagning av vatten ur tank/tanker för att förhindra dieselbakterietillväxt
 • registreringen, magistratens giltiga registerutdrag och registreringsnummer synligt
 • reflexer på frälsarkransen, märkning av flytande föremål
 • släckarens granskningsdatum, anteckning i protokollet om den inte täcker hela säsongen
Enligt TraFi:s tolkning är en vattenskoter över 4 meter en båt, under 4 meter en skoter, kan besiktigas i klass 4. Släckare fordras inte.
 
Bastuflottar bör registreras ifall längden/motoreffekten uppfyller kraven. Besiktigas i klass 4.
 
Ägare/användare av AIS-apparatur bör informeras om, att apparaturen bör stängas av efter angöring, för att minska belastningen på VTS-centralens bildskärmar.

Vid skrovbesiktningen av segelbåtar rekommenderas, att masten bör tas ner för granskning, om den varit riggad under vinterförvaringen eller legat uppe på båten.
 
BSF besiktningsinfo 2014-1.pdf

Båtsportsäkerhetsfunktionen
06.02.2014

 

Anmälan vid försäljning av besiktad båt

Båtbesiktningens ordförande Kenneth Bäckström påminner om, att omedelbart anmäla om försäljning av besiktad båt till besiktningsnämnden, för att nya ägaren skall kunna registrera och besikta sin båt. 
 
Kenneth Bäckström
0400 867 360
keni.backstrom(a)pp.kpnet.fi
 

Sista besiktnings-
datum 2013

En påminnelse om sista tidpunkten för båtbesiktning på Mustakari:
 
måndag 17.6 kl. 18:00 - 20:00
 
Hamnnämnden
 

Besiktning av Båtar 2013

Besiktningen av båtar sker vid Mustakari och Öja:

 

På Mustakari
 • må 3.6 18:00 - 20:00 
 • må 17.6    18:00 - 20:00
I Öja:
 • on    5.6    18:00 - 20:00
Om ni har grundbesiktning så ta kontakt i god tid, för den görs på torr land.
 
 
Besiktningen sker av följande personer:

 

Ordförande: Kenneth Bäckström         
Tfn: 0400 867 360
 
Besiktningsmän:
Kim Nyberg

Jussi Ruissalo
 

Dieselbakterie besvärar båtförare - kom ihåg att förbereda för problemet i tid

Segling och Båtsport i Finland r.f:s funktion för båtlivssäkerhet påminner båtförare som påbörjar säsongen, att kontrollera skicket på båtars bränsle-tankar och bränslefilter före avgång på långfärdsresor.
 
Båtbesiktingens ordförande Kenneth Bäckström förmedlar meddelande från Segling och Båtsport i Finland r.f.
 
Ytterligare info från denna länk (på finska).  
 

 

Veneiden katsastamisesta ja myymisestä

Katsastustoimikunnan puheenjohtaja muistuttaa kahdesta tärkeästä veneiden katsastamiseen ja myymiseen liittyvästä asiasta: 
 • Muistutuksena venepaikkaa vuokraaville jäsenille Mustakarin satamassa
Seuran säännöt:

12 §
...

Maksettu jäsenmaksu, satamamaksu sekä suoritettu katsastus, ovat edellytyksenä satama-paikan saamiseksi, sekä seuralipun kantamiseksi.

Ottakaa siis pikaisesti yhteyttä katsastustoimikunnan puheen-johtajaan, jotta saatte vuosi-katsastuksenne suoritettua. 
 • Ilmoittakaa veneen myynnistä katsastustoimikunnan puheen-johtajalle, jotta hän kirjaa sen pois seuran SPV-rekisteristä (näin siksi, että venettä ei voi rekisteröidä uuteen seuraan ennen kuin se on poistettu entisestä seurasta).

T. keni.backstrom(a)pp.kpnet.fi
Katsastustoimikunnan puheenjohtaja
0400 867 360


SPV:n uutiskirje
10/2016

SPV tiedottaa piiripäällikön välittämänä liiton uutiskirjeestä 10/2016.

Uutiskirje tässä linkissä...

T. Kenneth Bäckström
SPV piiripäällikkö


Katsastusinfo 2016-2

Napsauta tätä linkkiä tutustuaksesi vuoden toiseen Katsastusinfoon (pdf).

T. Keni Bäckström
Katsastustoimikunnan puheenjohtaja


Katsastustoimikunnan puheenjohtaja tiedottaa

Katsastustoimikunnan puheenjohtaja Kenneth Bäckström tiedottaa kauden 2016 venekatsastuksista Mustakarilla ja Öjassa oheisessa tiedotteessa.

