Startsida / AloitussivuNy rökugn installerad på Hamnskär


Mvh. Jankku Lindell med besättning


Gratis överrasknings-konsert på Mustakari fredag 29.7.2016

En gratis överraskningskonsert på Mustakari fredag 29.7.2016 kl. 18:30.

Vi fär som gäster en orkester från staden Mirandola, grannstad till Modena, Italien.

De kommer till oss för att njuta av kvällen, antagligen efter en fartfylld dag och de föreslog, att de kunde också musicera för oss! Vilken fantastisk idé!

Orkestern heter Banda Giovanile John Lennon med kapellmästare Mirco Besutti. Orkestern består av totalt 70 musikanter, alltså de rör sig med en stor sammansättning : )

Förhoppningsvis gynnar vädret oss ännu, eftersom musikerna uppträder utomhus, intill terrassen. Hjärtligt välkomna!

Mvh. Sommarrestaurang Mustakari
Heini Kylmä
Restaurangchef


Årskappsegling och Haj Ranking 16 - 17.7.2016

Haj ranking 3/2016 Mustakari Regatta seglades 16 - 17.7.2016. Tävlings-området var innanför Trutklipporna.

Totalt seglades 3 av 4 planerade starter, eftersom sönda29.7.gens andra start blev inställd. Alla Haj-båtar drog sig ur tävlingen p.g.a. dålig sikt som orsakades av störtregn.

Medaljplaceringarna:

1. FIN 189 "Heidi"     Johan Hartell
2. FIN 271 "Felix"     Jouko Ristiluoma
3. FIN 278 "Aloha"    Jukka Ahola

Slutresultat på denna länk...

Tre sekunder efter första starten.
I förgrunden FIN 281 Savolainen.

Fotot till höger) Andra startens 1:a FIN 189 Hartell. I bakgrunden 2:an FIN 271 Ristiluoma.

Ett par ögonblickar efter söndagen första start.

(Fotot till höger) Några ögonblickar efter söndagens första start.


FIN 189 Hartell i sista länsen före mål i söndagens enda start (stunder före störtregnet)...

(Fotot till höger) FIN 284 Forss kryssar i mål i störtregnet...
 
 

Mvh. Dutta Wiklund
Seglingschef


SBF:s nyhetsbrev 6/2016

SBF informerar via distriktschef Kenneth Bäckström om förbundets nyhetsbrev 6/2016.

Nyhetsbrevet finns att läsas på följande länk:

Mvh. Kenneth Bäckström
Södra Bottenvikens distriktschef


SBF:s nyhetsbrev 4/2016 och 5/2016

SBF:s informatör Anni Raunio, informerar via distriktschef Kenneth Bäckström om förbundets nyhetsbrev 4/2016 och 5/2016.

Nyhetsbreven finns att läsas på följande länkar:

Mvh. Kenneth Bäckström
Södra Bottenvikens distriktschef


Bränslestationen i funktion

Måndag 13.6.2016 installerades i bränsleautomaten ny kortläsare och tangentbord för andra gången denna säsong.

Bränsleautomaten har nu nyare teknik än den förra och vi har förväntningar om, att den är av pålitligare kvalitet.

Välkommen och tanka...!

Mvh. GSF Styrelse


Föreningens akterflag-
gor och vimpel till salu

I tabellen till höger finns i Flaggregle-mentet rekommenderade mått på akterflagga och flaggstång. Akterflag-gornas prislista i tabellen nertill:


Bild
---
 Kuva
Höjd x
Längd
---
Korkeus x pituus

Pris

---
Hinta
44 x 72 cm

47,00 €
55 x 90 cm

59,00 €
66 x 108 cm

66,00 €
80 x 131 cm

95,00 €
22 x 44 cm

40,00 €

OBS!

 • begränsad parti (5-10 st/storlek) till salu

Flaggorna finns till salu i restaurangens kassa och säljs endast mot kontant betalning.

GSF Styrelse


Reparationen av norra vågbrytarbryggan fort- sätter ännu vecka 23

Norra vågbrytarbryggans bryggelement sjösattes måndag 30.5.

På tisdagen fästes bryggelementen i varandra med nya fästen från Marinetek.

På onsdagen flyttades bryggelementens bomfästen, så att de i sin tur kunde fästas i de nya betongblocken på vågbrytaren.

Före bryggan tas i bruk, skall nya el-kablar on vattenrör installeras vk. 23.

Mvh. Mikael Bergroth
Hamnkapten


Septikpumpen i funktion

För information, att septikpumpen på Mustakari har reparerats och septik-tömningen är användbar fr.o.m. 1.6.2016.

Mvh. Hamnnämnden


Seglingsprogram 2016

Seglingsprogram 2016 på denna länk (pdf).

Mvh. C-G Wiklund
Seglingschef


Besiktningstider 2016

På Mustakari:

 • 6/6 2016 kl 1800-2000
 • 13/6 2016 kl 1800-2000
 • 20/6 2016 kl 1800-2000
 • 30/6 2016 kl 1800-2000

 Öja Bryggan:

 • 14/6 2016 kl 1700-2000

Besikningschefen Kenneth Bäckström 0400867360


GSF:s årsbok 2016

Klicka här för att läsa GSF:s årsbok 2016 (pdf).

Ps. I denna online-version av årsboken, har gjorts en korrigering i medlemsförteckningen.

Medlemsgruppen, som kallas för "Nya åldermän", hade fallit bort i den tryckta versionen av årsboken. Nya åldermän finns totalt 22 stycken. Medlemsförteckningen finns på sidan 29.

GSF:s redaktion (dvs. sekreteraren) beklagar felet.

Mvh. GSF Styrelse


Besiktningsinfo 2016-2

Klicka på denna länk för att bekanta dig med årets andra Besiktningsinfo (pdf).

Mvh. Keni Bäckström
Besiktningskommittéens ordförande


Reparationen av norra vågbrytarbryggan

Reparationsarbetena som startades på norra vågbrytaren senaste höstvinter, måste avbrytas strax efter mitten av november p.g.a. högt havsvattenstånd. Formarna som hade byggts för de nya betongblocken fylldes med havsvatten tills vintern slutligen kom och havet frös till. Av fem formar hann de två yttersta gjutas före havsvattnet steg upp i formarna.

De resterande tre betongblockarna gjöts 12.4 efter att isen hade smält i formarna. Groparna runtom betongblocken fylldes med stenar och grus 4.5 av en grävmaskin. Dessutom rensade grävmaskinen upp strandkanten på hamnbassängssidan och lyfte grus från strandvattnet som hade runnit dit.

Från Marinetek har beställts nya fästen till bryggelementen vk. 18. Efter att de nya fästena har kommit, lyfts bryggelementen i hamnbassängen och man börjar fästa dem i varandra, samt passar in bryggelementens bomfästen i betongblocken på vågbrytaren.

Till slut förnyas bryggans el-kablar och vattenslangar.

Mvh. Mikael Bergroth
Hamnkapten


Sommarrestaurang Mustakari öppet fr.o.m. måndag 9.5.2016

Mera info om restaurangen, bl.a. öppet- tider på följande länk:

Sommarrestaurang Mustakaris nätsidor

Mvh. GSF Styrelse


Seglare kan slippa
skatt

"Registrerade båtar kan börja beskattas nästa år. Men Ålands båtregister ställer till det. Det kan leda till att segelbåtar befrias från skatten."

Så här skrev bl.a. ÖT 8.4.2016.och Wasabladet därpå följande dag i nyhetens inledningstext.

P.g.a. det åländska båtregistret inte är uppbyggt på samma sätt som Trafis register på fastlandet, behöver inte segel­båtar eller motorsnipor vara registrerade på Åland.

En skatt kan inte uppbäras på olika grunder i olika delar av Finland.

