Nämnder och kommittéer / Lauta- ja toimikunnat

2017

Seglingsnämnden

 • Carl-Gustav Wiklund, seglings-
  chef
 • Jan Helminen
 • Tom Björndahl 
 • Kari Ahola
 • Jukka Polso
 

Mätningskommitté

 • Esko Hyyppä, ordförande
 • Bo-Erik Vikström
 • Tom Björndahl
 

Prisdomare

 • Kjell Slotte
 • Carl-Gustav Wiklund
 

Juniornämnden

  • Anton Lukkarinen
  • Laura Sahlgren


  Hamnnämnden

  • Mikael Bergroth, hamnkapten
  • Antti Pihlajamäki 
  • Kim Nyberg 
  • Tor-Erik Tuomisalo
  • Jan Lindell
   

  Besiktningskommitté

  • Kenneth Bäckström, ordförande 
  • Kim Nyberg 
  • Jussi Ruissalo
  • Juha Vola
   

  Utfärdshamnskommitté

  • Antti Pihlajamäki
  • Jan Lindell
   

  Ekonominämnd

  • Jan Stenman, skattmästare
  • Jan Störling, intendent
   

  Klubbmästare

  • Mikael Bergroth
  • Tom Björndahl, vice klubbmästare
   

  Skolningskommitté

  • Tanja Risikko, ordförande
  • Kenneth Bäckström
  • Jan Helminen
  • Johan Nyberg
  • Juho Westerberg
  • Antti Pihlajamäki
  • Carl-Gustav Wiklund


  Verksamhetsgranskare

  • Johan Djupsund, ordförande 
  • Åsa Störling, suppleant
   

  Valnämnd

  • Tanja Risikko, ordförande
  • Johan Nyberg
  • Fabian Björndahl
   

  2017

  Purjehduslautakunta

  • Carl-Gustav Wiklund, purjehdus-päällikkö
  • Jan Helminen
  • Tom Björndahl 
  • Kari Ahola
  • Jukka Polso
   

  Mittaustoimikunta

  • Esko Hyyppä, puheenjohtaja
  • Bo-Erik Vikström
  • Tom Björndahl
   

  Palkintotuomarit

  • Kjell Slotte
  • Carl-Gustav Wiklund
   

  Juniorlautakunta

  • Anton Lukkarinen
  • Laura Sahlgren


  Satamalautakunta

  • Mikael Bergroth, satamakapteeni
  • Antti Pihlajamäki  
  • Kim Nyberg 
  • Tor-Erik Tuomisalo
  • Jan Lindell
   

  Katsastustoimikunta

  • Kenneth Bäckström, puheenjohtaja
  • Kim Nyberg 
  • Jussi Ruissalo
  • Juha Vola
   

  Ulkosatamatoimikunta

  • Antti Pihlajamäki
  • Jan Lindell
   

  Talouslautakunta

  • Jan Stenman, rahastonhoitaja
  • Jan Störling, intendentti

   

  Klubimestari

  • Mikael Bergroth
  • Tom Björndahl, varaklubimestari
   

  Koulutustoimikunta

  • Tanja Risikko, puheenjohtaja
  • Kenneth Bäckström
  • Jan Helminen
  • Johan Nyberg
  • Juho Westerberg
  • Antti Pihlajamäki
  • Carl-Gustav Wiklund


  Toiminnantarkastajat

  • Johan Djupsund, puheenjohtaja
  • Åsa Störling, varajäsen
   

  Vaalilautakunta

  • Tanja Risikko, puheenjohtaja
  • Johan Nyberg
  • Fabian Björndahl