Startsida / Aloitussivu


Stormskador på Mellan-bryggan 

Höststormen 26 – 27.9.2018 skadade s.k. Mellanbryggan, som ligger mellan huvudbassängen och gästhamns-bassängen.

Pontonbryggan hade brustit i två delar. Förankringen i den yttre delen av bryggan hade delvis lossnat och den låg ett tiotal meter ute i gästhamnsbassängen.

Skadeanmälan till försäkringsbolaget gjordes direkt efter stormen. Försäkrings-bolaget gjorde en preliminär skade- inspektion torsdag 11.10.

Bryggans båda delar bogserades till kranbryggan tisdag 23.10 färdigt för senare torrläggning och grundligare skadeinspektion.

Mvh. GSF Styrelse


Siikasafari 8.9.2018

Siikasafari 2018 resultatlista på denna länk...

Foton från Siikasafari 2018 (83 st.) på denna länk...

Mvh. C-G Wiklund
Seglingschef


Flagghalning 1.9.2018

Säsongavslutning med flagghalning och prisutdelning i Ankarkabinettet lördag 1.9.2018 fr.o.m. kl. 18:00 enlig följande:

18:00 Flagghalning

18:15 Prisutdelning

18:45 Supé

Mvh. GSF Styrelse


GSF:s årskappsegling 1.9.2018

GSF:s årskappsegling seglas lördag 1.9.2018.

En innestart kl. 12:00.

Mvh. C-G Wiklund
Seglingschef

Haj Ranking 6/2018
18 - 19.8.2018 Karleby

Haj Ranking 6/2018 preliminär resultatlista efter lördagens tre starter på denna länk...

Kappseglingen avbröts på söndag förmiddag p.g.a. hårda vindar. Söndagens tre starter seglas vid senare överens-kommet tillfälle.

Mvh. C-G Wiklund


Haj FM 2018 resultat

Haj FM arrangerades 19 - 22.7 i Nådendal av NPS (Naantalin Purjehdusseura). Två båtar från vår förening, 241 Huismann och 261 Anita deltog, samt 281 Fia från grannföreningen KP.

Fabian Björndahls och Thomas Wevars båt Anita med Roope Heikkilä från NPS vid rodret, inledde stadigt men kunde inte behålla andra platsen ända till slutet och lade beslag på bronsplatsen. Fjärde blev Jukka Ahola, Markku Savolainen och Esa Yli-Hallilla med Fia från KP och Bobi Casen, Jari Hassel och Lauri Haimakainen kom in på en nionde plats.

Innalles 24 båtlag startade. Årets Finska mästare blev Kaj Saksi från NPS, hans åttonde finska mästerskap totalt.

Haj FM 2018 resultatlistan på denna länk...

Mvh. C-G Wiklund


Tävlingsinbjudan Haj Ranking 6/2018 Karleby

Tävlingsinbjudan till Haj Ranking 6/2018 Karleby på denna länk (pdf).

Mvh. C-G Wiklund
Seglingschef


Hangö Regatta 2018

Fabian Björndahl vann Haj-båtklassen i årets Hangö Regatta som seglades under veckoslutet med besättningen Filip Björndahl och Henry Pått. Andra placeringen tog Kokkolan Purjehtijats Jukka Ahola med besättningen (Markku Savolainen och Esa Yli-Hallila. 

Alla Karlebybåtar placerades inom 10 bästa. Jouko Ristiluoma (KP) placerade sig 5:e med besättningen Jouni Ristiluoma och Jussi Järvinen. På 7:e plats placerade sig Bobi Casén med besättningen Jari Hassel och Mikael Bergroth. 


Segrarlaget i Haj-klassen i Hangö Regattan
2018


Mvh. C-G Wiklund
Seglingschef


Förhöjd besiktnings-avgift för obesiktade båtar fr.o.m. 19.6.2018

GSF:s styrelse beslöt på sitt ordinarie styrelsemöte 19.6.2018, att det för obesiktade båtar uppbärs .en förhöjd besiktningsavgift på 10 € fr.o.m. nämnda datum.

Mvh. GSF Styrelse


Sommarrestaurang Mustakari öppet i juni 2018Augusti
1 - 12.8

Må - fr

11 - 23
13 - 23
13 - 21
13 - 23.8

Må 


17 - 21

24 - 26.8 Veneziadveckoslutet
13 - 21September
Lö 1.9
Avslutning/flagghalning
16 - 22

Boka bord...

Kaisa Kantola
Restaurangchef
Original Sokos Hotel Kaarle/
Sommarrestaurang Mustakari


Årsbok 2018

Årsboken 2018 kan finns att läsas på föreningens hemsida på länken:

Årsbok 2018

Trevliga lässtunder...

Mvh. GSF Styrelse


Seglarkurs 2018

GSF arrangerar en seglarkurs i skiftet av maj-juni. Seglarkursen har planerats kompakt och praktikorienterat.

Under den teoretiska delen, lär man sig grunderna i sjövägsreglerna, säkerhet och vad sjövett innebär. På kursen far man framför allt till sjöss, utför, provar och lär sig hur man hanterar en båt med en besättning på några personer.

Kursen är en effektiv och kort introkurs. Kursen kvalificerar inte för befälhavarexamen eller internationellt förarbrev. Kursen ordnas flexibelt tvåspråkigt.

Målet i kursen är:

 • att styra båten i olika vindriktningar och att känna till de grundläggande begreppen: lovart och lä, styrbord/babord, lova/falla, kryss, öppen vind.
 • att segla i önskad riktning och kan agera i vändningar i olika uppgifter
 • att trimma seglen på eget initiativ enligt situationerna och att reva seglarna
 • att agera i diverse uppgifter i förankring enligt anvisningar
 • att agera vid tilläggningar och utläggningar från brygga
 • att agera i MOB-situation enligt anvisningar och styra båten till den nödställdas läge.

UTFÖRANDE

Seglarkursens omfattning och varaktighet är totalt 4 kvällar (28.5. - 7.6.2018), tot. 16h, varav 12h praktik till sjöss.

Utrustning:

 • Räddningsvästar och bra skor, seglingshandskar eller läderhandskar.
 • Utrustning till havs enligt vädret, byteshandskar är bra att ta med
 • Ett hurtigt sinne, nyfikenhet och sunt förnuft

Kursavgiften är 150 €, vilket inkluderar:

 • Teoretisk och praktisk undervisning
 • Studiematerial: Purjehtimaan –guidebok och RYA:s Purjehdustaidot -bok
 • GSF:s medlemskap för år 2018. Föreningens medlemmar är försäkrade under kursen, men för omfattande försäkringsskydd bör kursdeltagaren ha en giltig personlig försäkring.

Lärare: Tanja Risikko, Antti Pihlajamäki, Johan Nyberg

Med ryms de 10 första anmälda. För ytterligare information och anmälningar:


tanja.risikko@gmail.com

Kursprogram i bilaga (pdf)

Välkommen med!

Tanja Risikko
Kommodor


GSF:s register- och dataskyddsbeskrivning 31.3.2018

Den registeransvariga skall utarbeta en registerbeskrivning utav alla sina olika personregister, vilken skall vara allmänt tillgänglig t.ex. på den registeransvari-gas verksamhetsställe eller nättjänst. 

GSF:s register- och dataskydds-beskrivning på denna länk. 

En registerbeskrivning görs upp över alla personregister. Av den framgår: 

 • vem är den registeransvarige, som svarar för behandlingen av personuppgifterna
 • vilka personuppgifter som ingår i registret
 • för vilket ändamål de används 
 • vart uppgifter regelmässigt lämnas ut
 • principerna för skydd av uppgifterna.
Registerbeskrivningen kommer troligtvis attt uppdateras flera gånger under vårens lopp, förrän EU:s allmänna dataskyddsförordning börjar tilläm-pas.fr.o.m. 25.5.2018. 

Mvh. GSF Styrelse


Foton och video från värdetävlingarna 2017

I Google Foto -länken nertill finns foton från Haj FM 2017 tagna av Kuvatiimis fotograf.

Haj FM 2017 (© kuvatiimi.fi)

I Google Foto -länken nertill finns en video av Juha Vola  från värdetävlingarma sommaren 2017.

GSF 2017 video.wmv

GSF Styrelse


Årsmöte 2017
protokoll

Årsmötet 2017 arrangerades onsdag 17.1.2018 kl. 19:00 - 20:45 på Hotell Kaarle, enligt 10.1.2018 daterad möteskallelse. På mötet behandlas stadgeenliga ärenden enligt 7 §.

Årsmötets 2017 protokoll...

GSF Styrelse


Nyutnämnda SBF:s distriktschef informerar

Bästa medlemsföreningar och besiktningschefer,

det kommer att ordnas en grund- och kompletteringskurs på svenska för besiktare i Vasa på våren 2018.

Anmälning sker via SBF:s hemsida eller länkarna nedan.

Med vänliga hälsningar,

Johan Nyberg
Aluejohtaja
0400229224

Suomen Purjehdus ja Veneily ry – Segling och Båtsport i Finland rf
Särkiniementie 5 B 62, 00210 Helsinki

Puh. 040 834 3407 (Klo 10-15)

www.spv.fi | Facebook | Instagram
www.sailingteamfinland.com | Facebook | Instagram


Resultatlistor från lokala seglingstävlingar 2017

Mvh. Dutta Wiklund
Seglingschef


Flagghalning fredag 1.9.2017

Flagghalning fredag 1.9.2017 enligt följande schema:

 • kl. 18:30 prisutdelning i Klubbkabinettet
 • kl. 19:00 flagghalning
Ankarkabinettet har reserverats till medlemmarna för kvällsfirande.

Flagghalningsmeny:

 • svampsoppa av skogssvampar
 • övermogen rybsgris
 • pepparsås
 • ugnsbakad klyftpotatis
 • pannacotta med bär
 • pris 30,00 €

Välkomna...!

Mvh. GSF Styrelse


2.4 mR NM 2017

Enligt NM -reglerna har för 2.4 mR 2017 -tävlingarna skapats egna webbsidor. Länken till sidan i fråga finns överst i navigationsbalken till vänster på denna webbplats. Enligt reglerna ska webbsidorna bevaras minst ett år efter tälingarna.

Tills vidare finns följande länkar på sidorna:

På sidorna publiceras ännu seglings-föreskrifter och resultatlista. Under tävlingarna uppdateras resultatlistan dagligen.

