Verksamhetsberättelse 2020

Styrelsen avger till föreningens årsmöte 20.01.2021 följande berättelse över verksamheten under perioden 01.11.2019-31.10.2020:

STYRELSEN:

Styrelsen har under verksamhetsåret haft följande sammansättning:

Styrelsens sammansättning år 2020:

Tanja RisikkoKommodor 2020

Carl-Gustav Wiklund2018-2020

Jan Störling2019-2021

Mikael Bergroth2019-2021

Ilkka Mäki2019-2021

Jan Stenman 2020-2022

Antti Pihlajamäki2020-2022

Suppleanter:

Kim Nyberg

Maria Indola

Thomas Wevar

Styrelsen har under året sammanträtt 10 gånger.

FUNKTIONÄRER:

På årsmötet 21.1.2020valdes för verksamhetsåret 2020 följande funktionärer:

Seglingsnämnden:Carl-Gustav Wiklund, ordförande

Tom Björndahl

Juha Vola

Jukka Polso

Juniorsektionen:Ilkka Mäki, Juniorchef

Maria Indola

Jalmari Ahola

Antton Lukkarinen

Hamn-nämnden:Mikael Bergroth, Hamnkapten

Kim Nyberg

Tor-Erik Tuomisalo

Jan Lindell

Antti Pihlajamäki

Mätnings- och besiktningsnämnd

MätningEsko Hyyppä, ordförande

Bo-Erik Vikström

Tom Björndahl

BesiktningJussi Ruissalo, ordförande

Kim Nyberg

Juha Vola

Andreas Kortell

Klubbmästare:Mikael Bergroth

Tom Björndahl, vice klubbmästare

Utfärdshamnkommité:Antti Pihlajamäki

Jan Lindell

JohAN Nyberg

Jussi Ruissalo

Prisdomare:Kjell Slotte

Carl-Gustav Wiklund

Ekonominämnd:Jan Stenman, ordförande Skattmästare

Antti Pihlajamäki, Intendent

Utbildningsnämnd:Ilkka Mäki, ordförande

Johan Nyberg

Antti Pihlajamäki

Carl-Gustav Wiklund

Tanja Risikko

Revisorer:Johan Djupsund, ordförande

Åsa Störling, suppleant

Valnämnd:Tanja Risikko, ordförande

Fabian Björndahl

Johan Nyberg

FÖRTROENDE UPPDRAG OCH REPRESENTATION

Föreningen har under året varit representerad i förbund, sammanslutningar och klassorganisationer enligt följande:

BSSF, förbundets ordförande2021-2022Jan Jansson

BSSF, mellersta Finlands områdetsordförandeJohan Nyberg

BSSF, tävlingschef2017-2021Carl-Gustav Wiklund

BSSF, viceordförande båtsportskommitténTanja Risikko

BSSF, allmän mätningsmanEsko Hyyppä

BSSF, allmän besiktningsmanKim Nyberg

BSSF, allmän besiktningsmanKenneth Bäckström

BSSF, allmän besiktningsmanJussi Ruissalo

BSSF, allmän besiktningsmanJuha Vola

BSSF, allmän besiktningsmanAnderas Kortell

BSSF, IMS mätningsmanEsko Hyyppä

BSSF, E-jollar, IOD-95, 2,4 mRTom Björndahl

MEDLEMMAR

Medlemsregistret uppvisar den 15.12.2020 följande medlemsantal, jämfört med motsvarande tidpunkt föregående år:

2019

2020

Hederskommodor

1

1

Hedersmedlemmar

4

4

Åldermän

114

111

Herrar

184

182

Damer

33

28

Juniorer

44

35

Nya åldermän

50

45

Medlemmar totalt

428

406

Under året har 18 nya medlemmar antagits, 16 herrar, 1 dam och 1 junior.

36 medlemmar har skrivit ut på grund av obetalda årsavgifter i 2 år.

Av dem herrar 15 herrar, 6 damer, 8 juniorer och 5 nya åldermän.

Medlemsavgifter:

Enligt årsmötets beslut, har följande medlemsavgifter uppburits:

ÅrsavgiftInskr.avgift

Herrar 50 Euro0Euro

Damer50 Euro Euro

Juniorer8 Euro -

Åldersmän frivillig medlemsavgift 12,5 Euro

Ifall medlem flyttar från annan segelförening, eller i det fall att någon annan familjemedlem redan är medlem, faller inskrivningsavgiften bort.

En medlem som har fyllt 60 år före år 2013 och har varit betalande medlem i 30 år, tituleras ålderman och befrias från hela medlemsavgiften.

Åldersmännen kan erlägga en frivillig medlemsavgift (12,5 euro) som går till Finlands Seglarförbund och därmed få navigare tidningen, samt Finlands Seglarförbunds grupp olycksfalls försäkring som gäller under vistelse till sjöss samt när åldersmannen är funktionär under GSF:s tävlingar.

Medlemmar som fyller 60 år 2013 och senare tituleras åldermän men befrias inte från medlemsavgiften.

Under verksamhetsperioden har följande medlemmar avlidit

Åldermännen:

Aidi Holmqvist-Sangder

Kaijeli Telimaa

Hagvin Luukkonen

Styrelsen beklagar djupt förlusten av dessa medlemmar.

Seglingsverksamheten 2020

Under säsongen arrangerades veckoseglingar för Hajbåtar turvist med grannföreningen KP. Vår- och Höstöppen samt Stadsmästerskapen arrangerades tillsammans med KP. I samband med årskappseglingarna arrangerades Haj-ranking som lockade deltagare endast från ortens föreningar.

