Väylä / Farleden
22.4.2020 15:08 Nyheter / Gamlakarleby Segelförening r.f

21.4.2020 1 (2)

Kokkolan väylän ja sataman syventäminen

Kokkolan väylän ja sataman ruoppaustyöt jatkuvat

Kokkolan väylällä ja satamassa vuonna 2018 alkaneet ruoppaustyöt ovat käynnistyneet talvitauon jälkeen 10.4.2020 alkaen.

Kokkolan väylän ja sataman syventäminen -hanke jatkuu maa-ainesten ruoppauksella, kallioalueiden louhinnalla ja väylän turvalaitteiden muutostöillä. Ruopattavat maat läjitetään Pommisaareen ja Hopeakiven läjitysaltaisiin. Louhittavaa kalliota hyödynnetään sataman pengerrakenteissa.

Väylällä ja sen läheisyydessä liikkuu runsaasti työkalustoa. Neljän ruoppauslautan lisäksi alueella liikkuu muun muassa hinaajia, proomuja ja henkilöstönkuljetusveneitä.

Turvalaitteiden muutostöissä käytetään työlauttaa. Muutostöissä turvalaite nostetaan merestä ylös lautalla olevalla nosturilla ja muun muassa äkillinen aalto aiheuttaa nostolaitteeseen kovaa rasitusta. Rasitus voi aiheuttaa nostolaitteen rikkoutumisen ja turvalaitteen hallitsemattoman irtoamisen aiheuttaen näin vaaratilanteen asennustyön tekijöille.

Väylä ja Kokkolan Satama Oy muistuttavat, että työkohteiden läheisyydessä tulee noudattaa varoitus merenkulkijoille annettuja nopeuksia (8 knots) ja välttää aallon muodostamista.

Lisäksi Väylä ja Kokkolan Satama Oy muistuttavat, että väylän ja työkohteiden välittömässä läheisyydessä sukeltaminen on räjäytystöiden vuoksi kiellettyä. Vapaa-ajan veneilijöitä ja kalastusaluksia kehotetaan kiertämään työyksiköt turvallisuussyistä mahdollisimman kaukaa.

Kaluston liikkeet ovat nähtävissä avoimesta karttapalvelusta: https://is.ram- boll.fi/kokkolan_satama/

Kokkolan väylän ja sataman syventäminen valmistuu vuoden 2020 loppuun mennessä.

Väylävirasto

PL 33, 00521 Helsinki Puhelin 0295 34 3000 etunimi.sukunimi@vayla.fi Opastinsilta 12 A, 00520 Helsinki Faksi 0295 34 3700 kirjaamo@vayla.fi

www.vayla.fi

Lisätietoja hankkeesta:

Väylän projektipäällikkö Seppo Paukkeri, puh. 029 534 3361, seppo.paukkeri@vayla.fi

Kokkolan Satama Oy:n tekninen päällikkö Tapio Lampinen, puh. 040 557 5928

tapio.lampinen@portofkokkola.fi

Hankesivut: https://vayla.fi/kokkolan_vayla

Facebook: https://www.facebook.com/Kokkolanvayla/   
Gamlakarleby Segelförening r.f.
«  December   »
Ti Ons To Fre
 
 
 Kokous / Möte
 
 Kilpailu / Tävling
 
 Träning / Harjoitus
 
  Bortaseglingar / purjehdukset muualla
Kategorier