Foto: Juha Vola

Foto ovan: Flaggorna är i topp, Immas regatta kan börja...

Foto till vänster: Första 2.4 mR seglaren på plats på torsdag kl. 15 SWE 425 Pekka Seitola.

Mvh. C-G Wiklund
Seglingschef


Havsdag på Mustakari tisdag 1.8.2017

Tisdag 1.8.2017 kl. 16 - 20 arrangeras på Mustakari tillfällen att bekanta sig med verksamheter i havsrelaterade klubbar och föreningar. Havsdagen är riktat i huvudsak till barnfamiljer med barn och ungdomar i skolåldern.

Evenemanget arrangeras av GSF, Sjöräddarna, Keski-Pohjanmaan Retki-melojat, Keski-Pohjanmaan meri-puolustajat, Karinkoluajat, Kokko-Pojat ja Halkokariset, Merisaukot, Kokkolan latu, Keski-Pohjanmaan retkimelojat, Keski-Pohjanmaan pelastuskoirat, Rautio Sport ja Sommarrestaurang Mustakari.

Barnportioner i Sommarrestaurang Mustakari -50 %. Möjlighet till piknik på gräsområden.

Program

Kl.
16:00 - 18:00  Möjlighet att bekanta sig                         med båtar
16:00 - 20:00  Pröva på SUP-bräda
17:00 - 18:00  Ponnyskjuts med Viskari
17:30             Optimistijolle simulator /                      GSF:s juniorskolning
18:00 - 19:00  *Veckosegling
18:00             Retkimelojats förevisning
18:00 - 20:00  Räddningshundar förevisas
18:30             Sjöräddarnas förevisning
19:00             Räddningshundar förevisas
19:00 - 20:00  Ponnyskjuts med Viskari
19:30             Optimistijolle simulator /                      GSF:s juniorskolning

* I veckoseglingen vindreservation:
Start och/eller målgång kan p.g.a. vindriktningen ske på annan plats än utanför Mustakari. Målgång ca kl 19.

På uppdrag av  arbetsgruppen "Havets dag"...

Mvh. Laura Sahlgren
050 468 9690
laura.sahlgren(at)gmail.com


Haj FM 2017

Haj FM -tävlingsinbjudan

Anmälda

https://sites.google.com/site/gamlakarlebysegelfoereningrf/home/DSC01998-1.JPG
Foto: Jan Helminen

GSF gratulerar segrarlaget i Haj FM 2017. Från vänster Johan Hartell, Auli Hartell och Mikael Bergroth.

Två protester lämnades in lördag 29.7.2017 kl. 18:50 och 19:00. Protest-kommittén beslöt att flytta protest-behandlingarna till söndag morgon kl. 9:00. Protestbehandlingarna tog dock längre tid än beräknat, vilket resulterade i, att tävlingens sista och söndagens enda start försenades med ca en timme.

Mvh. C-G Wiklund
Seglingschef


GSF:s 145-års
jubileumsmiddag lördag 29.7.2017

GSF:s 145-års jubileum firas i samband med Haj FM 2017 tävlingarna på Mustakari lördag 29.7.2017.

Inbjudan till jubileumsmiddagen gäller förutom GSF:s medlemmar också deras inbjudna vänner, samt deltagare och funktionärer i Haj FM 2017 tävlingarna.

Officiell inbjudan på denna bilaga (pdf).

Anmälning till jubileumsmiddagen görs elekroniskt på GSF:s webbsida på denna länk...

Mvh. GSF Styrelse


Gästhamnsbryggans nya ankringskättingar

Företaget Ottomarino Oy, som är specialiserad på undervattensarbeten, utförde byte av ankringskättingar i gästhamnsbryggan på Mustakari 18.7.2017.

Ottomarino gjorde samtidigt en bedömning av renoveringsbehovet av bryggans pontoner.

Mvh. Mikael Bergroth
Hamnkapten


Vattenpump installerad på Hamnskär

På Hamnskär har installerats en vattenpump. Antti Pihlajamäki testkör...

https://sites.google.com/site/gamlakarlebysegelfoereningrf/home/IMG_20170620_185958-1.jpg

Jankku Lindell påpekar, att för installeringen av vattenpumpen ansvarar Hamnskärs Vattenandelslag...

Mvh. Jankku Lindell


Årsbok 2017

Årsbokens 2017 elektroniska version på denna länk (pdf-fil).

I årsbokens medlemsförteckning har gjorts några ändringar jämfört med tryckta versionen. Ett par saknade namn har lagts till samt några mindre korrigeringar.

Meddelade till sekreteraren om ert namn saknas i medlemsförteckningen eller om det behövs korrigeringar i era namnuppgifter.

Mvh. Jan Helminen
Sekreterare
jan.helminen(at)anvianet.fi


Hai-SM 2017 -tidningen

Hai-SM 2017 -tidningen elektroniska version finns att läsas på Hajseglarnas Jutut webbsida.

Filen är i pdf-format och är drygt 4 Mb stor, så det kan ta en stund att ladda den beroende på din näthastighet.

Njutbara lässtunder...

Mvh. Jan Helminen
GSF Sekreterare


Besiktningar 2017

Följande måndag kvällar på Mustakari:
 • 12.6 kl. 17:00 - 20:00
 • 19.6 kl. 17:00 - 20:00
 • 26.6 kl. 17:00 - 20:00
På Bryggan i Öja måndag
 • 19.6 kl. 17:00 - 20:00

SPEKs informerar om brandsäkerthet i båten på denna länk...

SPEKs guide om brandsäkerhet i båten (pdf-format på finska)...

Mvh. Kenneth Bäckström
Besiktningschef


Medlemsafton 29.5.2017

Medlemsafton arrangeras måndag 29.5.2017 kl. 18:00 på Mustakari.

Program:

 • Värdetävlingarna Hai FM 2017 och 2.4 mR NM 2017
 • 145-års jubileumsmiddagen 
 • Havets dag 1.8.2017 
 • Planerna för junior- och seniorutbildningen 
 • Saneringen av hamnen och paviljongen 
 • Ca kl. 18:30 Andelslaget Solruttens ordförande John Erickson informerar om Solrutten.
Kaffeservering...

Välkomna!

GSF Styrelse

Flagghissning 1.5.2017

Flaggan på Mustakari hissades traditionsenligt på första maj kl. 12:00 eskorterad av tre kanonskott. Trots det kyliga vädret hade en relativt liten publik samlats på terrassen för att följa med flagghissningsseremonin.

Tills vidare var det tomt och tyst i hamnbassängen på Mustakari, eftersom isen hade nyligen lättat.

I sitt korta öppningstal i Ankarkabinettet hälsade kommodor Tanja Risikko alla välkomna och önskade goda seglings-vindar för säsongen 2017.

Mvh. GSF Styrelse


GSF:s tävlingsinbjudan Haj FM 2017

På denna länk finns tävlingsinbjudan till Haj FM 2017, som arrangeras i Karleby 27 - 30.7.2017.

Mvh. C-G Wiklund
Seglingschef


Brandsäkerhet i båten

Räddningsbranschens Centralorganisa- tion i Finland SPEK informerar om brandsäkerthet i båten på denna länk...

SPEK har publicerat en guide om brandsäkerhet i båten (pdf-format på finska)...

Mvh. Kenneth Bäckström
Besiktningschef


Besiktningsinfo 2/2017

Besiktningsinfo 2/2017 på denna länk...

Mvh. Kenneth Bäckström
Besiktningschef


Besiktningsinfo 1/2017

Besiktningsinfo 1/2017 på denna länk...

Mvh. Kenneth Bäckström
Besiktningschef


Inbjudningar till GSF:s värdetävlingar 2017

Följande värdetävlingar har bekräftats för GSF:s del under säsongen 2017. I länkarna inofficiella tävlingsinbjudan:

Mvh. C-G A Wiklund
Seglingschef


Presentation av GSF:s nyvalda kommodor i Kokkola-lehti

Artikeln i Kokkola-lehti på denna länk... (på finska)

Mvh. GSF Styrelse


SBF:s distriktschefer informerar

Hej,

I grenförbundets lobbningsarbere är båtskatten just nu den hetaste frågan, naturligtvis. Enligt informationen till allmänheten idag, skulle regeringens proposition överlämnas till riksdagen med en brådskande tidtabell redan vecka 8. Man strävar till att ännu debattera med enskilda ledamöter före riksdagens omröstning. Detta lönar sig också att göra regionalt med sina egna riksdagsledamöter.

Båtmässan i Helsingfors inleds på fredag nästa vecka. Denna fredag kommer det att offentliggöras Hjälp! Båtförarens säkerhetsguide, som har utarbetats av Raja. Guiden på ca 50 sidor, kommer att publiceras åtminstone först i elektroniskt format och den kan hittas efter publiceringen på rajas sidor www.raja.fi/veneily. I guiden diskuteras bl.a. för- och nackdelar mellan olika nödanropsappareter. Detta har även SBF:s nya besiktningsbestämmelser åberopat, som utarbetats av båtlivs-säkerhetsfunktionen, som ni redan tidigare blev informerade om.

Till mässan kommer också SBF:s nya broschyr ut. Broschyren belyser fördelarna i ett nötskal, vilka fördelar föreningen får av medlemskap i SBF och för det andra, vilken nytta enstaka medlemmar har av SBF. Broschyrerna publiceras både på finska och svenska. Broschyrerna finns redan i pdf bifogat till detta meddelande. I förbundet har också utarbetats en karta märkt med kontakt- och koordinatinformation om alla SBF:s medlemsklubbar. Alla dessa material får ni också till ert förfogande i era distrikt.

Förnyandet av förbundets webbsidor är på slutrakan och webbplatsen är för närvarande på en kommentarrunda. De nya webbsidorna kommer att öppnas efter båtmässan.

Båtsäsongen börjar ju traditionellt med Båtmässan i Helsingfors, så man behöver inte längre vänta på det någon lång tid..! Förbundets avdelning hittas i den stora hallen på plats 7n128.

Klicka här för att öppna SBF:s Tillsammans på sjön -broschyr.

Mvh.

Katja Rytkönen
Distriktschef
Åbo båtlivsdistrikt


Årsmötets 2016
protokoll

Årsmötets 2016 protokoll med Verksamhetsberättelse som bilaga på denna länk.