50 – 250 euro/båt

Enligt regeringsprogrammet ska 50 miljoner euro tas in genom en årlig skatt på båtar och motor­fordon som inte är periodiskt beskattade i dag.

Fördelningen av skatten är oklar. Beskattas enbart båtarna, cirka 200000 är registrerade, ger det en genomsnittlig skatt på 250 euro/båt. Beskattas även de andra motorfordonen såsom motorcyklar, mopeder, snöskotrar och fyrhjulingar, blir den årliga skatten 50  euro.

En lösning är att enbart de cirka 260000 motorcyklarna och båtarna beskattas. Då blir skatten cirka 110 euro/år.

Hamnkapten Mikael Bergroth tipsade om nyheten.


SBF:s medlemsförmåner

SBF:s nya informatör Anni Raunio informerar i sin första arbetsuppgift om förbundets medlemsförmåner, så att SBF:s medlemmar kan utnyttja sina förmåner så bra som möjligt.

SBFs medlemsförmåner.pdf

Glad vår!

Med vänlig hälsning,
Anni Raunio
0400 139 223


Besiktningskommitténs ordförande informerar

Besiktningskommitténs ordförande Kenneth Bäckström, informerar i bilaga om båtbesiktningar på Mustakari och i Öja under säsongen 2016.

Besiktning av båtar 2016 (pdf)

De medlemmar, som inte har fått förbundets (SBF:s) medlemsnummer till sin e-post, får den genom att skicka e-post till GSF:s sekreterare:

jan.helminen(at)anvianet.fi 

Mvh. Kenneth Bäckström
Besiktningskommitténs ordförande
keni.backstrom(at)pp.kpnet.fi
0400 867 360


Besiktningsinfo 2016-1

Klicka på denna länk för att bekanta dig med årets första besiktningsinfo (pdf).

Mvh. Keni Bäckström
Besiktningskommittéens ordförande


Ordinarie årsmöte
2015

Ordinarie årsmöte arrangerades på Hotel Kaarle onsdag 13.1.2016 kl. 19:00.

GSF Styrelse


Höstvinterns bryggtalko

Nya motorbåtsbryggan har flottats 23.11 bredvid mellanbryggan för övervintring. Förtöjningarna mellan bryggorna skall ännu försäkras/förstärkas.


Solnedgång på Mustakari
23.11.2015 kl. 14:45 (fotot till höger).
Foto: Jan Lindell

Mvh. Mikael Bergroth
Hamnkapten


Gjutning av betongblock på norra vågbrytaren

Fredag 13.11.2015 gjöts två av de nya betongblocken på norra vågbrytaren.


Foto: Jan Lindell

Renoveringen av norrra vågbrytaren fortsätter...

Mvh. Mikael Bergroth
Hamnkapten


Norra vågbrytarens brygga under reparation

Norra vågbrytarens bryggelement har lyfts på land för reparation lördag 24.10.2015. Konstruktionen på bryggornas bommar kommer att ändras så, att deras längd kan justertas för att varje bryggelement kan separat rätas ut enligt behov. Också fästen mellan bryggelementen kommer att förnyas.

Under vecka 44 har mera stora stenar fyllts på vågbrytaren längre ut, för att ge bättre skydd mot höststormarna. En del av vågbrytarens yttre betongkuber kommer att förstärkas.

Mvh. Mikael Bergroth
Hamnkapten


Uppdatering av medlem- mars e-postadresser

GSF använder som sitt medlems- och båtregister förbundet SBF:s register, som har förnyats under àr 2015. Det nya registret, Skjulet, tas i bruk 9 november 2015 och då överförs GSF:s medlems- och båtuppgifter till det nya registret.

I Skjulet kan varje medlem se och i begränsad utsträckning också uppdatera uppgifterna gällande sig själv och sin båt. Ett användarnamn genereras automatiskt för varje medlem, detta skickas till Dig per email tillsammans med uppgifter om hur man skriver in sig.

Om Du antar att din egen emailadress är felaktig eller saknas i registret, lönar det sig att uppdatera den omedelbart.

Meddela din e-postadress till föreningens vicekommodor senast 6.11.2015:

jan.helminen(at)anvianet.fi

Mvh. GSF Styrelse


Bränsleautomaten
stängd fr.o.m. söndagen 4.10.2015

Bränsleautomaten stängs söndagen 4.10.2015.

GSF tackar för säsongen och önskar alla gamla och nya kunder välkomna igen nästa säsong.

Mvh. GSF Styrelse


Dragon Force 65 Ranking 4/2015

Radiostyrda Dragon Force 65 miniatyr-segelbåtarnas ranking deltävling 4 seglades på Mustakari lördag 26.9.

I tävlingen seglades totalt 12 starter.

Resultat:

  Segel- nr.
Namn
Före- ning Po- äng
 1. FIN-10 Petteri Grönroos N  19,0
 2. FIN-16 Fabian Björndahl GSF  21,0
 3. FIN-44 Timo Syrén N  23,0
 4. FIN-45 Imma Björndahl GSF  25,0
 5. FIN-46
Pasi Hongisto YLÖ-
JÄRVI
 47,0
 6. FIN-65 Patrik Sandström
GSF  57,0
 
 
T. C-G Wiklund
Purjehduspäällikkö
 

Haj ranking 2015 total- seger till Johan Hartells båtlag

Haj ranking 2015 totalsegern gick till GSF:s båtlag Heidi (FIN-189), med skepparen Johan Hartell, gastarna Auli Hartell och Mikael Bergroth.


För att hedra segern får Hartell ingravering i vandringspriset, som donerats av HSS.
Rankingvoiton kunniaksi Hartell saa kaiver-
ruksen HSS:n luovuttamaan kiertopalkintoon.

 
GSF gratulerar Johan Hartell med besättning för den lysande prestationen.
 
Mvh. C-G Wiklund
Seglingschef
 

Siikasafari 2015

Siikasafari 2015 seglades lördag 5.9 enligt LYS-regeln. Totalt 10 båtlag deltog i säsongens avslutande tävling.
 

Medaljplaceringarna enligt följande:

 1. FIN 281  Markku Savolainen
 2. FIN 189  Johan Hartell
 3. FIN 278  Jukka Ahola/Bobi Casén

Hela resultatlistan på denna länk (pdf)...

C-G Wiklund
Seglingschef


Barnens dag & gårds-loppis lördag 8.8

Sommarrestaurang Mustakari arrange- rade Barnens dag gårdsloppis evenemang på Mustakari lördag 8.8.2015.

Evenemanget startade kl. 11. Det var precis ingen rusning ännu den tiden på dagen som kanske berodde åtminstone delvis på det halvmuliga vädret.

Det blev inte så många loppisbord som man hade hoppats på. Men evenemanget lockade istället många barn som deltog i skattjakt tillsammans med Minni Mus.


https://sites.google.com/site/gamlakarlebysegelfoereningrf/home/IMG_7564-1.JPG

En del sökte visst efter skatter t.o.m. på trädkvistarna...?

Efter att man hade sökt efter skatterna med "katter och hundar" runt omkring holmen, kom också Kurre Ekorre på besök.

Ponnyerna Viiskari och Ulla var också på plats. Barnen fick ta en ridtur med Ulla.


https://sites.google.com/site/gamlakarlebysegelfoereningrf/home/IMG_7618-1.jpg


Heidi Honkala
Restaurangchef
 

Optimist Kadettseriens norra distrikts deltävling 2015

Optimist Kadettseriens norra distriktets deltävling seglades på lördag 1.8.2015 norr om Brudskär.
 
Av fyra planerade starter seglades tre. Resultaten enligt Optimistjolleförbundets åldersgruppering:
 
Under 10 år
1. Erik Peuhkuri FIN 247 OPS
 
10 - 12 år
1. Heta Heinonen FIN 351 OPS
2. Luka Kotilainen FIN 857 OPS
3.
Henrik Ollila FIN 869 OM
4. Joona Olllila FIN 899 OM
 
 

Mvh. C-G Wiklund
Seglingschef
 

Haj FM 2015 resultat

Haj FM seglades utanför Jakobstad 24 - 26.7.2015. Totalt sex starter seglades och i dem deltog 22 båtlag.

