Utflyktsöarna / Retkisaaret

Hamnskär

Utehamnen vid Hamnskär har nu byggts så långt att medlemmarna kan njuta av att bada bastu och som tidigare också av grillplatsen. Ved måste alla se till att finns. Den som använder, hugger nytt i stället. För detta ändamål finns en såg och yxa till förfogande i stugan. In i stugan kommer man med Mustakaris portnyckel, som ifall man inte har från tidigare, kan inlösas av hamnkapten.

En ny byggnad skall byggas i sommar, ett vedlider står i tur och den som tror att intresse finns att delta i talko skall meddela därom till undertecknad. Nya bojar skall sjösättas för att underlätta angöring i bryggan.

I högra spalten finns en kartbild över navigering till Grillskärs-sundet.


Nya förhållningsregler har också gjorts, så att fastigheterna hålls så funktionsdugliga som möjligt.

HAMNSKÄRS_REGLEMENTE.pdf
Mvh. Utfärdshamnskommittén
Antti Pihlajamäki
Jan Lindell

Hamnskär

Hamnskärin ulkosatama on nyt rakennettu niin pitkälle, että jäsenet voivat nauttia saunomisesta ja kuten aikaisemmin myös grillipaikasta. Jokaisen on huolehdittava puiden riittävyydestä. Se joka käyttää, hakkaa uutta tilalle. Tätä tarkoitusta varten mökissä on käytettävissä saha ja kirves. Mökkiin pääsee Mustakarin portin avaimella. Puuttuvan avaimen voi lunastaa satamakapteenilta.

Tänä kesänä rakennetaan uusi rakennus, vuorossa on puuliiteri. Ne, joilla riittää kiinnostusta osallistua talkoisiin, pyydetään ilmoittamaan allekirjoittaneelle. Uudet poijut tullaan laskemaan vesille laituriin kiinnittymisen helpottamiseksi.

Oikeapuoleisessa sarakkeessa on karttakuva siitä, miten Grillskärin salmeen navigoidaan.

Kiinteistöjen toimintakelpoisuuden säilymiseksi on myös laadittu uudet menettelysäännöt.

Hälytys ja sijaintiedot

T. Ulkosatamatoimikunta

Antti Pihlajamäki
Jan Lindell
 
 
 
 
GSF:s utehamn Norra Hamnskär
GSF:n ulkosatama Norra Hamnskär
  
Bryggan på Hamnskär
Hamnskärin laituri
 
GSF har byggt denna plats för sina medlemmar
GSF on rakentanut tämän paikan jäsenilleen.
  
Bastun på Hamnskär
Hamnskärin sauna
 
Grillen på Hamnskär
Hamnskärin grilli
 
Farleden till Hamnskär
Hamnskärin väylä
 
 
Ċ
Janne Helminen,
22 maj 2014 13:01
Ċ
Janne Helminen,
22 maj 2014 13:22
Comments