Mvh. GSF Styrelse


Nationalstadsparken i Karleby förstudie 2016 - del III

På Internet finns en artikel i pdf -format på namnet

Nationalstadsparken i Karleby förstudie 2016 - del III - berättelsen om Karleby

Berättelsen behandlar bl.a. stadens historia och Mustakari finns nämnd 39 gånger i den svenska och finska texten sammanlagt.

Mvh. GSF Styrelse


GSF:s slips i silke till salu

Till salu mörkblåa slips i 100 % silke med GSF:s brodering.

Vintertid kan slipsen köpas från HW-Company och sommartid från restaurangen på Mustakari.

Pris 50 €.

Mvh. Jan Störling
0400 568 415


Vinterkonserveringen slutförd på Mustakari

Torsdag 24.11.2016 sattes bryggorna på Mustakari i vinteride...

https://sites.google.com/site/gamlakarlebysegelfoereningrf/home/20161124_152153.jpg?attredirects=0Foto: Jan Lindell

Mvh. Mikael Bergroth

Hamnkapten


Bränslestationen stängd fr.o.m. 25.10.2016

Kallstationen på Mustakari är stängd fr.o.m. 25.10.2016. GSF tackar för säsongen och önskar alla gamla och nya kunder välkomna och tanka nästa säsong. Vi ses igen i maj 2017...

GSF Styrelse


Siikasafari lördag 3.9.2016

Årets Siikasafari seglades i lätta vindar mellan öst och syd. I kappseglingen deltog 9 kölbåtar från GSF och KP. GSF verkade som tävlingsarrangör. Kappseglingen seglades enligt LYS -handikappsystem.

Starten skedde utanför Mustakari. Första vändmärket var utanför Tjockudden nära Trullö udd. Därifrån fortsatte banan till hamnen vid Yxpila och vidare till isbojen utanför Repskär. Banan fortsatte med isbojen som vändmärke mot målet vid Mustakari.

Antti Pihlajamäki med Omega 30 var tidsmässigt det snabbaste båtlaget i kappseglingen men beräknat enligt LYS -regeln segrade Jouko Ristiluoma med Haj -båten "Felix".

Resultatlista på denna länk...

https://sites.google.com/site/gamlakarlebysegelfoereningrf/home/20160903_160507.jpg
Foto: C-G Wiklund
FIN 271 "Felix"
Hai Class

Mvh. Carl-Gustav Wiklund
Seglingschef


2.4mR FM i Vasa

2.4mR FM avslutades söndag 14.8.2016 med WSF (Vasa segelförening) som arrangör, på söndagen startades ej pga svag vind, slutresultaten blev räknande efter 6 och inte 9 starter, sämsta borträknad:

1. Marko Dahlberg N
2. Pelle Strömman WSF
5. Fabian Björndahl GSF
8. Bobi Casen GSF
13. Imma Björndahl GSF
16. Filip Björndahl GSF

Totalt 17 båtar startade. Glädjande att 4 båtar från GSF startade och unga Fabian Björndahl klev så högt på resultatlistan.

Äldre brodern Filip fick seglen sönder under fredagens hårda vindar, därför blev hans insats blygsam.

Fullständig resultatlista på denna länk...

Mvh. C-G A Wiklund
Seglingschef


Båtförarkursens utfärds-segling till Tankar 10.8.2016

Foto: Juho Westerberg (Swan 37 Tankar -
Mustakari)
 
Foto: Juho Westerberg (Swan 37 Tankar -
Mustakari)
 
https://sites.google.com/site/gamlakarlebysegelfoereningrf/home/20160810_204033.jpg
Foto: Janne Helminen (Solnedgång vid
Tankar / Auringonlasku Tankarissa)

Mvh. Dutta Wiklund
Seglingschef


Ekopunkten på Mustakari stängs under augusti 2016

Ekopunkten på Mustakari kommer att stängas under augusti 2016, eftersom föreningen inte har beredskap eller förutsättningar att hantera pro-blemavfall.

I framtiden finns det avfallsinsamling endast för följande avfall i tre olika typer av avfallskärl:

 • vått hushållsavfall i svarta påsar och torrt hushållsavfall i ljusa påsar, som läggs i samma avfallskärl (3 st. 660 l)
 • ren metall (1 st. 240 l)
 • rent glas (1 st. 240 l)

Övrigt avfall, som t.ex. problemavfall (spilloljor, oljefilter, ackumulatorer, batterier, kylarvätskor, målfärg, lacker osv.), måste var och en själv transportera till återvinningsstationen.  

Mvh. GSF Styrelse


Oras Swan 50th Anniversary regatta 2016

Oras Swan 50th Anniversary regatta 2016 seglades utanför Åbo 27 - 31.7.2016. GSF representerades av en båtlag och i en annan båtlags besättning fanns en GSF:s medlem.

Tanja Risikkos & Juha Volas Swan 371, Liberty II, segelnummer FIN 9747, tävlade i "LYS2 Cruising Class" -klassen och placerade sig 7:e. (Båten till vänster i fotot nedan).https://sites.google.com/site/gamlakarlebysegelfoereningrf/home/l%C3%A4his.jpg
Copyright Studio Kukka
FIN 9747 Liberty II (Swan 371)

Mikael  Bergroth var besättningsmedlem i en Swan 57 med namnet "Lintu". FIN 57015 tävlade i "LYS1 Racing Class" -klassen och placerade sig 6:e. (Foton till höger).

Slutresultaten på denna länk...

Mvh. Dutta Wiklund
Seglingschef


Ny rökugn installerad på Hamnskär
Mvh. Jankku Lindell med besättning


Årskappsegling och Haj Ranking 16 - 17.7.2016

Haj ranking 3/2016 Mustakari Regatta seglades 16 - 17.7.2016. Tävlings-området var innanför Trutklipporna.

Totalt seglades 3 av 4 planerade starter, eftersom söndagens andra start blev inställd. Alla Haj-båtar drog sig ur tävlingen p.g.a. dålig sikt som orsakades av störtregn.

Medaljplaceringarna:

1. FIN 189 "Heidi"     Johan Hartell
2. FIN 271 "Felix"     Jouko Ristiluoma
3. FIN 278 "Aloha"    Jukka Ahola

Slutresultat på denna länk...

Tre sekunder efter första starten.
I förgrunden FIN 281 Savolainen.

Fotot till höger) Andra startens 1:a FIN 189 Hartell. I bakgrunden 2:an FIN 271 Ristiluoma.

Ett par ögonblickar efter söndagen första start.

(Fotot till höger) Några ögonblickar efter söndagens första start.


FIN 189 Hartell i sista länsen före mål i söndagens enda start (stunder före störtregnet)...

(Fotot till höger) FIN 284 Forss kryssar i mål i störtregnet...
 
 

Mvh. Dutta Wiklund
Seglingschef


SBF:s nyhetsbrev 6/2016

SBF informerar via distriktschef Kenneth Bäckström om förbundets nyhetsbrev 6/2016.

Nyhetsbrevet finns att läsas på följande länk:

Mvh. Kenneth Bäckström
Södra Bottenvikens distriktschef


SBF:s nyhetsbrev 4/2016 och 5/2016

SBF:s informatör Anni Raunio, informerar via distriktschef Kenneth Bäckström om förbundets nyhetsbrev 4/2016 och 5/2016.

Nyhetsbreven finns att läsas på följande länkar:

Mvh. Kenneth Bäckström
Södra Bottenvikens distriktschef


Föreningens akterflag-
gor och vimpel till salu

I tabellen till höger finns i Flaggregle-mentet rekommenderade mått på akterflagga och flaggstång. Akterflag-gornas prislista i tabellen nertill:


Bild
---
 Kuva
Höjd x
Längd
---
Korkeus x pituus

Pris

---
Hinta
44 x 72 cm

47,00 €
55 x 90 cm

59,00 €
66 x 108 cm

66,00 €
80 x 131 cm

95,00 €
22 x 44 cm

40,00 €

OBS!

 • begränsad parti (5-10 st/storlek) till salu

Flaggorna finns till salu i restaurangens kassa och säljs endast mot kontant betalning.

GSF Styrelse


Reparationen av norra vågbrytarbryggan fort- sätter ännu vecka 23

Norra vågbrytarbryggans bryggelement sjösattes måndag 30.5.

På tisdagen fästes bryggelementen i varandra med nya fästen från Marinetek.

På onsdagen flyttades bryggelementens bomfästen, så att de i sin tur kunde fästas i de nya betongblocken på vågbrytaren.

Före bryggan tas i bruk, skall nya el-kablar on vattenrör installeras vk. 23.

Mvh. Mikael Bergroth
Hamnkapten


Septikpumpen i funktion

För information, att septikpumpen på Mustakari har reparerats och septik-tömningen är användbar fr.o.m. 1.6.2016.

Mvh. Hamnnämnden


GSF:s årsbok 2016

Klicka här för att läsa GSF:s årsbok 2016 (pdf).

Ps. I denna online-version av årsboken, har gjorts en korrigering i medlemsförteckningen.

Medlemsgruppen, som kallas för "Nya åldermän", hade fallit bort i den tryckta versionen av årsboken. Nya åldermän finns totalt 22 stycken. Medlemsförteckningen finns på sidan 29.

GSF:s redaktion (dvs. sekreteraren) beklagar felet.

Mvh. GSF Styrelse


Reparationen av norra vågbrytarbryggan

Reparationsarbetena som startades på norra vågbrytaren senaste höstvinter, måste avbrytas strax efter mitten av november p.g.a. högt havsvattenstånd. Formarna som hade byggts för de nya betongblocken fylldes med havsvatten tills vintern slutligen kom och havet frös till. Av fem formar hann de två yttersta gjutas före havsvattnet steg upp i formarna.

De resterande tre betongblockarna gjöts 12.4 efter att isen hade smält i formarna. Groparna runtom betongblocken fylldes med stenar och grus 4.5 av en grävmaskin. Dessutom rensade grävmaskinen upp strandkanten på hamnbassängssidan och lyfte grus från strandvattnet som hade runnit dit.

Från Marinetek har beställts nya fästen till bryggelementen vk. 18. Efter att de nya fästena har kommit, lyfts bryggelementen i hamnbassängen och man börjar fästa dem i varandra, samt passar in bryggelementens bomfästen i betongblocken på vågbrytaren.

Till slut förnyas bryggans el-kablar och vattenslangar.

Mvh. Mikael Bergroth
Hamnkapten


Ordinarie årsmöte
2015

Ordinarie årsmöte arrangerades på Hotel Kaarle onsdag 13.1.2016 kl. 19:00.