Kai Saksi från Naantalin Purjehdusseura vann tävlingen med båten Harriniva.

GSF representerades av två båtlag. Johan Hartell med besättningen Auli Hartell och Mikael Bergroth tog silver och Bobi Casén med besättningen Veli-Pekka Ruoho och Lauri Haimakainen placerade sig sjätte.

FIN-189 "Heidi" Johan Hartell

Bifogad resultatlista...
 
Mvh. C-G Wiklund
Seglingschef
 


Haj ranking 3/2015 resultat

Haj ranking 3/2015 deltävlingen seglades utanför Mustakari 11 - 12.7.2015. Totalt 9  båtlag var anmälda.
 
 
Tävlingsresultaten bifogad. 
 
https://sites.google.com/site/gamlakarlebysegelfoereningrf/home/DSC_0175-1.jpg
Vinnarbåten Heidi FIN-189 närmast kameran.
Foto: Christian Wiklund
 
 
Mvh. C-G Wiklund
Seglingschef

 

Kokkolalehti: "Redak- tören testar"

I Kokkolalehtis artikelserie "Toimittaja testaa", testade redaktören Riikka Korri GSF:s seglingsskola. Föreningens tränare Jalmari "Jamppa" Ahola verkade som instruktör i snabbkursen.
 
Efter en kort teorisession bekantade sig redaktören i seglingens ”hemligheter” med Oslojollen Albatross.
 
Klicka här för att läsa Kokkolalehtis artikel i sin helhet... (pdf-fil på finska).
 
Mvh. Jan Helminen
Juniorchef


Optimist Kadettseriens norra distrikts deltävling 2015

 
Mvh. C-G Wiklund
Seglingschef
 

Avslutning på Juniorer- nas nybörjarkurs 2015

Avslutningen på juniorernas nybörjarkurs firades fredag 12.6 i blåsigt väder traditionellt med grillkorv och limonad.
 
 
Fredag var en extra kursdag, tänkt som en ersättningsdag för onsdag, då vi inte alls kunde segla p.g.a. den häftiga och pustiga vinden. Med tanke på vindarna, så var det inte överhuvudtaget möjligt att segla så mycket under kursen som det var planerat i programmet.
 
Tack till alla juniorer och deras vårdnadshavare då ni stod ut kursen till slut, trots att den blev lite väl teoribaserad. Personligen hoppas jag, att de flesta av juniorerna har hittat segling som ett alternativt hobby och att ni kommer att anmäla er till fortsättningskursen.
 
Mvh. jan.helminen(at)anvianet.fi
Juniorchef

044 076 9023
 

Juniorernas nybörjarkurs 2015

Kursen startade på måndag 8.6 kl. 12:00. Totalt har vi 11 deltagare, varav 9 flickor och 2 pojkar. Oundvikligen uppstod frågan: "Håller segling och på att bli en feminin gren...?"

 
Jalmari Ahola drar käpp-snöre -övning, där juniorerna övar i form av "torrträning", hur man byter sida i en fiktiv optimistjolle (fotot ovan).
 
Matpaus framför juniorstugan tisdag ca kl. 14 (fotot till höger). Vinden tilltog så pass mycket under pausen, att efter pausen togs jollarna upp på land och efter det arrangerade Jemina Forsgård någon form av teckningslek...
 
Tills vidare har vindarna inte varit på vår sida men däremot har regnet lämnat oss ifred. Skulle det hjälpa, om vi offrade någonting till havets makter? Men vad skulle det vara...?
 
I jollesegling kan man "torrträna" vissa saker på land men det finns inget som ersätter jollesegling på böljorna blå på riktigt. Nu ska vi sätta fingrarna och tårna i kors och verkligen hoppas på något lättare vindar, lite mera värme och att det regnar gamla käringar först på veckoslutet...
 
Mvh. Janne Helminen
Juniorchef
 

Deltagarna i "sommar-läkarnas" seglingsskolaEfter att ha rundat en salmiakbana med Oslojollar i ett par timmar är alla tillbaka iland igen.
 
Seglingschef Carl-Gustav "Dutta" Wiklund berättade en träbensvits om en sjöman... och alla skrattade så "grymt"... (fotot till höger)
 
Sjömannen gick in en djuraffär och såg en färgrik papegoja.
- Kan du tala? frågade sjömannen.
- Visst kan jag tala, men kan du flyga?
 
 
Mvh. Carl-Gustav "Dutta" Wiklund
Seglingschef
 

Juniorernas nybörjar-kurser 1 och 2

Grupperna i Juniorernas nybörjarkurs 1 har slagits ihop till en grupp eftersom antalet anmälda var så få. På infot fredag 5.6 kom vi överens med närvarande, att nybörjarkursen arrangeras alla dagar kl. 12:00 - 15:00. 

Medlemsavgiften 8 € bör betalas senast dagen före kursen börjar, alltså söndag 7.6, så att förbundets (SBF) gruppolycksfallsförsäkring kommer i kraft fr.o.m. följande dag.

Kurs- och medlemsavgiften betalas till föreningens konto:

MOTTAGARE: GAMLAKARLEBY SEGELFÖRENING R.F.

IBAN: FI34 2011 1800 0936 93

BIC: NDEAFIHH

OBS! Tills vidare är det endast några anmälda till Juniorernas nybörjarkurs 2 (15.6 - 18.6.2015). Eftersom det finns risk för att nybörjarkurs 2 blir inställd, kan de som har anmält sig byta till nybörjarkurs 1 om de så vill. Det är inte nödvändigt att meddela om byte i förväg, utan man kan komma direkt på plats måndag 8.6 kl. 12:00.

För information, att det finns ännu plats på alla våra juniorkurser. Anmälan till kurserna upphör dagen före kursens början.

Mera information på webbsidan:

Juniorernas seglingsskola

Mvh. Janne Helminen
044 076 9023


"Via kurs till havet"

I Kokkola-lehti -tidningens nummer 3.6.2015 finns det en artikel (på finska) med rubriken "Kurssin kautta merelle", fritt översatt "Via kurs till havet".
 
I artikeln intervjuas föreningens två kvinnliga juniortränare, huvudtränaren Krista Olander (hemförening EPS - Espoon Pursiseura) och tränaren Jemina Forsgård.
 
Båda föreningens manliga tränare, Jalmari "Jamppa" Ahola och Alex Helminen var "tyvärr" förhindrade att delta i intervjun.
 
Denna säsong får vi delvis träningshjälp av Lauri Haimakainen. Lauri har tävlingserfarenhet av olika segelbåtsklasser.
 
Klicka här för att läsa artikeln i pdf-fil format... (på finska). 
 
Mvh. Janne Helminen
Juniorchef
 

Installationen av nya motorbåtsbryggan startade 20.5.2015

Installationen av nya motorbåtsbryggan startade på onsdag morgon 20.5.2015.

Onsdag 20.5

Under första dagen sjösattes brygg-elementen och de fästes i varandra. Tills vidare hade allt skett planenligt.
 
 
 

Torsdag 21.5

Installationen fortsatte med fastsättning av landgångarna. Landgångarna är de enda delarna av gamla motorbåtsbryggan som återanvänds. Landgångarna skall renoveras senare.
 
Den första båtbommen installerades redan före lunchtid. Ifrågavarande bom är den enda 10 m långa, som sitter längst borta i västra ändan av bryggan.
 