Veneiden katsastus 2016 (pdf)

Ne jäsenet, jotka eivät ole saaneet liiton (SPV:n) jäsennumeroa sähköpostiinsa, saa sen lähettämällä sähköpostia GSF:n sihteerille:

jan.helminen(at)anvianet.fi 

Kenneth Bäckström
Katsastustoimikunnan puheenjohtaja
keni.backstrom(at)pp.kpnet.fi
0400 867 360


Katsastusinfo 2016-1

Napsauta tätä linkkiä tutustuaksesi vuoden ensimmäiseen katsastusinfoon (pdf).

T. Keni Bäckström
Katsastustoimikunnan puheenjohtaja


Katsastusinfo 2015-2

SPV:n Veneturvallisuustoiminto VETT tiedottaa vuoden toisessa katsastus- infossa mm. seuraavista asioista:
 • hätämerkinantovälineet eri katsastusluokissa
  • esimerkkejä elektronisista hätämerkinantovälineistä
 • katsastustarra
 • kelluntavälineet
 • hätämerkinantovälineiden hävittäminen
 • pyroteknisten hätämerkinanto-välineiden kelpoisuus
 • sammutusvälineet
 • kilpaveneen katsastus
 • painopistealueet katsastuksessa 2015
  • varaosat ja työkalut
  • varaparistot
  • veneen  asiakirjat  ja  käsikirjat
Katsastusinfo pdf-tiedostona...
 
Terveisin
Kenneth Bäckström
Katsastustoimikunnan puheenjohtaja
0400 867 360
keni.backstrom(at)pp.kpnet.fi


Katsastusinfo 2015-1

Veneturvallisuustoiminto VETT tiedottaa vuoden ensimmäisessä katsastusinfossa mm:

 • muutoksia eri katsastusluokkien hätämerkinantovälineisiin

 • katsastustarra on tänä vuonna väriltään oranssi

 • kelluntavälineiden vanhat hyväksytyt liivit kelpaavat edelleen

 • käsisammuttimien kelpoisuusajaksi hyväksytään yksi vuosi katsastus-ajankohdasta

 • kilpailukäytössä oleva vene pitää myös katsastaa

 • veneen moottorin vaihto vaatii veneeltä uuden runkokatsastuksen ja asiapaperien uudelleen täytön

 • moottorin kierrosluvun hallintalaite ei saa lukittua muuhun kuin vapaa-asentoon.

 
T. Kenneth Bäckström
Katsastuksen puheenjohtaja


Katsastusajat Öjan Gäddvikenissä 2015

Ma 8.6 klo 17:00 - 20:00
 
Kenneth Bäckström
Katsastustoimikunnan puheenjohtaja
0400 867 360


Katsastusajat Mustakarilla 2015

Ma 1.6      klo 18:00 - 21:00

Ma 15.6    klo 17:00 - 21:00

Ma 22.6    klo 17:00 - 21:00

Katsastusmiehet:
 
Kim Nyberg ja Jussi Ruissalo

 
Kenneth Bäckström
Katsastustoimikunnan puheenjohtaja
0400 867 360
 


Veneiden katsastus

Hyvä venepaikan haltija.
 
Haluaisin muistuttaa GSF´n satama-säännöistä joissa on kirjattu, että venepaikan säilyttämisen ehtona on, että vene on katsastettu ja merkitty GSF´n venerekisteriin.
 
Kiitoksia teille, jotka olette katsastaneet veneenne 2014.
 
Teille, jotka ette ole vielä ehtineet katsastamaan venettä, tulee tämä mahdollisuus:
 
Maanantaina 30 kesäkuuta,
kello 18:00 - 20:00

 
Ystävällisesti
 
Thomas Slotte
Kommodori

 


Venekatsastukset 2014

Mustakarilla:

 • ma 2.6 klo 18:00 - 20:00
 • ma 9.6 klo 18:00 - 20:00
 • ma 16.6 klo 18:00 - 20:00

Gäddviken, Öja:

 • ti 10.6 klo 17:00 - 20:00
Peruskatsastusta varten on varattava aika katsastuspäälliköltä.
 
Lisätietoa katsastuksista löytyy otsikon "Otteita SPV:n katsastusinfosta 2014-2" alta alempana.
 
Kenneth Bäckström
Katsastustoimikunnan puheenjohtaja
0400 867 360
 


Otteita SPV:n katsastus-infosta 2014-2

Uutuustuotteella ”laser/led soihtu Odeo Flare” ei ole vielä virallista hyväksyntää, SOLAS-hyväksyntää haetaan, selvitykset työn alla. Laite saa olla veneessä muttei korvaa soihtuja.