GSF Styrelse


Höstvinterns bryggtalko

Nya motorbåtsbryggan har flottats 23.11 bredvid mellanbryggan för övervintring. Förtöjningarna mellan bryggorna skall ännu försäkras/förstärkas.


Solnedgång på Mustakari
23.11.2015 kl. 14:45 (fotot till höger).
Foto: Jan Lindell

Mvh. Mikael Bergroth
Hamnkapten


Gjutning av betongblock på norra vågbrytaren

Fredag 13.11.2015 gjöts två av de nya betongblocken på norra vågbrytaren.


Foto: Jan Lindell

Renoveringen av norrra vågbrytaren fortsätter...

Mvh. Mikael Bergroth
Hamnkapten


Norra vågbrytarens brygga under reparation

Norra vågbrytarens bryggelement har lyfts på land för reparation lördag 24.10.2015. Konstruktionen på bryggornas bommar kommer att ändras så, att deras längd kan justertas för att varje bryggelement kan separat rätas ut enligt behov. Också fästen mellan bryggelementen kommer att förnyas.

Under vecka 44 har mera stora stenar fyllts på vågbrytaren längre ut, för att ge bättre skydd mot höststormarna. En del av vågbrytarens yttre betongkuber kommer att förstärkas.

Mvh. Mikael Bergroth
Hamnkapten


Uppdatering av medlem- mars e-postadresser

GSF använder som sitt medlems- och båtregister förbundet SBF:s register, som har förnyats under àr 2015. Det nya registret, Skjulet, tas i bruk 9 november 2015 och då överförs GSF:s medlems- och båtuppgifter till det nya registret.

I Skjulet kan varje medlem se och i begränsad utsträckning också uppdatera uppgifterna gällande sig själv och sin båt. Ett användarnamn genereras automatiskt för varje medlem, detta skickas till Dig per email tillsammans med uppgifter om hur man skriver in sig.

Om Du antar att din egen emailadress är felaktig eller saknas i registret, lönar det sig att uppdatera den omedelbart.

Meddela din e-postadress till föreningens vicekommodor senast 6.11.2015:

jan.helminen(at)anvianet.fi

Mvh. GSF Styrelse


Dragon Force 65 Ranking 4/2015

Radiostyrda Dragon Force 65 miniatyr-segelbåtarnas ranking deltävling 4 seglades på Mustakari lördag 26.9.

I tävlingen seglades totalt 12 starter.

Resultat:

  Segel- nr.
Namn
Före- ning Po- äng
 1. FIN-10 Petteri Grönroos N  19,0
 2. FIN-16 Fabian Björndahl GSF  21,0
 3. FIN-44 Timo Syrén N  23,0
 4. FIN-45 Imma Björndahl GSF  25,0
 5. FIN-46
Pasi Hongisto YLÖ-
JÄRVI
 47,0
 6. FIN-65 Patrik Sandström
GSF  57,0
 
 
T. C-G Wiklund
Purjehduspäällikkö
 

Haj ranking 2015 total- seger till Johan Hartells båtlag

Haj ranking 2015 totalsegern gick till GSF:s båtlag Heidi (FIN-189), med skepparen Johan Hartell, gastarna Auli Hartell och Mikael Bergroth.


För att hedra segern får Hartell ingravering i vandringspriset, som donerats av HSS.
Rankingvoiton kunniaksi Hartell saa kaiver-
ruksen HSS:n luovuttamaan kiertopalkintoon.

 
GSF gratulerar Johan Hartell med besättning för den lysande prestationen.
 
Mvh. C-G Wiklund
Seglingschef
 

Siikasafari 2015

Siikasafari 2015 seglades lördag 5.9 enligt LYS-regeln. Totalt 10 båtlag deltog i säsongens avslutande tävling.
 

Medaljplaceringarna enligt följande:

 1. FIN 281  Markku Savolainen
 2. FIN 189  Johan Hartell
 3. FIN 278  Jukka Ahola/Bobi Casén

Hela resultatlistan på denna länk (pdf)...

C-G Wiklund
Seglingschef


Haj FM 2015 resultat

Haj FM seglades utanför Jakobstad 24 - 26.7.2015. Totalt sex starter seglades och i dem deltog 22 båtlag.

Kai Saksi från Naantalin Purjehdusseura vann tävlingen med båten Harriniva.

GSF representerades av två båtlag. Johan Hartell med besättningen Auli Hartell och Mikael Bergroth tog silver och Bobi Casén med besättningen Veli-Pekka Ruoho och Lauri Haimakainen placerade sig sjätte.

FIN-189 "Heidi" Johan Hartell

Bifogad resultatlista...
 
Mvh. C-G Wiklund
Seglingschef
 


Haj ranking 3/2015 resultat

Haj ranking 3/2015 deltävlingen seglades utanför Mustakari 11 - 12.7.2015. Totalt 9  båtlag var anmälda.
 
 
Tävlingsresultaten bifogad. 
 
https://sites.google.com/site/gamlakarlebysegelfoereningrf/home/DSC_0175-1.jpg
Vinnarbåten Heidi FIN-189 närmast kameran.
Foto: Christian Wiklund
 
 
Mvh. C-G Wiklund
Seglingschef

 

Kokkolalehti: "Redak- tören testar"

I Kokkolalehtis artikelserie "Toimittaja testaa", testade redaktören Riikka Korri GSF:s seglingsskola. Föreningens tränare Jalmari "Jamppa" Ahola verkade som instruktör i snabbkursen.
 
Efter en kort teorisession bekantade sig redaktören i seglingens ”hemligheter” med Oslojollen Albatross.
 
Klicka här för att läsa Kokkolalehtis artikel i sin helhet... (pdf-fil på finska).
 
Mvh. Jan Helminen
Juniorchef


Deltagarna i "sommar-läkarnas" seglingsskolaEfter att ha rundat en salmiakbana med Oslojollar i ett par timmar är alla tillbaka iland igen.
 
Seglingschef Carl-Gustav "Dutta" Wiklund berättade en träbensvits om en sjöman... och alla skrattade så "grymt"... (fotot till höger)
 
Sjömannen gick in en djuraffär och såg en färgrik papegoja.
- Kan du tala? frågade sjömannen.
- Visst kan jag tala, men kan du flyga?
 
 
Mvh. Carl-Gustav "Dutta" Wiklund
Seglingschef
 Myrskyvahinkoja Väli-laiturilla

Syysmyrsky 26 - 27.9.2018 vahingoitti n.k. Välilaituria, joka sijaitsee satama-altaan ja vierasvenesatama-altaan välissä.

Ponttonilaituri oli murtunut kahteen osaan. Ulomman osan ankkurointi oli osittain pettänyt ja se oli siirtynyt kymmenkunta metriä vierasvenesataman puolelle.

Vahinkoilmoitus tehtiin vakuutusyhtiölle heti myrskyn jälkeen. Vakuutusyhtiö suoritti alustavan vahinkotutkimuksen torstaina 11.10.

Laiturin molemmat osat hinattiin nosturilaiturille tiistaina 23.10 valmiiksi myöhempää maihinnostoa ja perus-teellisempaa vahinkotarkastusta varten.

T. GSF Johtokunta


Siikasafari 8.9.2018

Siikasafari 2018 tuloslista tässä linkissä...

Valokuvia Siikasafarista 2018 (83 kpl) tässä linkissä...

T. C-G Wiklund
Purjehduspäällikkö


Lipunlasku 1.9.2018

Kauden päätöstilaisuus lipunlaskulla ja palkintojen jaolla Ankkurikabinetissa lauantaina 1.9.2018 klo 18:00 alkaen seuraavasti:

18:00 Lipunlasku

18:15 Palkintojenjako

18:45 Illallinen

T. GSF Johtokunta


GSF:n vuosipurjehdus 1.9.2018

GSF:n vuosipurjehdus purjehditaan lauantaina 1.9.2018.

Yksi sisälähtö klo 12:00.

T. C-G Wiklund
Purjehduspäällikkö

Hai Ranking 6/2018
18 - 19.8.2018 Kokkola

Hai Ranking 6/2018 alustava tuloslista lauantain kolmen lähdön jälkeen tässä linkissä...

Kisa keskeytettin sunnuntaina aamupäivällä kovan tuulen takia. Sunnuntain kolme lähtöä purjehditaan myöhemmin sovittavana ajankohtana.

T. C-G Wiklund


Hai SM 2018 tulokset

NPS (Naantalin Purjehdusseura) järjesti Hai SM kisat 19 - 22.7 Naantalissa. Kaksi venettä seurastamme, 241 Huismann ja 261 Anita osallistuivat, sekä 281 Fia naapuriseurasta KP.

Fabian Björndahlin ja Thomas Wevarin vene Anitan peräsimessä NPS:n Roope Heikkilä  aloittivat vahvasti mutta eivät kyenneet pitämään kakkossijaa loppuun saakka ja sijoittuivat pronssille. Neljänneksi tuli Jukka Ahola, Markku Savolainen ja Esa Yli-Hallila Fialla KP:stä ja Bobi Casén, Jari Hassel ja Lauri Haimakainen sijoittuivat yhdeksänneksi.

Kaiken kaikkiaan 24 venekuntaa osallistui. Vuoden Suomen mestariksi tuli Kai Saksi, joka oli hänen kahdeksas mestaruutensa.

Hai SM 2018 tuloslista tässä linkissä...

T. C-G Wiklund


Kilpailukutsu Hai Ranking 6/2018 Kokkola

Kilpailukutsu Hai Ranking 6/2018 Kokkola tässä linkissä (pdf).

T. C-G Wiklund
Purjehduspäällikkö


Hangon Regatta 2018

Viikonloppuna purjehditussa Hangon regatassa Hai-veneluokan voitti Gamlakarleby Segelförening rf:n Fabian Björndahl, miehistössään Filip Björndahl ja Henry Pått. Toisen sijan otti Kokkolan Purjehtijoiden Jukka Ahola miehistöineen.


Kokkolalaisveneiden menestyksen viimeistelivät viidenneksi sijoittunut Jouko Ristiluoma (KP) ja seitsemännelle sijalle tullut Bobi Casen (GSF). 