Den 16:e och sista bommen, 6 m lång, fastsattes just före kl. 19. Hittills har installationen "gått som i Strömsö...".
 
 
https://sites.google.com/site/gamlakarlebysegelfoereningrf/home/IMG_4014-1.JPG
 
På brygglocket ligger ännu lösa bräder vid elementskarvarna. De skruvas fast först efter att elektricitet och vatten har installerats.
 
På motorbåtsbryggan installeras också nya el- och vattendistributionspollare. En livräddningspost inklusive utrustning ingår också i planerna.
 
https://sites.google.com/site/gamlakarlebysegelfoereningrf/home/IMG_4005-1.jpg
 
Nu så länge vi väntar på "lekris o vattne", så kan vi titta på reprisavsnitt av Strömsö på TV och hålla tummarna, att bryggprojektet fortsätter utan "ströningar"... ½"#¤%&/()=?
 
Mvh.
Mikael Bergroth
Hamnkapten

 

Vårmötets 2015
protokoll

Vårmötet arrangerades i Klubbkabinettet på Mustakari tisdag 12.5.2015.

 
Protokollet på denna länk...

 
GSF - Styrelse

 


GSF:s årsbok 2015

Klicka här för att läsa GSF:s årsbok 2015 (pdf)

Mvh. GSF Styrelse
 


Anmälan till juniorernas seglingsskolor

Anmälningar till juniorernas seglingsskolor 2015 tas nu emot. Klicka här för att öppna anmälningsblanketten.

Närmare info om juniorernas seglings-skolor finns på undersidan Juniorer/Seglingsskola. På sidan ifråga ffinns också en länk till anmälnings-blanketten överst i högra spalten.

Mvh.

jan.helminen(at)anvianet.fi
Juniorchef
044 076 9023

 


Stranden vid motorbåts-bryggan har rensats

Hamnbassängens södra strandbank har förberetts för installering av nya motorbåtsbryggan.
 
Buskar och snår har rensats och från strandvattnet har tagits bort stenar och grus som runnit dit under åren. Strandbanken har också fått ny grusbeläggning.
 

 

 
Mvh.
Hamnkapten2015
-
2014

Bryggtalko del 2,
lördag 22.11.2014

Bryggtalkon fortsatte för andra gången denna höst. Nu gällde det, att såga motorbåtsbryggan i bitar och lyfta dem bort före hamnbassängen fryser.
 
 
Tanken är, att installationen av nya motorbåtsbryggan kan startas så fort som isen har försvunnit (i maj?).

 


Foto: Janne Helminen


Foto: Janne Helminen


Foto: Jan Lindell


Foto: Jan Lindell

Hamnkaptenen tackar och bockar igen en gång till alla talko-deltagare...

 

Bryggtalko del 1, lördag 18.10.2014

Foton från bryggtalkot 18.11.2014. Båtbommarna har demonterats från motorbåtsbryggan.
 
 
 
I Sargo-kabinettet var det eld i spisen och där avnjöts grillkorv med förfriskande drycker...
 
Hamnkaptenen tackar alla som deltog i talkot...
 
Mvh. Mikael Bergroth
Hamnkapten
 

Resultat från isjakts-tävlingar i Vaala
14 - 16.11.2014

För isjaktseglarna har säsongen nyss börjat. GSF arrangerade Johnny Köhler Cupen 14.11.2014 och All Saints regattan 15 - 16.11.2014 vid Painuan-lahti i Vaala. I tävlingarna deltog 29 seglare från sex nationer.
 
Topp placeringarna i regattan:
 1. Fredrik Lönegren  S-8       
 2. Reko Suojanen     L-112  (BSF)
 3. John Winquist       L-601  (NJK)
Resultaten i sin helhet finns på följande hemsida:
 
 
Mikael Bergroth
Regatta-arrangör 
 

Vinterförvaring av båt på Mustakari

De medlemmar, som har för avsikt att förvara sin båt på asfalterad område på Mustakari under vintern, bedes beakta följande:
 • placera tillräckligt stora skivor av filmfaner under båtbockarna för att skydda asfalten
 • rekommenderad minimi-storlek ca 50 x 50 cm och 30 mm tjocka
Med vänlig hälsning
 
Mikael Bergroth
Hamnkapten 
  


Skyltar och infotavlor

Skyltar och en stor del av informations-tavlorna på Mustakari skall förnyas under säsongen 2014. Första ändringarna skedde tisdag 24.6.2014.
 
På bakre väggen av bränslestationen i gästhamnen fästes två nya skyltar:
 
  Foto: Johan Nyberg
 
På vänstra sidan (se foto ovan) finns en ny skylt med rubriken:
 
Bothnian Bay
Tourism and Recreation
in the Bothnian Bay
,
Foto: Johan Nyberg
 
På skylten marknadsförs Bottenvikens skärgård under namnet Boundless Bothnian Bay (Gränslösa Bottenviken), vilket är ett samarbetsprojekt mellan Sverige och Finland. Välkommen och besöka webbsidan:
 
 
På webbsidorna ifråga kan man ladda ner en PDF-fil på namnet "Bottenvikens attraktionsbok" (66,4 Mb).
 
Från gästhamnsbryggans infotavla flyttades till högra sidan av bakväggen en skylt med rubriken Karleby skärgård (bilden till höger).
 
På skylten presenteras bl.a. Karleby skärgårds värdefulla naturtyper och fågelfauna. 


SBF:s distriktansvarigas kommodorsmöte 22.5.2014

SBF:s lokala distriktsansvariga representant Kenneth Bäckström hade sammankallat till Kommodorsmöte på Mustakari torsdag 22.5.2014 kl. 18:00.
 
Närvarande fanns ett femtontal personer, bl.a. inbjudna representanter från diverse segelföreningar och båtklubbar i distriktet.
 
Programmet i korthet:
 1. Distriktsansvarig Kenneth Bäckström - vad är min roll förbundet / föreningar / förbundet
   
 2. SBF:s vice ordförande Pata Andersson informerade bl.a. om förnyandet av diverse register i förbundet, som medlems-föreningarna använder sig av
   
 3. Sjöräddningens representant Pekka Erkkilä informerade om båtförarens Trossen skyddet, förklararde olika samarbets-former och verksamheten i allmännhet . Dessutom påminde Erkkilä om Trossens nya larmnumrmer 0294 1000
   

 4. Håll Skärgården Ren - Johan Asplund berättade om renhållningen i skärgården, informerade om organisationen, sammarbete och medlemskap
   
 5. Skärgårdsrådet - Johan Asplund presenterade organisationen och medlemskap, utsättning av nya sjömärken (remmare), nyaste upplagan av Sju broars skärgårdskort
   
 6. If Skadeförsäkringsbolagets representant informerade om båtförsäkringar och presenterade statistik över olika båtskador, som sker mest i vårt land.
Foto: Johan Nyberg
 
Mvh. Kenneth Bäckström
Distriktsansvarig i SBF
 

2014
-
2013


Mustakaris planändring

Stadsstyrelsen har godkänt 19.8.2013 planändringen för Mustakari.
 
Läs mera... (på finska)
 
På styrelsens vägnar Tanja Risikko
 

Skärgårdsrådets      kartbok

Kenneth Bäckström meddelar, att Skärgårdsrådets kartbok över området Jakobstad - Lohtaja finns att köpas vid Akku-Teho i Karleby.

 

Mvh. Kenneth Bäckström 

 


Donation av Rolf
Renlund

Rolf "Roko" Renlund har donerat "Blocket från Marienborg".
 
Blocket kommer ursprungligen från femmastade skonaren Marienborg, som förliste 1924 vid Västerbåda nordväst om Tankar fyrö.
 
Donationen mottogs av Kenneth Bäckström. Segelföreningen GSF skall bevara blocket som minne från tiden.
 