Sommarens största arrangemang var Nordiska Mästerskapen för 2.4 mR, på grund av Covid-19 var det oklart om vi överhuvudtaget kunde arrangera mästerskapen. Inalles 12 båtar ställde upp. Segern gick till flerfaldiga världsmästaren Marko Dahlberg från Tammerfors. Andra blev Rikard Bjurström också han från Tammerfors och tredje Pauli Immonen från Åbo.

Säsongen avslutades sedvanligt med Siikasafari. Sju båtar kom till starten; fyra Hajbåtar, en Diva 38, en Bavaria 33 och en Soling. Segern gick till Hajen Aloha Jukka Ahola, Heikki Haimakainen och Esa Yli-Hallila från KP. Andra blev Hajen Fiia Markku Savolainen också han från KP. Bästa GSF båt blev Hajbåten Heidi Johan Hartell, Auli Hartell och Mikael Bergroth på en tredjeplats. Tävlingen seglades enligt LYS regeln. Föreningens båtar har deltagit på främmande vatten i Finska Mästerskap enligt följande: • 2.4 mR FM i Vasa: Fabian Björndahl blev tredje bland elva startande båtar • Haj FM i Tammerfors: GSF:s Haj Anita med Fabian Björndahl som rorsman med gastarna Thomas Wevar och Petro Pälviranta från Tammerfors, blev sjätte bland 15 deltagare.

Carl-Gustav Wiklund

Seglingschef

Juniorsektionen 2020


Juniorsektionens medlemmar 2020 var:

  • Under året skaffades en Zoom 8 jolle. Den visade sig vara en lämplig båt för juniorer som växer ur Optimist jollar.
  • Under säsongen ordnades inte alls en nybörjar kurs på grund av Covid-19 läget. I stället ordnade vi ett weekend läger för befintliga juniorer samt veckoträningar med tränare. Weekend lägret ordnades i juni och veckoträningarna under fem veckor i juli-augusti..
  • Minna Savela var ansvarig tränare.

Fastigheterna och hamnen


Sedvanliga underhållsarbeten utfördes på fastigheterna.

Remmarna vid ingången till holmen målades.

-ABC bränslestation till Mustakari.

-Ny septic-station, kajkanten brädbeslogs.

-Muddring på östra sidan av holmen.

-Gästhamnen besöktes av ca 140 övernattande båtar.

-Hamnskär, bojkättingarna förnyades.

Mikael Bergroth

Hamnkapten & Klubbmästare

Besiktning av båtar 2020

Totalt 66 båtar besiktades under utmanande förhållanden.

Som besiktningsmän verkade:

Jussi Ruissalo

Andreas Kortell

Kim Nyberg

Jussi Risikko

Besiktningstider 2020 var:

Mustakari 15.6.2020

Mustakari och Öja 29.7.2020

Under rådande Covid-19 förhållanden gick besiktningsmännen inte ombord på båtarna utan utrustningen besiktades på bryggorna.

Vid skrov besiktningar och besiktning av nya båtar beaktades hölls ordentlig distans av säkerhets skäl.

Förutsättning för besiktning var, i fall båtens hamnplats var på Mustakari, betald hamnplats innehållande en besiktnings avgift på 30€. I fall båtens hamnplats var på annat ställe betalades besiktningsavgiften kontant åt besiktaren. Samma besiktningsavgift gällde 2020 både för skrovbesiktningar och årsbesiktningar.

Båtregistret

Båtregistret uppvisar den 31.12.2020 totalt 104 båtar.

Kommodorens sammandrag

Hur gick året under exceptionella omständigheter?

Flaggan hissades på Mustakari den första Maj och halades i slutet av augusti i traditionell ordning. Nästan allt annat var ännu i början av sommar ett stort frågetecken på grund av COVID-19-pandemin. Begränsningar utfärdades över hela landet, också för sammankomster, träningsaktiviteter. Nästan alla större tävlingar och seglingsevenemang inhiberades. Efteråt kan man konstatera, att seglings- och båtlivssommar blev olik, men inte enbart sämre än vanligt.

På försommaren, när det var tryggt och säkert, arrangerade GSF ett juniorläger och träningar för att aktivera juniorgänget, det viktigaste för föreningens framtid. Båtbesiktning utfördes i enlighet med de reviderade instruktionerna. GSF fick också en Soling-båt som donation av Yxpila Boatyard. Bobi Casén restaurerade båten till sin ursprungliga glans. Redan på första sommaren lockade båten nya ungar och vuxna att prova på segling. Ett stort och hjärtligt tack!

När resandet till grannländer blev omöjligt pga. pandemin, var det många som seglade längs den finska kusten och upptäckte nya fina hamnar och vikar. Gästhamnen på Mustakari besöktes av betydligt flera båtgäster än på många år. En ny bränslestation öppnades i Maj i samarbete med KPO. Stationen är samtidigt en pilotstation för en ny typ av bränslestationer. Servicen till båtfolket kompletterades med en ny septic tömningsstation.

GSF har satsat på hamnen och fastigheten på många sätt under de senaste åren. Investeringar behövs även de kommande åren för att hålla holmen ett trygg och trivsam både för unga och vuxna. Allt det belastar föreningens ekonomi. Trots det har GSF kunnat amortera på investeringar också under 2020.

Under klubbens 148-åriga historia har Finland och världen förändrats och mycket har hänt runtom oss. Glädjen att segla och navigera bevaras och kvarstår, havet och båtliv förenar människor.

Kommodoren vill också personligt tacka för de fina åren i Gamlakarleby Segelförenigs styrelse.

Tanja Risikko

GSF Kommodor


   
Gamlakarleby Segelförening r.f.
«  Januari   »
Ti Ons To Fre
 
 Kokous / Möte
 
 Kilpailu / Tävling
Kategorier