Kovatasoisen kisan tulokset löytyvät linkistä:Hai-luokan voittajajoukkue Hangon Regatassa
2018


T. C-G Wiklund
Purjehduspäällikkö


Korotettu katsastus-maksu katsastamattomille veneille 19.6.2018 alkaen

GSF:n johtokunta päätti varsinaisessa johtokunnan kokouksessaan 19.6.2018, että katsastamattomista veneistä peritään em. päivämäärästä alkaen 10 € korotettua katsastusmaksua.

T. GSF Johtokunta


Kesäravintola Mustakarin aukioloajat kesäkuussa 2018Elokuu
1 - 12.8

Ma - pe
La
Su
 

11 - 23
13 - 23
13 - 21

13 - 23.8

Ma 
Su


17 - 21

24 - 26.8 Venetsialaisviikonloppu 
13 - 21Syyskuu
La 1.9 Päättäjäiset/lipunlasku 
16 - 22

Pöytävaraukset...

Kaisa Kantola
Ravintolapäällikkö
Original Sokos Hotel Kaarle/
Kesäravintola Mustakari


Vuosikirja 2018

Vuosikirja 2018 on luettavissa seuran kotisivuilla linkissä:

Årsbok 2018

Mukavia lukuhetkiä...

T. GSF Johtokunta


Purjehtijakurssi 2018

GSF järjestää purjehduskurssin touko-kesäkuun vaihteessa. Purjehtijakurssi on rakennettu tiiviiksi ja käytäntöpainotteiseksi.

Teoriaosuuden aikana opitaan perusteet meriteiden säännöistä, turvallisuudesta ja siitä, mitä tarkoittaa hyvä veneilytapa. Kurssilla lähdetään ennen kaikkea merelle, tehdään, kokeillaan ja opitaan veneen käsittelyä muutaman hengen miehistöissä.

Kurssi on tehokas ja lyhyt introkurssi, joka ei itsellään pätevöitä päällikkötutkintoon tai kansainväliseen kuljettajankirjaan. Kurssi järjestetään joustavasti kaksikielisenä.

Tavoitteena on osata:

 • ohjata venettä eri tuulen suunnissa ja osaa peruskäsitteet: tuulen- ja suojanpuoli, styyrpuri/paapuri; nostaa/laskea, luovi, avotuuli.

 • purjehtia haluttuun suuntaan ja osaa toimia käännöksissä eri tehtävissä.
 • säätää omatoimisesti purjeita tilanteiden mukaan ja reivata purjeita.
 • toimia ankkuroinnin eri tehtävissä annettujen ohjeiden mukaan.
 • toimia rantautumisessa ja laiturista lähdössä
 • toimia MOB-tilanteessa annettujen ohjeiden mukaan ja ohjata vene pudonneen kohdalle.

TOTEUTUS 

Purjehtijakurssin laajuus ja kesto on 4 iltaa (28.5. - 7.6.2018), yht. 16h, josta 12h käytäntöä merellä.

Varustus:

 • Pelastusliivit ja hyvät jalkineet, purjehdushanskat tai nahkahanskat.
 • Merelle varusteet sään mukaan, vaihtokäsineet kannattaa ottaa mukaan
 • Reipasta mieltä, uteliaisuutta ja tervettä järkeä

Kurssimaksu on 150 €, johon kuuluu:

 • teoria- ja käytännön opetus
 • oppimateriaali: Purjehtimaan –opaskirjanen ja RYAn Purjehdustaidot –kirja
 • GSF:n jäsenyys vuodelle 2018. Seuran jäsenet on vakuutettu kurssin aikana, mutta laajan vakuutusturvan varmistamiseksi kurssilaisilla tulee olla myös voimassaoleva henkilökohtainen vakuutus.

Opettajat: Tanja Risikko, Antti Pihlajamäki, Johan Nyberg

Mukaan mahtuu 10 ensiksi ilmoittautunutta. Lisätietoja ja ilmoittautumiset:

tanja.risikko@gmail.com

Kurssiohjelma liitteenä (pdf)

Tervetuloa mukaan!

Tanja Risikko
Kommodori


GSF:n rekisteri- ja tietosuojaseloste
31.3.2018

Rekisterinpitäjän tulee laatia jokaisesta eri henkilörekisteristä rekisteriseloste, joka on pidettävä yleisesti saatavilla esimerkiksi rekisterinpitäjän toimipaikassa tai verkkopalvelussa. 

GSF:n rekisteri- ja tietosuojaseloste tässä linkissä.

Rekisteriseloste laaditaan kaikista henkilörekistereistä. Siitä ilmenee: 

 • kuka on henkilötietojen käsittelystä vastaava rekisterinpitäjä
 • mitä henkilötietoja rekisteriin sisältyy
 • mihin henkilötietoja pääsääntöisesti luovutetaan
 • minne tietoja säännönmukaisesti luovutetaan sekä 
 • tietojen suojauksen periaatteet.

Rekisterinselostetta tullaan toden-näköisesti päivittämään useita kertoja kevään aikana, ennen kuin EU:n yleistä tietosuoja-asetusta ryhdytään sovelta-maan 25.5.2018 alkaen.

T. GSF Johtokunta


Valokuvia ja video arvokisoista 2017

Alla olevassa Google Kuvat -linkissä on Kuvatiimin valokuvaajan ottamat kuvat Hai SM 2017 -kisoista:

Hai SM 2017 (© kuvatiimi.fi)

Alla olevassa Google Kuvat -linkissä on Juha Volan tekemä video kesän 2017 arvokisoista:

GSF 2017 video.wmv

GSF Johtokunta


Vuosikokouksen 2017 pöytäkirja

Vuosikokous 2017 järjestettiin keski-viikkona 17.1.2018 klo 19:00 - 20:45 Hotelli Kaarlessa, 10.1.2018 päivätyn kokous-kutsun mukaisesti. Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat 7 § mukaisesti. 

Vuosikokouksen 2017 pöytäkirja...

GSF Johtokunta


Vastavalittu SPV:n  aluepäällikkö tiedottaa

Hyvät jäsenseurat ja katsastuspäälliköt,

Vaasassa järjestetään ruotsinkielinen katsastajan perus- ja uusijakurssi keväällä 2018.

Ilmoittautumiset SPV:n nettisivujen kautta tai alla olevista linkeistä.

Ystävällisin terveisin,

Johan Nyberg
Aluejohtaja
0400229224

Suomen Purjehdus ja Veneily ry – Segling och Båtsport i Finland rf
Särkiniementie 5 B 62, 00210 Helsinki

Puh. 040 834 3407 (Klo 10-15)

www.spv.fi | Facebook | Instagram
www.sailingteamfinland.com | Facebook | Instagram


Tuloslistoja paikallisista purjehduskisoista 2017

Mvh. Dutta Wiklund
Seglingschef


Lipunlasku perjantaina 1.9.2017

Lipunlasku perjantaina 1.9.2017 seuraavan ohjelman mukaisesti:

 • klo 18:30 palkintojenjako Klubikabinetissa
 • klo 19:00 lipunlasku

Ankkurikabinetti on varattu jäsenille illanviettoa varten.

Lipunlaskumenu:

 • metsäsienikeitto
 • ylikypsää rypsipossua
 • pippurkastike
 • uunilohkoperunoita
 • pannacotta marjoilla
 • hinta 30,00 €

Tervetuloa...!

T. GSF Johtokunta


2.4 mR PM 2017

PM -sääntöjen mukaisesti 2.4 mR 2017 -kisoja varten on luotu omat verkkosivut. Linkki ko. sivulle on ylinnä tämän sivuston navigointipalkissa vasemmassa reunassa. Sääntöjen mukaan verkkosivut on säilytettävä vähintään yksi vuosi kisojen jälkeen.

Toistaiseksi ko. sivuilla on seuraavat linkit:

Sivuilla julkaistaan vielä kilpailuohjeet ja tulosluettelo. Kisojen aikana tulosluettelo päivitetään päivittäin.

Foto: Juha Vola

Kuva yllä: Ensimmäinen 2.4 mR kisaaja saapui torstaina klo 15 aikaan SWE 425 Pekka Seitola.

Kuva vasemmalla: Liput salossa, Imman regatta voi alkaa...

T. C-G Wiklund
Purjehduspäällikkö


Meripäivä Mustakarilla tiistaina 1.8.2017

Tiistaina 1.8.2017 klo 16 - 20 järjestetään Mustakarilla mahdollisuus tutustua eri merellisten seurojen ja yhdistysten toimintaan. Meripäivä on suunnattu pääasiassa perheille, joissa on kouluikäisiä lapsia ja nuoria.

Tapahtumaa ovat järjestämässä GSF, Meripelastajat, Keski-Pohjanmaan meripuolustajat, Karinkoluajat, Kokko-Pojat ja Halkokariset, Merisaukot, Kokkolan latu, Keski-Pohjanmaan retkimelojat, Keski-Pohjanmaan pelastuskoirat, Rautio Sport ja ravintola Mustakari.

Kesäravintola Mustakarin ravintola-palveluissa lasten annokset -50%. Mm. Piknik mahdollisuus nurmialueilla. 

Ohjelma

Klo
16:00 - 18:00 Mahdollisuus tutustua                                veneisiin
16:00 - 20.00 Sup-lautailu kokeilua
17:00 - 18:00 Poniajelutusta Viskarilla
17:30            Optimistijolla                
                    simulaattori/GSF junnukoulu
18:00 - 19:00 *Viikkopurjehdus
18:00            Retkimelojien NÄYTÖS
18:00 - 20:00 Pelastuskoirat esillä
18:30            Meripelastajien NÄYTÖS
19:00            Pelastuskoira NÄYTÖS...
19:00 - 20:00 Poniajelutusta Viskarilla
19:30            Optimistijolla                       
                    simulaattori/GSF junnukoulu

* Viikkopurjehduksessa tuulivaraus:
Lähtö ja/tai maaliintulo voi tuulen suunnasta johtuen olla muualla kuin Mustakarin edustalla. Maaliintulo n. klo 19.

"Meripäivä" -työryhmän puolesta...

T. Laura Sahlgren
050 468 9690
laura.sahlgren(at)gmail.com


Hai SM 2017

Lopullinen tuloslista (pdf)

Kilpailukutsu

Ilmoittautuneet

https://sites.google.com/site/gamlakarlebysegelfoereningrf/home/Haj%20FM%202017%20segrarb%C3%A5tens%20bes%C3%A4ttning%20Hartell.jpg
Foto: Juha Vola


GSF onnittelee Hai SM 2017 voittaja-miehistöä. Vasemmalta Johan Hartell, Auli Hartell ja Mikael Bergroth. 

