Venepaikkahakemus

Link till båtplasansökan här.

Linkki venepaikka anomukseen tässä.

Hyresvillkor

Rätt till båtplats förutsätter medlemskap i GSF och betald medlemsavgift. Årsavgiften för den beviljade båtplatsen ska betalas senast på förfallodagen. Obetalda båtplatser överförs till nya platssökande efter förfallodagen. Nyckeln till porten måste omedelbart återlämnas då man avstår från båtplatsen. Vidareöverlåtelse/uthyrning av båtplatsen är strängt förbjudet. Eftersom GSF:s hamn underhålls av medlemmarna, förpliktas hyresgäst av båtplats att delta i bevakning av hamnen och i diverse talkon.

En årlig besiktning av båten är obligatorisk för alla bårplatsinnehavare. En besiktad båt är berättigad till 20% rabatt på båtförsäkringen.

Vuokraehdot

Oikeus venepaikkaan edellyttää GSF:n jäsenyyttä ja maksettua jäsenmaksua. Myönnetyn venepaikan vuosimaksu on maksettava viimeistään laskun eräpäivänä. Maksamattomat venepaikat luovutetaan uusille paikanhakijoille eräpäivän jälkeen. Portin avain on palautettava välittömästi venepaikasta luovuttaessa. Venepaikan edelleenluovuttaminen/vuokraaminen on ehdottomasti kielletty. Koska GSF:n satamaa ylläpidetään jäsenten toimesta, velvoitetaan laituripaikan vuokranottajaa osallistumaan sataman vartiointiin sekä erilaisiin talkoisiin.

Vuotuinen veneen katsastus on pakollinen kaikille venepaikan haltioille. Katsastus oikeuttaa 20% alennukseen veneen vakutusmaksuista.   
Gamlakarleby Segelförening r.f.
«  September   »
Ti Ons To Fre
 
 
 Kokous / Möte
 
 Kilpailu / Tävling
 
 Träning / Harjoitus
 
  Bortaseglingar / purjehdukset muualla
Kategorier