Katsastustarra on tänä vuonna 2014 väriltään ruskea. Tarran paikka on paapuurin (vasemman) puolella ohjaamon tai kajuutan kyljessä, hyvin nähtävissä veneen kulkiessa. Veneen katsastus on omistajan/haltijan/edustajan kannalta suoritettu kun katsastaja on tehnyt huomautukset/merkinnät pöytäkirjaan sekä allekirjoittanut sen ja venetodistuksen. Lisäksi liiton katsastustarra on kiinnitetty ym. osoitettuun paikkaan. Seuran kannalta katsastus on suoritettu kun tiedot katsastuksesta on viety liiton katsastus-rekisteriin. (www.svel.fi/katsastus).

Vieraan seuran veneen katsastustiedot omistaja/haltija/edustaja on velvollinen ilmoittaa rekisteriseuransa katsastus-vastaavalle rekisteröintiä varten liiton rekisteriin.
 
 
Liiton katsastajat eivät voi katsastaa veneitä, joiden omistaja ei ole jonkun SPV: n jäsenseuran jäsen. Finnboat ry: suorittama kuntotarkastus ei vastaa eikä korvaa SPV: n katsastuksia.
 
 
Katsastuksen painopisteiksi keväälle 2014 ehdottaa Veneturvallisuustoiminto joitakin seuraavista:
 • heijastimet pelastusrenkaassa, kelluvien esineiden merkintä
 • veneen nimi tai rekisteritunnus tulee näkyä laiturilta katsottaessa
 • oikeat hyväksytyt kulkuvalot aluksen koon mukaan. Trafin sivuilla on lista hyväksytyistä. (www.trafi.fi/haku?search= merkkilyhdyt).
 • tankin/tankkien huolto/vedenpoisto dieselbakteerikasvun estämiseksi
   

Diesel-bakteeri

Mitään lopullista selvyyttä dieselbakteerin aiheuttajaksi ei ole saatu selville. Sinänsä ilmiö, joka ei ole mikään uusi, korostuu veneissä. Selvää on että vesi polttoaineen kanssa yhdessä ilmiötä selvästi pahentaa. Vettä polttoaineeseen tulee tankattaessa vettä sisältävää polttoainetta tai veneen säiliön huohotusputken väärästä rakenteesta johtuen.
 
Koko polttoainejärjestelmän tarkasta-minen ja puhdistaminen on pulman hoitamisen keskeinen toi-menpide. Pelkkä säiliön pohjan puhdistaminen ei riitä, seinämät, putkisto, suodatinkotelot, venttiilit eli kaikki polttoaineen koske-tuksissa olevat osat tulee puhdistaa. Suotimia tulee varata veneeseen useampi sarja.
 
Lisäaineella saatetaan saada pöpö kuolemaan. Tästäkin aiheutuu järjestel-mään sakkautumista, joka tukkii suotimia.
 
Veneen polttoainesäiliössä tulee olla riittävän suuri tarkistusluukku huoltotoimenpiteitä varten.

RIB-veneet

Näiden veneiden varaosia tarkastettaessa on huomioitava venetyypin aiheuttamat vaateet:
 • täyttöpumppu
 • varatulpat kellukkeisiin
 • paikkaustarvikkeet

Kaasutäytteiset pelastusliivit, ns. "paukkuliivit"

 • vuotuinen tarkastus
 • täyteen puhallus / tiiveyden tarkastus vuorokauden ajan
 • täyttöpatruunan punnitus
 • automaattilaukaisulaitteen tarkastus
 • merkintä suoritetusta huollosta
 • varaosat kullekin liiville

Katsastajien neuvottelupäivä

Lokakuun 18. tai 25. päivä järjestetään katsastajien neuvottelupäivä.


Otteita SPV:n katsastus-infosta 2014-1

On käynyt ilmi, että ostettua venettä ei saa SPV:n rekisteriin, koska vanha seura ei ole poistanut venettä omasta SPV-rekiste-ristään. Tähän tulisi kiinnittää huomiota.

 
Katsastusjakso päättyy 30/6.
 
Pyroteknisten hätämerkinantovälineiden kelpoisuusmääritelmiä on muutettu seuraavasti:
 • Kaudesta 2016 alkaen pätee ainoastaan valmistajan antamat kelpoisuusajat
 • Syy tähän tiukempaan tulkintaan johtuu siitä, että harjoitus-ammunnoissa on havaittu toimintahäiriöitä yli-ikäisissä pyroteknisissä varusteissa
 • Lisäksi liitto ei voi hyväksyä pidempää kelpoisuusaikaa kuin mitä valmistaja on ilmoittanut. Valopistoolien säännöt ovat ennallaan. Valopistooli on luvanvarainen
 • Uutuustuotteella ”lasersoihtu Odeo Flare” ei ole vielä virallista meri- liikenteen hyväksyntää. SOLAS-hyväksynnän selvitykset ovat työn alla
SPV tekee yhteistyötä Suomen Meripelastusseuran kanssa ja siksi SMS tarjoaa SPV:n jäsenseurojen jäsenille edulliseen erikoishintaan Trossi – hinauspalvelua.