Kaksi protestia jätettiin lauantaina 29.7.2017 klo 18:50 ja 19:00. Protestilautakunta päätti siirtää protestien käsittelyt sunnuntai aamuun klo 9:00. Protestien käsittely kesti kuitenkin arvioitua kauemmin sillä seurauksella, että kisan viimeinen sunnuntaina purjehdittava  lähtö viivästyi n. tunnilla.

T. C-G Wiklund
Purjehduspäällikkö


GSF:n 145-vuotis juhla-illallinen lauantaina 29.7.2017

GSF:n 145-vuotisjuhla vietetään Hai SM 2017 kisojen yhteydessä Mustakarilla lauantaina 29.7.2017.

Kutsu juhlaillalliseen koskee GSF:n jäsenten lisäksi myös heidän kutsumia ystäviään sekä Hai SM 2017 kisoihin osallistuvia purjehtijoita ja toimitsijoita.

Virallinen kutsu oheisessa liitteessä (pdf).

T. GSF Johtokunta


Vierasvenelaiturin uudet ankkurointikettingit

Vedenalaisiin töihin erikoistunut yritys Ottomarino Oy suoritti Mustakarin vierasvenelaiturin ankkurointikettinkien vaihdon 18.7.2017.

https://sites.google.com/site/gamlakarlebysegelfoereningrf/home/IMG_20170718_140648.jpg

Ottomarino teki samalla arvion laiturin ponttonien kunnostustarpeesta.

T. Mikael Bergroth
Satamakapteeni


Vesipumppu asennettu Hamnskäriin

Hamnskäriin on asennettu vesipumppu. Koeajoa suorittamassa Antti Pihlajamäki...

https://sites.google.com/site/gamlakarlebysegelfoereningrf/home/IMG_20170620_174449-1.jpg

Jankku Lindell huomauttaa, että vesipumpun asennuksesta vastaa Hamnskärin Vesiosuuskunta...

T. Jankku Lindell


Vuosikirja 2017

Vuosikirjan 2017 sähköinen versio tässä linkissä (pdf-tiedosto).

Vuosikirjan jäsenluetteloon on tehty muutamia korjauksia painettuun versioon verrattuna. Pari puuttuvaa nimeä on lisätty sekä tehty muita pienempiä korjauksia.

Ilmoittakaa sihteerille, jos nimenne puuttuu jäsenluettelosta tai jos nimitiedoissanne on korjattavaa.

T. Jan Helminen
Sihteeri
jan.helminen(at)anvianet.fi


Hai-SM 2017 -lehti

Hai-SM 2017 -lehden sähköinen versio on luettavissa Haipurjehtoiden Jutut -netti-sivulla.

Tiedosto on pdf-muotoa ja runsaat 4 Mt, joten sen lataaminen saattaa kestää hetken nettinopeudestasi riippuen.

Hyviä lukuhetkiä...

T. Jan Helminen
GSF Sihteeri


Katsastukset 2017

Seuraavina maanantai-iltoina Mustakarilla:

 • 12.6 klo 17:00 - 20:00
 • 19.6 klo 17:00 - 20:00
 • 26.6 klo 17:00 - 20:00
Brygganilla Öjassa maanantaina
 • 19.6 klo 17:00 - 20:00

T. Kenneth Bäckström
Katsastuspäällikkö


Jäsenilta 29.5.2017

Jäsenilta järjestetään Mustakarilla maanantaina 29.5.2017 klo 18:00.

Ohjelma:

 • Arvokisat Hai SM 2017 ja 2.4 mR PM 2017
 • 145-vuotisjuhlaillallinen
 • Meripäivä 1.8.
 • Juniorikoulutuksen ja aikuisten koulutusten suunnitelmat
 • Sataman ja paviljongin kunnostus
 • N. klo 18:30 Osuuskunta Aurinkoreitin puheenjohtaja John Erickson tiedottaa Aurinkoreitistä.


Kahvitarjoilu...

Tervetuloa!

GSF Johtokunta


Lipunnosto 1.5.2017

Lipunnosto Mustakarilla tapahtui perinteisesti vappupäivänä klo 12:00 kolmen tykinlaukauksen saattamana. Koleasta säästä huolimatta, terassille oli kertynyt tavallista pienempi joukko yleisöä seuraamaan lipunnostoseremoniaa.

Toistaiseksi Mustakarin satama-altaassa oli tyhjää ja hiljaista, koska jäät olivat lähteneet vasta hiljattain.

Lyhyessä avajaispuheessaan Ankkuri-kabinetissa kommodori Tanja Risikko toivotti kaikki tervetulleiksi ja toivotti hyviä purjehdustuulia kaudella 2017.


T. GSF Johtokunta


GSF:n kilpailukutsu
Hai SM 2017

Tässä linkissä kilpailukutsu Hai SM 2017 purjehduskilpailuun, joka järjestetään Kokkolassa 27 - 30.7.2017.

T. C-G Wiklund
Purjehduspäällikkö


Veneen paloturvallisuus

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK tiedottaa paloturvallisuudesta veneessä tässä linkissä...

SPEK on julkaisut oppaan veneen palo- turvallisuudesta (pdf-muodossa)...

T. Kenneth Bäckström
Katsastuspäällikkö


Katsastusinfo 2/2017

Katsastusinfo 2/2017 tässä linkissä...

T. Kenneth Bäckström
Katsastuspäällikkö


Katsastusinfo 1/2017

Katsastusinfo 1/2017 tässä linkissä...

T. Kenneth Bäckström
Katsastuspäällikkö


GSF:n arvokisakutsut 2017

Seuraavat arvokisat on vahvistettu GSF:n osalta kaudella 2017. Linkeissä epäviralliset kisakutsut:

T. C-G A Wiklund
Purjehduspäällikkö


GSF:n vastavalitun kommodorin esittely Kokkola-lehdessä

Kokkola-lehden artikkeli tässä linkissä...

T. GSF Johtokunta


SPV:n aluejohtajat
tiedottaa

Hei,

Venevero on lajiliiton edunvalvontatyössä tällä hetkellä luonnollisesti se päivänpolttavin. Tänään julkisuuteen tulleen tiedon mukaan hallituksen esitys olisi menossa kiireellisellä aikataululla eduskunnan käsittelyyn jo viikolla 8. Ennen eduskunnan äänestystä keskusteluja pyritään käymään vielä yksittäisten kansanedustajien kanssa. Tätä kannattaa tehdä myös alueellisesti omien kansanedustajienne kanssa.

Helsingin venemessut alkavat ensi viikon perjantaina. Tuona perjantaina julkaistaan Rajan laatima Apua! Veneilijän turvallisuusopas. Noin 50 sivuinen opas ilmestyy ainakin ensin sähköisenä ja se löytyy tuon julkistamisen jälkeen rajan sivuilta www.raja.fi/veneily. Oppaassa pohditaan mm. eri hätäilmoituslaitteiden hyviä ja huonoja puolia. Tähän tukeutuvat myös SPV:n veneilyturvallisuustoiminnon laatimat uudet katsastusmääräykset, joista aiemmin saittekin jo tiedon.Messuille ilmestyy myös uusi SPV –esite. Esitteessä tuodaan esille pähkinänkuoressa niitä hyötyjä, joita seura SPV:n jäsenyydestä saa ja toisaalta, mitä hyötyä SPV:stä on yksittäisellä jäsenelle. Esitteet ilmestyvät sekä suomeksi ja ruotsiksi. Esitteet löytyvät jo pdfinä tämän viestin liitteenä. Liitossa on myös työstetty kartta, johon on merkitty yhteys- ja koordinaattitiedoilla kaikki SPV:n jäsenseurat. Näitä kaikkia materiaaleja saatte halutessanne käyttöönne myös alueillenne.

Liiton verkkosivujen uudistus on loppusuoralla ja sivusto on parhaillaan kommenttikierroksella. Uudet verkkosivut tulevat avautumaan venemessujen jälkeen.

Veneilykausihan alkaa perinteisesti Helsingin venemessuista, joten kovin pitkään sitä ei enää tarvitse odottaa..! Liiton osasto löytyy isosta hallista paikasta 7n128.

Napsauta tästä avataksesi SPV:n Yhdessä vesillä -esitteen.

Terveisin

Katja Rytkönen
Aluepäällikkö
Turun veneilyalue


Vuosikokous 2016 pöytäkirja

Tässä linkissä Vuosikokouksen 2016 pöytäkirja, jossa Toimintakertomus liitteenä (ruotsiksi).

T. GSF Johtokunta


Kokkolan Kansallinen Kaupunkipuisto esiselvitys 2016 - osa III

Internetistä löytyy artikkeli pdf -muodossa nimeltä

Kokkolan Kansallinen Kaupunkipuisto esiselvitys 2016 - osa III - Kokkolan kertomus

Kertomus käsittelee mm. kaupungin historiaa ja Mustakari on mainittu suomen- ja ruotsinkielisessä tekstissä kaikkiaan 39 kertaa.

T. GSF Johtokunta


GSF:n silkkisolmioita myytävänä

Myynnissä tummansinisiä solmioita 100 % silkkiä GSF:n brodeerauksella.

https://sites.google.com/site/gamlakarlebysegelfoereningrf/home/GSF-slips.JPG

Talvisin solmio on ostettavissa HW-Companystä ja kesäisin Mustakarin ravintolasta.

Hinta 50 €.

T. Jan Störling
0400 568 415


Mustakarin talvisäilytys saatettu päätökseen

Torstaina 24.11.2016 Mustakarin laiturit saatettiin talviunille...

https://sites.google.com/site/gamlakarlebysegelfoereningrf/home/20161124_154349.jpg?attredirects=0Foto: Jan Lindell

T.  Mikael Bergroth

Satamakapteeni


Polttoaineasema suljettu 25.10.2016 alkaen

Mustakarin kylmäasema on suljettu 25.10.2016 alkaen. GSF kiittää kuluneesta kaudesta ja toivottaa kaikki vanhat ja uudet asiakkaat tervetulleiksi tankkaamaan ensi kaudella. Nähdään jälleen toukokuussa 2017...

GSF Johtokunta


Siikasafari lauantaina 3.9.2016

Tämän vuoden Siikasafari purjehdittiin kevyissä idän ja etelän välisissä tuulissa. Kilpailuihin osallistui 9 kölivenettä GSF:stä ja KP:stä. GSF toimi kisajärjestäjänä. Kisa purjehdittiin LYS -tasoitusjärjestelmän mukaisesti.