Mvh. Kenneth Bäckström
 

Skärgårdsrådet informerar

Skärgårdsrådet har satt ut sjömärken (remmare) enligt följande:
 • punktmärke s.k. kryssremmare utanför Brudskär
 • från Trullö remmare mot Rödsö åmynning
 • från Trullö remmare till Möller via Hällskär
 • från Trullö har satts ut remmare via Hällskär till södra Renö s.k. "Gamla Bogseringsfarleden".

Skärgårdssjökort finns att köpas vid Mäntysaaren Kirjakauppa. Nästä år blir remmarna utmärkta också ut i den.

Bli medlem i Skärgårdsrådet och under- stöd föreningen. Understödet går direkt till märkning av farleder och underhåll av säkerhet på sjön för båtförare.

Kontakta Kenneth Bäckström:
0400 867 360
keni.backstrom(a)pp.kpnet.fi
 
Mvh. Kenneth Bäckström


Tankars bryggplatser

Vi meddelar, att Tankarstämman har 27.5.2013 beslutit följande:
 
Bryggplatserna på Tankar är fr.o.m. 1.6.2013 avgiftsbelagda för övernattande båtar:
 
10 €/natt kl. 22-06, avgiften betalas till kafeterian.
 
Bryggplatsen kan också lösas in för ett år i gången till priset 200 euro utan ström eller 250 euro med ström. Dessa "årsplatser" finns 8 st. De av platserna intresserade kan anmäla sig senast 5.6.2013 på adressen
 
annukka.viitala(a)kokkola.fi
 
eller tfn 044-7809218. Utlottning sker 5.6 ifall platserna övertecknas.
 
Annukka Viitala
Utvecklingsdirektörens sekreterare
Karleby stad
PB 43
67101 Karleby
tfn 044 7809 218
 

Ändring av stadsplan

Gamlakarleby Segelförening r.f. framförde till Stadstyrelsen 2011 en ansökan om ändring av stadsplanen för det hyrda området så att det motsvarar nuvarande hyresavtal. 
 
 
Styrelsen
 

2013
-

2012


Planeringsreservation för träbåtscenter

Båtmästare Lage Sundfors har redan länge som energisk organisatör i projektet planerat grundandet av ett träbåtscenter. För detta ändamål har bildats Bottniska Vikens Kulturhistoriska Förening rf. Ansökan har lämnats in i föreningen namn för att reservera ett område för centret vid Sundmun.

GSF Styrelse

 

Uusi savustusuuni asennettu Hamnskäriinhttps://sites.google.com/site/gamlakarlebysegelfoereningrf/home/20160730_105710.jpg

 
 
 

T. Jankku Lindell miehistöineen


Ilmainen yllätyskonsertti Mustakarilla perjantaina 29.7.2016

Ilmainen yllätyskonsertti luvassa perjantai-iltana 29.7.2016 klo 18:30.

Saamme vieraaksemme orkesterin Mirandolan kaupungista, Modenan naapurista, Italiasta.

He tulevat meille nauttimaan illallista, varmasti vauhdikkaan päivän päätteeksi ja ehdottivat, että voisivat myös musisoida meille! Ihana idea!

Orkesterin nimi on Banda Giovanile John Lennon ja kapellimestarina toimii Kapellimestari Mirco Besutti. Orkesteri on kooltaan yhteensä 70 soittajaa, eli isolla kokoonpanolla he ovat liikkeella : )

Toivottavasti sää suosii vielä meitä, koska soittajat musisoivat ulkosalla, terassin vieressä : ) Lämpimästi tervetuloa!

T. Kesäravintola Mustakari
Heini Kylmä
Ravintolapäällikkö


Vuosipurjehdus ja Hai Ranking 16 - 17.7.2016

Hai Ranking 3/2016 Mustakari Regatta purjehdittiin 16 - 17.7.2016. Kisa-alue oli Trutklippojen sisäpuolella.

Kaiken kaikkiaan purjehdittiin 3 lähtöä 4:stä suunnitellusta, kun sunnuntain toinen lähtö peruuntui. Kaikki Hai-veneet vetäytyivät kilpailusta, rankkasateen aiheuttamasta heikosta näkyvyydestä johtuen.

Mitalisijoitukset:

1. FIN 189 "Heidi"     Johan Hartell
2. FIN 271 "Felix"     Jouko Ristiluoma
3. FIN 278 "Aloha"    Jukka Ahola

Lopputulokset tästä linkistä...

Toisen lähdön 1:nen FIN 189 Hartell.
Taustalla 2:nen FIN 271 Ristiluoma.

(Kuva vasemmalla) Kolme sekuntia ensimmäisen lähdön jälkeen. Etualalla FIN 281 Savolainen.

https://sites.google.com/site/gamlakarlebysegelfoereningrf/home/DSC00418-2.jpg
Muutama silmänräpäys sunnuntain ensimmäsen lähdön jälkeen.

(Kuva vasemmalla) Pari silmänräpäystä sunnuntain ensimmäisen lähdön jälkeen.

https://sites.google.com/site/gamlakarlebysegelfoereningrf/home/DSC00472-2.jpg
FIN 284 Forss luovii maliin rankkasateessa...(Kuva vasemmalla) FIN 189 Hartell viimeisessä lenssissä ennen maaliin tuloa sunnuntain ainoassa lähdössä (hetkiä ennen rankkasadetta)...

T. Dutta Wiklund
Purjehduspäällikkö


SPV:n uutiskirje 6/2016

SPV tiedottaa aluejohtaja Kenneth Bäckströmin välityksellä liiton uutiskirjeestä 6/2016.

Uutiskirje luettavissa alla olevista linkistä:

T. Kenneth Bäckström
Perämeren eteläosan aluejohtaja


SPV:n uutiskirjeet 4/2016 ja 5/2016

SPV:n tiedottaja Anni Raunio, tiedottaa aluejohtaja Kenneth Bäckströmin välityksellä liiton uutiskirjeistä 4/2016 ja 5/2016.

Uutiskirjeet luettavissa alla olevista linkeistä:

T. Kenneth Bäckström
Perämeren eteläosan aluejohtaja


Polttoaineasema toiminnassa

Maanantaina 13.6.2016 asennettiin polttoaineautomaattiin jo toistamiseen tällä kaudella uusi kortinlukija ja näppäimistö.

Polttoaineautomaatissa on nyt uudempaa tekniikka entiseen verrattuna ja meillä on odotuksia siitä, että se on myös luotettavampaa laatua.

Tervetuloa tankkaamaan...!

T. GSF Johtokunta


Seuran perälippuja ja viiri myytävänä

Alla olevassa taulukossa on Liputus-ohjeessa suositellut perälipun ja lipputangon mitat. Perälippujen hinnasto vasemmassa taulukossa:

Båtens längd
---
Veneen pituus

Flaggans storlek
---
Lipun
koko

Flaggstångens längd
---
Lipputangon pituus
< 7 m
33 x 54 cm
44 x 72 cm
80 cm
100 cm
7 - 10 m

55 x 90 cm

120 cm
10 - 12 m

66 x 108 cm

145 cm
12 - 15 m

80 x 131 cm

175 cm
> 15 m

100 x 163 cm
210 cm

HUOM!

 • myynnissä rajoitettu erä (5-10 kpl/koko)

Lippuja on myynnissä ravintolan kassalla ja myydään ainoastaan käteismaksua vastaan.

GSF Johtokunta


Pohjoisen aallonmurtaja-laturin korjaus jatkuu vielä viikon 23

Pohjoisen aallonmurtajalaiturin laituri-elementit nostettiin mereen maanantaina 30.5.

Tiistaina laiturielementit kiinnitettiin toisiinsa uusilla Marinetekin kiinnikkeillä.

Keskiviikkona laiturielementtien kiinnitys-puomit siirrettiin, jotta ne vuorostaan saatiin kiinnitettyä aallonmurtajan uusiin betonilohkoihin.

Ennen laiturin käyttöönottoa, asennetaan uudet sähkökaapelit ja vesijohdot vk. 23.

