Båtplatsansökan / Venepaikkahakemus

Båtplatsansökan

Årsavgiften för den beviljade båtplatsen ska betalas senast på förfallodagen. Obetalda båtplatser överförs till nya platssökande efter förfallodagen. Nyckeln till porten måste omedelbart återlämnas då man avstår från båtplatsen. Vidareöverlåtelse/uthyrning av båtplatsen är strängt förbjudet.
 
Rätt till båtplats förutsätter medlemskap i GSF och betald medlemsavgift. Eftersom GSF:s hamn underhålls av medlemmarna, förpliktas hyresgäst av båtplats att vid behov delta i talkon.
 
 

Venepaikkahakemus

Myönnetyn venepaikan vuosimaksu on maksettava viimeistään laskun eräpäivänä. Maksamattomat venepaikat luovutetaan uusille paikanhakijoille eräpäivän jälkeen. Portin avain on palautettava välittömästi laituripaikasta luovuttaessa. Venepaikan edelleen luovuttaminen/vuokraaminen on ehdottomasti kielletty.

 

Oikeus venepaikkaan edellyttää GSF:n jäsenyyttä ja maksettua jäsenmaksua. Koska GSF:n satamaa ylläpidetään jäsenten toimesta, velvoitetaan venepaikan vuokranottajaa tarvittaessa osallistumaan talkoihin.

 
Comments