Lähtö tapahtui Mustankarin edustalta. Ensimmäinen kääntömerkki oli Paksunokan edustalla Trullevin nokan lähettyvillä. Sieltä rata jatkui Ykspihlajan sataman edustalle ja edelleen Repskärin edustalla olevalle jääpoijulle. Rata jatkui jääpoiju kääntömerkkinä kohti Mustakarilla olevaa maalia.

Ajallisesti kilpailun nopein venekunta oli Antti Pihlajamäen Omega 30 mutta LYS -säännön mukaan laskettuna voittajaksi selvisi Jouko Ristiluoma Hai -veneellä "Felix".

Tuloslista tässä linkissä...

https://sites.google.com/site/gamlakarlebysegelfoereningrf/home/20160903_160329.jpg
Foto: C-G Wiklund
FIN 5072 "Pikantti II"
Omega 30A

T. Carl-Gustav Wiklund
Purjehduspäällikkö


2.4mR SM Vaasassa

2.4mR päättyi Vaasassa sunnuntaina 14.8.2016 WSF:n (Vasa Segelförening) järjestämänä, sunnuntaina ei ollut lähtöjä heikon tuulen takia, joten lopputulokset laskettiin 6:n lähdön jälkeen 9:n sijasta, heikoin poislaskettuna:

1. Marko Dahlberg N
2. Pelle Strömman WSF
5. Fabian Björndahl GSF
8. Bobi Casen GSF
13. Imma Björndahl GSF
16. Filip Björndahl GSF

Kaikkiaan 17 venettä starttasi. Ilahduttavaa että 4 venettä GSF:stä starttasi ja nuori Fabian Björndahl kipusi niin korkealle tuloslistalla.

Vanhempi veli Filip rikkoi purjeet perjantain kovissa tuulissa, joten hänen panostuksensa jäi vaatimattomaksi.

Täydellinen tuloslista tässä linkissä...

T. C-G A Wiklund
Purjehduspäällikkö


Veneilijäkurssin retki-purjehdus Tankariin 10.8.2016

Foto: Juho Westerberg (Swan 37 Tankar - Mustakari)

https://sites.google.com/site/gamlakarlebysegelfoereningrf/home/20160810_201815.jpg
Foto: Janne Helminen (Omega 30A &
Swan 371)
 
Foto: Janne Helminen (Swan 371 jagar
Omega 30A / Swan 371 tavoittelee
Omega 30A:ta)

T. Dutta Wiklund
Purjehduspäällikkö


Mustakarin ekopiste suljetaan elokuun 2016 aikana

Mustakarin Ekopiste suljetaan elokuun 2016 aikana, koska seuralla ei ole valmiuksia tai edellytyksiä käsitellä ongelmajätteitä.

Tulevaisuudessa kerätään ainoastaan seuraavia jätteitä kolmessa eri jäteastiatyypissä:

 • märkä talousjäte mustissa pusseissa ja kuiva talousjäte vaaleissa pusseissa samaan jäteastiaan (3 kpl 660 l)
 • puhdas metalli (1 kpl 240 l) 
 • puhdas lasi (1 kpl 240 l)

Muut jätteet, kuten esim. ongelmajätteet (jäteöljyt, öljysuodattimet, akut, paristot, jäähdytysnesteet, maalit, lakat jne.) täytyy jokaisen itse toimittaa hyöty-käyttöasemalle.

T. GSF Styrelse


Oras Swan 50th Anniversary regatta 2016

Oras Swan 50th Anniversary regatta 2016 purjehdittiin Turun edustalla 27 - 31.7.2016. GSF:ää edusti yksi venekunta sekä toisen venekunnan miehistössä oli yksi GSF:n jäsen:

Tanja Risikon & Juha Volan Swan 371, Liberty II, purjenumero FIN 9747,  kilpaili "LYS2 Cruising Class" -luokassa ja sijoittui 7:ksi. (Kuvat vasemmalla).Copyright Studio Kukka
FIN 57015 Lintu (Swan 57)

Mikael Bergroth oli "Lintu" -nimisen Swan 57 miehistön jäsenenä. FIN 57015 kilpaili "LYS1 Racing Class" -luokassa ja sijoittui 6:ksi. (Yllä olevat kuvat).

Lopputulokset tässä linkissä...

T. Dutta Wiklund
Purjehduspäällikkö


Uusi savustusuuni asennettu Hamnskäriinhttps://sites.google.com/site/gamlakarlebysegelfoereningrf/home/20160730_105710.jpg
T. Jankku Lindell miehistöineen


Vuosipurjehdus ja Hai Ranking 16 - 17.7.2016

Hai Ranking 3/2016 Mustakari Regatta purjehdittiin 16 - 17.7.2016. Kisa-alue oli Trutklippojen sisäpuolella.

Kaiken kaikkiaan purjehdittiin 3 lähtöä 4:stä suunnitellusta, kun sunnuntain toinen lähtö peruuntui. Kaikki Hai-veneet vetäytyivät kilpailusta, rankkasateen aiheuttamasta heikosta näkyvyydestä johtuen.

Mitalisijoitukset:

1. FIN 189 "Heidi"     Johan Hartell
2. FIN 271 "Felix"     Jouko Ristiluoma
3. FIN 278 "Aloha"    Jukka Ahola

Lopputulokset tästä linkistä...

Toisen lähdön 1:nen FIN 189 Hartell.
Taustalla 2:nen FIN 271 Ristiluoma.

(Kuva vasemmalla) Kolme sekuntia ensimmäisen lähdön jälkeen. Etualalla FIN 281 Savolainen.

https://sites.google.com/site/gamlakarlebysegelfoereningrf/home/DSC00418-2.jpg
Muutama silmänräpäys sunnuntain ensimmäsen lähdön jälkeen.

(Kuva vasemmalla) Pari silmänräpäystä sunnuntain ensimmäisen lähdön jälkeen.

https://sites.google.com/site/gamlakarlebysegelfoereningrf/home/DSC00472-2.jpg
FIN 284 Forss luovii maliin rankkasateessa...(Kuva vasemmalla) FIN 189 Hartell viimeisessä lenssissä ennen maaliin tuloa sunnuntain ainoassa lähdössä (hetkiä ennen rankkasadetta)...

T. Dutta Wiklund
Purjehduspäällikkö


SPV:n uutiskirje 6/2016

SPV tiedottaa aluejohtaja Kenneth Bäckströmin välityksellä liiton uutiskirjeestä 6/2016.

Uutiskirje luettavissa alla olevista linkistä:

T. Kenneth Bäckström
Perämeren eteläosan aluejohtaja


SPV:n uutiskirjeet 4/2016 ja 5/2016

SPV:n tiedottaja Anni Raunio, tiedottaa aluejohtaja Kenneth Bäckströmin välityksellä liiton uutiskirjeistä 4/2016 ja 5/2016.

Uutiskirjeet luettavissa alla olevista linkeistä:

T. Kenneth Bäckström
Perämeren eteläosan aluejohtaja


Seuran perälippuja ja viiri myytävänä

Alla olevassa taulukossa on Liputus-ohjeessa suositellut perälipun ja lipputangon mitat. Perälippujen hinnasto vasemmassa taulukossa:

Båtens längd
---
Veneen pituus

Flaggans storlek
---
Lipun
koko

Flaggstångens längd
---
Lipputangon pituus
< 7 m
33 x 54 cm
44 x 72 cm
80 cm
100 cm
7 - 10 m

55 x 90 cm

120 cm
10 - 12 m

66 x 108 cm

145 cm
12 - 15 m

80 x 131 cm

175 cm
> 15 m

100 x 163 cm
210 cm

HUOM!

 • myynnissä rajoitettu erä (5-10 kpl/koko)

Lippuja on myynnissä ravintolan kassalla ja myydään ainoastaan käteismaksua vastaan.

GSF Johtokunta


Pohjoisen aallonmurtaja-laturin korjaus jatkuu vielä viikon 23

Pohjoisen aallonmurtajalaiturin laituri-elementit nostettiin mereen maanantaina 30.5.

Tiistaina laiturielementit kiinnitettiin toisiinsa uusilla Marinetekin kiinnikkeillä.

Keskiviikkona laiturielementtien kiinnitys-puomit siirrettiin, jotta ne vuorostaan saatiin kiinnitettyä aallonmurtajan uusiin betonilohkoihin.

Ennen laiturin käyttöönottoa, asennetaan uudet sähkökaapelit ja vesijohdot vk. 23.

T. Mikael Bergroth
Satamakapteeni


Septipumppu toiminnassa

Tiedoksi, että Mustakarin septipumppu on korjattu ja septityhjennys on käytettävissä 1.6.2016 alkaen.

T. Satamatoimikunta


GSF:n vuosikirja 2016

Napsauta tästä lukeaksesi GSF:n vuosikirjaa 2016 (pdf).

Ps. Tässä vuosikirjan online-versiossa, on tehty korjaus jäsenluetteloon.

Jäsenryhmä, jota kutsutaan nimellä "Uudet ainaisjäsenet" (Nya åldermän), oli jäänyt pois painetusta jäsenkirjan versiosta. Uusia ainaisjäseniä on kaikkiaan 22 kpl. Jäsenluettelo on sivulla 29.

GSF:n toimitus (l. sihteeri) pahoittelee virhettä.

T. GSF Johtokunta


Pohjoisen aallonmurtaja-laiturin korjaus

Viime syystalvena aloitetut pohjoisen aallonmurtajan korjaustyöt jouduttiin keskeyttämään korkean meriveden takia pian marraskuun puolivälin jälkeen. Uusille betonilohkoille tehdyt muotit täyttyivät merivedellä kunnes talvi lopulta tuli ja meri jäätyi. Viidestä muotista ehdittiin valamaan kaksi ulommaista ennen kuin merenpinta tulvi muotteihin.

Loput kolme betonilohkoa valettiin 12.4 kun jäät olivat sulaneet muoteista. Kaivinkone kävi täyttämässä betonilohkojen ympärillä olevat kuopat kivillä ja soralla 4.5. Lisäksi kaivinkone puhdisti aallonmurtajan satamanpuoleista rantapengertä ja nosti rantavedestä sinne valunutta soraa.