T. Mikael Bergroth
Satamakapteeni


Septipumppu toiminnassa

Tiedoksi, että Mustakarin septipumppu on korjattu ja septityhjennys on käytettävissä 1.6.2016 alkaen.

T. Satamatoimikunta


Purjehdusohjelma 2016

Purjehdusohjelma 2016 tässä linkissä
(pdf).

T. C-G Wiklund
Purjehduspäällikkö


Katsastusajat 2016

Mustakarilla:

 • 6/6 2016 klo 1800-2000
 • 13/6 2016 klo 1800-2000
 • 20/6 2016 klo 1800-2000
 • 30/6 2016 klo 1800-2000

Öjassa Brygganilla:

 • 14/6 2016 kl 1700-2000

Katsastluspäällikkö Kenneth Bäckström 0400867360


GSF:n vuosikirja 2016

Napsauta tästä lukeaksesi GSF:n vuosikirjaa 2016 (pdf).

Ps. Tässä vuosikirjan online-versiossa, on tehty korjaus jäsenluetteloon.

Jäsenryhmä, jota kutsutaan nimellä "Uudet ainaisjäsenet" (Nya åldermän), oli jäänyt pois painetusta jäsenkirjan versiosta. Uusia ainaisjäseniä on kaikkiaan 22 kpl. Jäsenluettelo on sivulla 29.

GSF:n toimitus (l. sihteeri) pahoittelee virhettä.

T. GSF Johtokunta


Katsastusinfo 2016-2

Napsauta tätä linkkiä tutustuaksesi vuoden toiseen Katsastusinfoon (pdf).

T. Keni Bäckström
Katsastustoimikunnan puheenjohtaja


Pohjoisen aallonmurtaja-laiturin korjaus

Viime syystalvena aloitetut pohjoisen aallonmurtajan korjaustyöt jouduttiin keskeyttämään korkean meriveden takia pian marraskuun puolivälin jälkeen. Uusille betonilohkoille tehdyt muotit täyttyivät merivedellä kunnes talvi lopulta tuli ja meri jäätyi. Viidestä muotista ehdittiin valamaan kaksi ulommaista ennen kuin merenpinta tulvi muotteihin.

Loput kolme betonilohkoa valettiin 12.4 kun jäät olivat sulaneet muoteista. Kaivinkone kävi täyttämässä betonilohkojen ympärillä olevat kuopat kivillä ja soralla 4.5. Lisäksi kaivinkone puhdisti aallonmurtajan satamanpuoleista rantapengertä ja nosti rantavedestä sinne valunutta soraa.

Marinetekiltä on tilattu laiturielementeille uudet kiinnikkeet vk 18. Kun uudet kiinnikkeet ovat saapuneet, laiturielementit nostetaan satama-altaaseen ja aloitetaan elementtien kiinnittäminen toisiinsa sekä sovittamaan laiturielementtien kiinnitys-aisoja aallonmurtajan betonilohkoihin.

Lopuksi laiturin sähköjohdot ja vesiletkut uusitaan.

T. Mikael Bergroth
Satamakapteeni


Kesäravintola Mustakari avoinna maanantaista 9.5.2016 alkaen

Lisätietoa ravintolasta, mm. aukioloajoista seuraavassa linkissä:

Kesäravintola Mustakarin verkkosivut

T. GSF Johtokunta


Purjehtijat voivat välttyä verolta

Rekisteröityjä veneitä saatetaan alkaa verottamaan ensi vuonna. Mutta Ahvenanmaan venerekisteri sotkee sitä. Se voi johtaa siihen, että purjeveneet vapautetaan verosta.

Näin kirjoitti mm. ÖT 8.4.2016 ja Wasabladet seuraavana päivänä uutisen alustuksessa.

Koska Ahvenanmaan venerekisteri on rakennettu eri tavalla kuin Trafin rekisteri mantereella, eivät purjeveneet tai pienmoottoriveneet tarvitse olla rekisteröityneinä Ahvenanmaalla.

Veroa ei voida kantaa eri perustein eri puolilla Suomea.

50 250 euroa/vene

Hallitusohjelman mukaan 50 miljoonaa euroa tullaan keräämään vuotuisena verona veneistä ja moottoriajoneuvoista, joita ei tänä päivänä veroteta määräajoin.

Veron jakauma on epäselvä. Jos verotetaan vain veneitä, noin 200000 rekisteröityä, tuottaa se keskimäärin veroa 250 euroa/vene. Jos verotetaan myös muita moottoriajoneuvoja kuten moottoripyöriä, mopoja, moottorikelkkoja ja mönkijöitä, on vuotuinen vero 50 euroa.

Yksi ratkaisu on, että vain noin 260000 moottoripyörää ja venettä verotetaan. Silloin vero on noin 110 euroa vuodessa.

Uutisvinkin antoi satamakapteeni Mikael Bergroth.


SPV:n jäsenedut

SPV:n uusi tiedottaja Anni Raunio informoi ensitöikseen liiton jäseneduista, jotta SPV:n jäsenet voivat hyödyntää etujaan mahdollisimman hyvin.

Jäsenedut SPV.pdf

Iloista kevättä!

Ystävällisin terveisin,
Anni Raunio
0400 139 223


Katsastustoimikunnan puheenjohtaja tiedottaa

Katsastustoimikunnan puheenjohtaja Kenneth Bäckström tiedottaa kauden 2016 venekatsastuksista Mustakarilla ja Öjassa oheisessa tiedotteessa.

Veneiden katsastus 2016 (pdf)

Ne jäsenet, jotka eivät ole saaneet liiton (SPV:n) jäsennumeroa sähköpostiinsa, saa sen lähettämällä sähköpostia GSF:n sihteerille:

jan.helminen(at)anvianet.fi 

Kenneth Bäckström
Katsastustoimikunnan puheenjohtaja
keni.backstrom(at)pp.kpnet.fi
0400 867 360


Katsastusinfo 2016-1

Napsauta tätä linkkiä tutustuaksesi vuoden ensimmäiseen katsastusinfoon (pdf).

T. Keni Bäckström
Katsastustoimikunnan puheenjohtaja


Sääntömääräinen vuosikokous 2015

Sääntömääräinen vuosikokous järjestettiin Hotelli Kaarlessa keskiviikkona 13.1.2016. 

GSF Johtokunta


Syystalven laituritalkoot

Uusi moottorivenelaituri on uitettu 23.11 keskilaiturin viereen talvehtimaan. Laitureiden välisiä kiinnityksiä tullaan vielä varmistamaan/vahvistamaan.


Auringonlasku Mustakarilla
23.11.2015 klo 14:45
Foto: Jan Lindell

T. Mikael Bergroth
Satamakapteeni


Pohjoisen aallonmurtajan betonilohkojen valu

Perjantaina 13.11.2015 valettiin kaksi uutta betonilohkoa pohjoisella aallonmurtajalla.


Foto: Jan Lindell

Pohjoisen aallonmurtajan peruskorjaus jatkuu...

T. Mikael Bergroth
Satamakapteeni


Pohjoisen aallonmurtajan laituri korjauksen alla

Pohjoisen aallonmurtajan laiturielementit on nostettu maihin lauantaina 24.10.2015 korjausta varten. Laitureiden kiinnitys-aisojen rakenteita muutetaan siten, että niiden pituutta voi säätää, jotta laituri-elementtejä voidaan erikseen suoristaa tarpeen mukaan. Myös laiturielementtien välisiä kiinnikkeitä tullaan uusimaan.

Viikon 44 aikana on aallonmurtajan ulompaan osaan lisätty suuria kiviä, jotta saadaan parempi suoja syysmyrskyiltä. Osa aallonmurtajan uloimmista betonisista kuutioista tullaan vahvistamaan.