Katsastustarra on tänä vuonna 2014 väriltään ruskea. Tarran paikka on paapuurin (vasemman) puolella ohjaamon tai kajuutan kyljessä, hyvin nähtävissä veneen kulkiessa.

Liiton katsastajat eivät voi katsastaa veneitä, joiden omistaja ei ole jonkun liiton jäsenseuran jäsen.

Katsastuksen painopisteiksi keväälle 2014 ehdottaa Veneturvallisuustoiminto jotkut seuraavista:
 • varaosat, moottorille ja muu varustukselle (mm. automaattiliivit, akut yms.)
 • tankin/tankkien huolto/vedenpoisto dieselbakteerikasvun estämiseksi

 • rekisteröinti, maistraatin voimassa oleva rekisteriote ja numero kiinnitettynä veneeseen
 • heijastimet pelastusrenkaassa, kelluvien esineiden merkintä
 • sammuttimien tarkastusleiman päiväys, huomautus pöytäkirjaan jos se ei kata koko purjehduskautta
TraFi:n tulkinnan mukaan vesiskootteri yli 4 metriä on vene, alle 4 metriä ovat skoottereita, katsastetaan luokkaan 4, eikä sammutinta vaadita.

Saunalautta on rekisteröitävä mikäli pituusmitta/koneteho täyttää vaatimukset. Katsastetaan luokkaan 4.

AIS-laitteiden omistajat/käyttäjät tulisi informoida että rantautumisen jälkeen kytkeä laite pois päältä, jotta turhia merkintöjä VTS-keskuksen näyttöruuduissa ei olisi.

Purjeveneiden runkokatsastuksessa suositellaan, että masto on otettava alas tarkastettavaksi. Joko ollut pystyssä talvitelakoinnin aikana tai säilytetty veneen päällä.

SPV katsastusinfo 2014-1.pdf

Veneturvallisuustoiminto
06.02.2014

 

Ilmoitus myytäessä katsastettua venettä

Venekatsastuksen puheenjohtaja Kenneth Bäckström muistuttaa, että katsastetun veneen myynnistä on välittömästi ilmoitettava katsastustoimikunnalle, jotta uusi omistaja voi rekisteröidä ja katsastaa veneensä.
 
Kenneth Bäckström
0400 867 360
keni.backstrom(a)pp.kpnet.fi
 

Viimeinen katsastus-
päivämäärä 2013

Muistutus viimeisestä veneen katsastus-ajankohdasta Mustakarilla:
 
maanantai 17.6 klo 18:00 - 20:00
 
Satamalautakunta
 

Veneiden katsastus 2013

Veneiden katsastus suoritetaan Mustakarilla ja Öjassa.
 
Mustakarilla
 • ma   3.6    18:00 - 20:00
 • ma 17.6    18:00 - 20:00
Öjassa:
 • ke    5.6    18:00 - 20:00
Jos teillä on runkokatsastus niin ottakaa yhteyttä ajoissa, koska se suoritetaan maissa.
 

Katsastusta suorittavat seuraavat henkilöt:

 

Puheenjohtaja: Kenneth Bäckström 

Puh: 0400 867 360

 
Katsastajat:
Kim Nyberg
Jussi Ruissalo
 


Dieselbakteeri vaivaa veneilijöitä - muista varautua ongelmaan ajoissa

Suomen Purjehdus ja Veneilyn veneily-turvallisuustoiminto muistuttaa kauttaan aloittavia veneilijöitä tarkastamaan veneen polttoainesäiliöiden ja polttoaine-suodattimiensa kunnon ennen pitkille matkoille lähtöä.
   
Venekatsastuksen puheenjohtaja Kenneth Bäckström välittää Suomen Purjehdus ja Veneily ry:n viestiä.
   


Ċ
Janne Helminen,
13 feb. 2016 11:43
Ċ
Janne Helminen,
16 maj 2016 12:21
Ċ
Janne Helminen,
17 mars 2016 14:06
Ċ
Janne Helminen,
23 apr. 2017 02:24
Ċ
Janne Helminen,
11 feb. 2017 23:46
Ċ
Janne Helminen,
5 juni 2019 12:17
Ċ
Janne Helminen,
28 jan. 2015 10:10
Ċ
Janne Helminen,
13 feb. 2016 11:43
Ċ
Janne Helminen,
16 maj 2016 12:21
Ċ
Janne Helminen,
5 juni 2019 12:17
Ċ
Janne Helminen,
11 feb. 2017 23:46
Ċ
Janne Helminen,
28 jan. 2015 10:10
Ċ
Janne Helminen,
23 apr. 2017 02:35
Ċ
Janne Helminen,
20 apr. 2015 00:55
Ċ
Janne Helminen,
20 apr. 2015 00:55
Comments