Marinetekiltä on tilattu laiturielementeille uudet kiinnikkeet vk 18. Kun uudet kiinnikkeet ovat saapuneet, laiturielementit nostetaan satama-altaaseen ja aloitetaan elementtien kiinnittäminen toisiinsa sekä sovittamaan laiturielementtien kiinnitys-aisoja aallonmurtajan betonilohkoihin.

Lopuksi laiturin sähköjohdot ja vesiletkut uusitaan.

T. Mikael Bergroth
Satamakapteeni


Sääntömääräinen vuosikokous 2015

Sääntömääräinen vuosikokous järjestettiin Hotelli Kaarlessa keskiviikkona 13.1.2016. 

GSF Johtokunta


Syystalven laituritalkoot

Uusi moottorivenelaituri on uitettu 23.11 keskilaiturin viereen talvehtimaan. Laitureiden välisiä kiinnityksiä tullaan vielä varmistamaan/vahvistamaan.


Auringonlasku Mustakarilla
23.11.2015 klo 14:45
Foto: Jan Lindell

T. Mikael Bergroth
Satamakapteeni


Pohjoisen aallonmurtajan betonilohkojen valu

Perjantaina 13.11.2015 valettiin kaksi uutta betonilohkoa pohjoisella aallonmurtajalla.


Foto: Jan Lindell

Pohjoisen aallonmurtajan peruskorjaus jatkuu...

T. Mikael Bergroth
Satamakapteeni


Pohjoisen aallonmurtajan laituri korjauksen alla

Pohjoisen aallonmurtajan laiturielementit on nostettu maihin lauantaina 24.10.2015 korjausta varten. Laitureiden kiinnitys-aisojen rakenteita muutetaan siten, että niiden pituutta voi säätää, jotta laituri-elementtejä voidaan erikseen suoristaa tarpeen mukaan. Myös laiturielementtien välisiä kiinnikkeitä tullaan uusimaan.

Viikon 44 aikana on aallonmurtajan ulompaan osaan lisätty suuria kiviä, jotta saadaan parempi suoja syysmyrskyiltä. Osa aallonmurtajan uloimmista betonisista kuutioista tullaan vahvistamaan.

T. Mikael Bergroth
Satamakapteeni


Jäsenten sähköposti-osoitteiden päivittäminen

GSF käyttää jäsen- ja venerekisterinä Suomen purjehdus ja veneilyn (SPV) rekisteriä, joka on uusittu vuoden 2015 aikana. Uusi rekisteri, Suuli, otetaan käyttöön marraskuun 9. päivä alkaen, ja siirrossa kaikki GSF:n jäsen- ja venetiedot siirretään uuteen rekisteriin.

Suulissa jäsenillä on mahdollisuus nähdä ja rajoitetusti myös päivittää omia ja veneensä tietoja. Käyttäjätunnus luodaan kaikille automaattisesti ja tunnus sekä sisäänkirjautumisohjeet lähetetään sähköpostissa.


Jos epäilet, että oma sähköpostiosoitteesi ei ole ajan tasalla tai puuttuu rekisteristä, se kannattaa päivittää pikimmiten.

Ilmoita sähköpostiosoitteesi seuran varakommodorille 6.11.2015 mennessä:

jan.helminen(at)anvianet.fi

T. GSF Johtokunta


Dragon Force 65 Ranking 4/2015

Radio-ohjattavien Dragon Force 65 pienoispurjeveneiden ranking osakilpailu 4 käytiin Mustakarilla lauantaina 26.9.

Kisassa purjehdittiin 12 lähtöä.

Tulokset:

  Purje- nro
Nimi
Seura Pis- teet
 1. FIN-10 Petteri Grönroos N  19,0
 2. FIN-16 Fabian Björndahl GSF  21,0
 3. FIN-44 Timo Syrén N  23,0
 4. FIN-45 Imma Björndahl GSF  25,0
 5. FIN-46
Pasi Hongisto YLÖ-
JÄRVI
 47,0
 6. FIN-65 Patrik Sandström
GSF  57,0
 
Sailwave tuloslista... (pdf)
 
T. C-G Wiklund
Purjehduspäällikkö
 

Hai ranking 2015 kokonaisvoitto Johan Hartellin venekunnalle

Hai ranking 2015 kokonaisvoiton vei GSF:n venekunta Heidi (FIN-189), kipparina Johan Hartell, puosuina Auli Hartell ja Mikael Bergroth.
 

https://sites.google.com/site/gamlakarlebysegelfoereningrf/home/DSC_0173-1.jpg
Hai ranking 2015 voittajavene Heidi
FIN-189, kipparina Johan Hartell.
Haj ranking 2015 vinnarbåt Heidi
FIN-189, skeppare Johan Hartell.
Foto: Christian Wiklund
Hai ranking 2015 tuloslista...
 
 
GSF onnittelee Johan Hartellia mliehistöi- neen loistavasta saavutuksesta.
 
T. C-G Wiklund
Purjehduspäällikkö
 


Siikasafari 2015

Siikasafari 2015 purjehdittiin lauantaina 5.9 LYS-säännön mukaisesti. Kaikkiaan 10 venekuntaa osallistui kauden päätös-kisoihin.

Mitalisijat seuraavasti:

 1. FIN 281  Markku Savolainen
 2. FIN 189  Johan Hartell
 3. FIN 278  Jukka Ahola/Bobi Casén

Koko tulosluettelo tästä linkistä (pdf)...

C-G Wiklund
Purjehduspäällikkö


Hai SM 2015 tulokset

Hai SM purjehdittiin Pietarsaaressa 24 - 26.7.2015. Kisassa purjehdittiin kuusi lähtöä ja niihin osallistui 22 venekuntaa.

Kisan voitti Naantalin Purjehdusseuraa edustava Kai Saksi veneellään Harriniva.

GSF:ää edusti kaksi venekuntaa. Johan Hartell miehistöllään Auli Hartell ja Mikael Bergroth otti hopeaa ja Bobi Casén miehistöllään Veli-Pekka Ruoho ja Lauri Haimakainen sijoittui kuudenneksi.
 
 

FIN-241 "Huismann" Bobi Casén

Tuloslista liitteenä...
 
T. C-G Wiklund
Purjehduspäällikkö
 


Hai Ranking 3/2015 tulokset

Hai ranking 3/2015 osakilpailut purjehdittiin Mustakarin ulkopuolella 11 - 12.7.2015. Ilmoittautuneita venekuntia oli kaikkiaan 9 kpl.
 
Oheisena kilpailutulokset.
 
Voittajavene Heidi FIN-189 lähinnä kameraa,
kuva vasemmalla. Foto Christian Wiklund

 
Napsauta tästä lisää kuvia (>100) Dropboxista... (foto: Christian Wiklund)
 
T. C-G Wiklund
Purjehduspäällikkö

 

Kokkolalehti: "Toimittaja testaa"

Kokkolalehden juttusarjassa "Toimittaja testaa", toimittaja Riikka Korri testasi GSF:n purjehduskoulua. Valmentaja Jalmari "Jamppa" Ahola toimi toimittajan pikakurssin ohjaajana.
 
Lyhyen teoriaosuuden jälkeen, toimittaja tutustui purjehduksen ”saloihin” Oslojolla Albatrossilla.
 
Napsauta tästä lukeaksesi koko artikkelin… (pdf-tiedosto).
 
T. Jan Helminen
Junioripäällikkö


"Kesälääkäreiden" purjeh- duskoulun osanottajat


 
Kierrettyä Oslojollilla salmiakkirataa pari tuntia, ovat kaikki turvallisesti takaisin maissa.
 
Purjehduspäällikkö Carl-Gustav "Dutta" Wiklund murjaisi puujalkavitsin merimiehestä ...ja kaikkia nauratti aivan kolokosti...
 
Merimies meni eläinkauppaan ja katseli värikästä papukaijaa.
- Osaatko sinä puhua? merimies kysyi.
- No osaanhan minä, mutta osaatko sinä lentää?
 
T. Carl-Gustav "Dutta" Wiklund
Purjehduspäällikkö
 

 
 

Mustakarin sataman 1768 tuloväylä...


Kallstationen på Mustakari betjänar 24h. Till salu finns Bensin 98 E5 och Diesel. Bränsleautomaten accepterar de mest allmänna betalningskorten.

Kallstationen är stängd för säsongen 2018. Välkommen och tanka igen i maj 2019!!!


Kylmäasema on suljettu kauden 2018 osalta. Tervetuloa jälleen tankkaamaan toukokuussa 2019!!!

Mustakarin kylmäasema palvelee 24h. Tarjolla on 98 E5 bensiiniä ja Dieseliä. Polttoaineautomaatti hyväksyy yleisim- mät maksukortit.

 
 
Visa Mustakari, Gamlakarleby Segelförening på större karta.
 
Näytä Mustakari, Gamlakarleby Segelförening suuremmalla kartalla
 
 

Videoklipp
Videoleikkeet


 
 
Ċ
Janne Helminen,
8 juni 2014 09:15
Ċ
Janne Helminen,
2 aug. 2017 08:17
Ċ
Janne Helminen,
8 juli 2018 10:51
Ċ
Janne Helminen,
11 maj 2018 08:48
Ċ
Janne Helminen,
18 jan. 2016 10:30
ą
GSF Mustakari,
6 feb. 2017 01:41
Ċ
Janne Helminen,
26 juli 2015 11:23
Ċ
Janne Helminen,
13 juli 2015 23:13
Ċ
Janne Helminen,
25 juli 2016 04:05
Ċ
Janne Helminen,
22 mars 2016 10:28
Ċ
Janne Helminen,
6 juni 2015 12:11
Ċ
Janne Helminen,
2 aug. 2015 01:12
Ċ
GSF Mustakari,
3 jan. 2017 10:38
Ċ
Janne Helminen,
10 jan. 2018 16:38
Ċ
Janne Helminen,
23 apr. 2017 03:37
Ċ
Janne Helminen,
28 juli 2017 07:53
Ċ
Janne Helminen,
3 sep. 2017 11:13
Ċ
Janne Helminen,
3 sep. 2017 11:19
Ċ
Janne Helminen,
7 sep. 2014 06:23
Ċ
Janne Helminen,
7 sep. 2015 07:28
Ċ
Janne Helminen,
6 sep. 2016 03:10
Ċ
Janne Helminen,
8 sep. 2013 00:00
Ċ
Janne Helminen,
14 juli 2015 12:50