T. Mikael Bergroth
Satamakapteeni


Jäsenten sähköposti-osoitteiden päivittäminen

GSF käyttää jäsen- ja venerekisterinä Suomen purjehdus ja veneilyn (SPV) rekisteriä, joka on uusittu vuoden 2015 aikana. Uusi rekisteri, Suuli, otetaan käyttöön marraskuun 9. päivä alkaen, ja siirrossa kaikki GSF:n jäsen- ja venetiedot siirretään uuteen rekisteriin.

Suulissa jäsenillä on mahdollisuus nähdä ja rajoitetusti myös päivittää omia ja veneensä tietoja. Käyttäjätunnus luodaan kaikille automaattisesti ja tunnus sekä sisäänkirjautumisohjeet lähetetään sähköpostissa.


Jos epäilet, että oma sähköpostiosoitteesi ei ole ajan tasalla tai puuttuu rekisteristä, se kannattaa päivittää pikimmiten.

Ilmoita sähköpostiosoitteesi seuran varakommodorille 6.11.2015 mennessä:

jan.helminen(at)anvianet.fi

T. GSF Johtokunta


Polttoaineautomaatti suljettu sunnuntaista 4.10.2015 alkaen

Polttoaineautomaatti suljetaan sunnuntaina 4.10.2015.

GSF kiittää kuluneesta kaudesta ja toivottaa kaikki vanhat ja uudet asiakkaat tervetulleiksi jälleen ensi kaudella.

T. GSF Johtokunta


Dragon Force 65 Ranking 4/2015

Radio-ohjattavien Dragon Force 65 pienoispurjeveneiden ranking osakilpailu 4 käytiin Mustakarilla lauantaina 26.9.

Kisassa purjehdittiin 12 lähtöä.

Tulokset:

  Purje- nro
Nimi
Seura Pis- teet
 1. FIN-10 Petteri Grönroos N  19,0
 2. FIN-16 Fabian Björndahl GSF  21,0
 3. FIN-44 Timo Syrén N  23,0
 4. FIN-45 Imma Björndahl GSF  25,0
 5. FIN-46
Pasi Hongisto YLÖ-
JÄRVI
 47,0
 6. FIN-65 Patrik Sandström
GSF  57,0
 
Sailwave tuloslista... (pdf)
 
T. C-G Wiklund
Purjehduspäällikkö
 

Hai ranking 2015 kokonaisvoitto Johan Hartellin venekunnalle

Hai ranking 2015 kokonaisvoiton vei GSF:n venekunta Heidi (FIN-189), kipparina Johan Hartell, puosuina Auli Hartell ja Mikael Bergroth.
 

https://sites.google.com/site/gamlakarlebysegelfoereningrf/home/DSC_0173-1.jpg
Hai ranking 2015 voittajavene Heidi
FIN-189, kipparina Johan Hartell.
Haj ranking 2015 vinnarbåt Heidi
FIN-189, skeppare Johan Hartell.
Foto: Christian Wiklund
Hai ranking 2015 tuloslista...
 
 
GSF onnittelee Johan Hartellia mliehistöi- neen loistavasta saavutuksesta.
 
T. C-G Wiklund
Purjehduspäällikkö
 


Siikasafari 2015

Siikasafari 2015 purjehdittiin lauantaina 5.9 LYS-säännön mukaisesti. Kaikkiaan 10 venekuntaa osallistui kauden päätös-kisoihin.

Mitalisijat seuraavasti:

 1. FIN 281  Markku Savolainen
 2. FIN 189  Johan Hartell
 3. FIN 278  Jukka Ahola/Bobi Casén

Koko tulosluettelo tästä linkistä (pdf)...

C-G Wiklund
Purjehduspäällikkö


Lastenpäivä & pihakirppis tapahtuma lauantaina 8.8

Kesäravintola Mustakari järjesti Lastenpäivä & pihakirppis tapahtuman Mustakarilla lauantaina 8.8.2015.
 

Tapahtuma alkoi klo 11. Vielä siihen aikaan päivästä ei ollut minkäänlaista ruuhkaa, joka ehkä johtui myös ainakin osittain puolipilvisestä säästä.
 
Kirppispöytiä ei tullut kuitenkaan niin monta kun oli toivottu. Tilaisuus houkutteli kuitenkin paljon lapsia, jotka osallistui aarteenmetsästykseen yhdessä Minni Hiiren kanssa.


https://sites.google.com/site/gamlakarlebysegelfoereningrf/home/IMG_7568-1.JPG

Jotkut etsi vissiin aarteita jopa puiden oksilta...?

Sen jälkeen kun aarteita oli etsitty pitkin saarta "kissojen ja koirien" kanssa, Olli Orava kävi vierailulla.


Ponit Viiskarin ja Ulla olivat myös paikalla. Lapset pääsivät ratsastuskierrokselle Ullan kanssa.

https://sites.google.com/site/gamlakarlebysegelfoereningrf/home/IMG_7630-1.JPG


Heidi Honkala
Ravintolapäällikkö
 


Optimisti Kadettisarjan pohjoisen lohkon osa- kilpailu 2015

Optimisti Kadetti-sarjan pohjoisen lohkon osakilpailu purjehdittiin lauantain 1.8.2015 Morsiussaaren pohjoispuolella.
 
Neljästä suunnitellusta lähdöstä purjehdittiin kolme. Tulokset Optimisti- jollaliiton ikäluokituksen mukaisesti:
 
Alle 10 v
1. Erik Peuhkuri FIN 247 OPS
 
10 - 12 v
1. Heta Heinonen FIN 351 OPS
2. Luka Kotilainen FIN 857 OPS
3.
Henrik Ollila FIN 869 OM
4. Joona Olllila FIN 899 OM
 
 
 
T. C-G Wiklund
Purjehduspäällikkö

 

Hai SM 2015 tulokset

Hai SM purjehdittiin Pietarsaaressa 24 - 26.7.2015. Kisassa purjehdittiin kuusi lähtöä ja niihin osallistui 22 venekuntaa.

Kisan voitti Naantalin Purjehdusseuraa edustava Kai Saksi veneellään Harriniva.

GSF:ää edusti kaksi venekuntaa. Johan Hartell miehistöllään Auli Hartell ja Mikael Bergroth otti hopeaa ja Bobi Casén miehistöllään Veli-Pekka Ruoho ja Lauri Haimakainen sijoittui kuudenneksi.
 
 

FIN-241 "Huismann" Bobi Casén

Tuloslista liitteenä...
 
T. C-G Wiklund
Purjehduspäällikkö
 


Hai Ranking 3/2015 tulokset

Hai ranking 3/2015 osakilpailut purjehdittiin Mustakarin ulkopuolella 11 - 12.7.2015. Ilmoittautuneita venekuntia oli kaikkiaan 9 kpl.
 
Oheisena kilpailutulokset.
 
Voittajavene Heidi FIN-189 lähinnä kameraa,
kuva vasemmalla. Foto Christian Wiklund

 
Napsauta tästä lisää kuvia (>100) Dropboxista... (foto: Christian Wiklund)
 
T. C-G Wiklund
Purjehduspäällikkö

 

Kokkolalehti: "Toimittaja testaa"

Kokkolalehden juttusarjassa "Toimittaja testaa", toimittaja Riikka Korri testasi GSF:n purjehduskoulua. Valmentaja Jalmari "Jamppa" Ahola toimi toimittajan pikakurssin ohjaajana.
 
Lyhyen teoriaosuuden jälkeen, toimittaja tutustui purjehduksen ”saloihin” Oslojolla Albatrossilla.
 
Napsauta tästä lukeaksesi koko artikkelin… (pdf-tiedosto).
 
T. Jan Helminen
Junioripäällikkö


Optimisti Kadettisarjan pohjoisen lohkon osa- kilpailu 2015

 
T. C-G Wiklund
Purjehduspäällikkö

 

Juniorien alkeiskurssin 2015 päätös

Juniorien alkeiskurssin päätös vietettiin perjantaina 12.6 tuulisessa säässä perinteisesti grillimakkaralla ja limsalla.
 
https://sites.google.com/site/gamlakarlebysegelfoereningrf/home/IMG_4745-1.JPG

Perjantai oli ylimääräinen kurssipäivä, jolla korvattiin keskiviikko, joloin emme päässeet tuulisen ja puuskaisen sään takia purjehtimaan lainkaan. Tuulista puheenollen, niin kurssin aikana ei ollut mahdollisuutta purjehdittiin siinä määrin kuin kurssiohjelmassa oli suunniteltu. 
 
Kiitos kaikille junioreille ja heidän huoltajilleen, että jaksoitte kurssin loppuun asti, vaikka kurssista tuli hieman teoriapainotteinen. Henkilökohtaisesti toivon, että useimmat juniorit ovat löytäneet purjehduksesta vaihtoehtoisen harrastuksen ja tulette ilmoittautumaan jatkokurssille.
 
T. jan.helminen(at)anvianet.fi
Junioripäällikkö

044 076 9023

 

Juniorien alkeiskurssi 2015

Kurssi alkoi maanantaina 8.6 klo 12:00. Osanottajia meillä on yhteensä 11, joista 9 tyttöä ja 2 poikaa. Pakostakin heräsi kysymys: "Onko purjehduksesta tulossa feministi laji...?"


 
Jalmari Ahola vetää keppi-naru -harjoitusta, jossa "kuiva-harjoitellaan" puolen vaihtoa kuvitteellisessa optimistijollassa (kuva vasemmalla).
 
"Evästauko" junnumökin edustalla tiistaina n. klo 14 (kuva ylhäällä). Tuuli yltyi sen verran, että tauon jälkeen lähdettiin nostamaan optimistijollat maihin ja sen jälkeen Jemina Forsgård veti jonkinlaista piirustusleikkiä...
 
Toistaiseksi tuulet eivät ole olleet meidän puolella mutta toisaalta sade on jättänyt meidät rauhaan. Auttaisikohan, jos uhraisimme jotakin merten voimille? Mutta mitä se olisi...?
 
Jollapurjehduksessa voidaan joitakin asioita  "kuivaharjoitella" maissa mutta mikään ei korvaa jollapurjehdusta meren sinisillä aalloilla "aikuisten oikeesti". Nyt sormet ja varpaat ristiin ja toivotaan vähän kevyempiä tuulia, vähän enemmän lämpöä ja että vasta viikonloppuna sataa vanhoja mummoja...
 
T. Janne Helminen
Junioripäällikkö
 

"Kesälääkäreiden" purjeh- duskoulun osanottajat


 
Kierrettyä Oslojollilla salmiakkirataa pari tuntia, ovat kaikki turvallisesti takaisin maissa.
 
Purjehduspäällikkö Carl-Gustav "Dutta" Wiklund murjaisi puujalkavitsin merimiehestä ...ja kaikkia nauratti aivan kolokosti...
 
Merimies meni eläinkauppaan ja katseli värikästä papukaijaa.
- Osaatko sinä puhua? merimies kysyi.
- No osaanhan minä, mutta osaatko sinä lentää?
 
T. Carl-Gustav "Dutta" Wiklund
Purjehduspäällikkö
 

Juniorien alkeiskurssit 1 ja 2

Juniorien alkeiskurssi 1:n ryhmät on yhdistetty yhdeksi ryhmäksi vähäisen osanottajamäärän takia. Infossa perjantaina 5.6 sovittiin läsnäolleiden kesken, että alkeiskurssi järjestetään kaikkina päivinä klo 12:00 - 15:00.

Jäsenmaksu 8 € on maksettava viimeistään kurssin alkamista edeltävänä päivänä, eli sunnuntaina 7.6, jotta liiton (SPV:n) ryhmätapaturmavakuutus tulee voimaan seuraavasta päivästä lukien.

Kurssi- ja jäsenmaksu maksetaan seuran tilille:  

SAAJA: GAMLAKARLEBY SEGEL-FÖRENING R.F.

IBAN: FI34 2011 1800 0936 93

BIC: NDEAFIHH

HUOM! Juniorien alkeiskurssille 2  (15.6 - 18.6.2015) on vain muutama ilmoittautuminen. Koska on riski, että alkeiskurssi 2 peruuntuu, niin ilmoittautuneet voivat halutessaan vaihtaa alkeiskurssille 1. Vaihdosta ei tarvitse välttämättä ilmoittaa mitään etukäteen vaan tulette vain paikalle maanantaina 8.6 klo 12:00.

Tiedoksi, että kaikilla juniorikursseillamme on vielä tilaa. Kursseille ilmoittautuminen päättyy kurssin alkamista edeltävänä päivänä.

Lisätietoa verkkosivulla:

Juniorien purjehduskoulu

T. Janne Helminen
044 076 9023


"Kurssin kautta merelle"

Kokkola-lehden numerossa 3.6.2015 on artikkeli otsikolla "Kurssin kautta merelle".
 

 
Artikkelissa haastatellaan seuran juniorivalmennuksen naiskaksikkoa, päävalmentajaa Krista Olanderia (kotiseura EPS - Espoon Pursiseura) ja valmentajaa Jemina Forsgårdia.
 
Molemmat miespuoliset valmentajat Jalmari "Jamppa" Ahola ja Alex Helminen olivat "ikävä kyllä" estyneitä haastattelua varten.
 
Tällä kaudella saamme osittain valmennusapua Lauri Haimakaiselta. Laurilla on kilpailukokemusta eri purjeveneluokista.
 
Lue Kokkola-lehden artikkeli pdf-tiedos-tona...
 
T. Janne Helminen
Junioripäällikkö
 

Uuden moottorivene-laiturin asennus alkoi 20.5.2015

Uuden moottorivenelaiturin asennus alkoi keskiviikkoaamuna 20.5.2015.

Keskiviikko 20.5

Ensimmäisen päivän aikana laiturielementit laskettiin mereen ja kiinnitettiin toisiinsa. Toistaiseksi kaikki oli sujunut suunnitelmien mukaisesti.
 
 

Torstai 21.5

Asennus jatkui torstai aamuna käyntisiltojen kiinnittämisellä. Käyntisillat ovat ainoat osat vanhasta moottorivene-laiturista, joita kierrätetään. Ne tullaan kunnostamaan myöhemmin.
 
Ensimmäinen venepuomi asennettiin jo ennen lounasaikaa. Ko. puomi on ainoa 10 m pituinen, joka sijaitsee kauimpana laiturin länsipäässä.
 
Viimeinen 16:s puomi, 6 m pitkä, kiinnitettiin juuri ennen klo 19. Tähän saakka asennus on "sujunut kuten Strömsössä...".
 
 
Laiturin kannella makaa vielä irtonaisia lautoja elementtisaumojen kohdalla. Ne kiinnitetään vasta sitten, kun sähkö ja vesi on asennettu.
 
Moottorivenelaiturille asennetaan myös uudet sähkön- ja vedenjakelupollarit. Pelastusvälinepylväs varusteineen kuuluu myös suunnitelmiin.
 
https://sites.google.com/site/gamlakarlebysegelfoereningrf/home/IMG_4048-1.JPG
 
Sillä aikaa kun odotamme sähköä ja vettä, niin voimme katsella Strömsön uusintajaksoja TV:stä ja pitää peukkuja, että myös loput laituriprojektista sujuu "häriöttä"... ½"#¤%&/()=?
 
Terveisin
Mikael Bergroth
Satamakapteeni

 

Kevätkokouksen 2015
pöytäkirja

Kevätkokous järjestettiin Klubikabinetissa Mustakarilla tiistaina 12.5.2015.

 
Pöytäkirja tästä linkistä... (ruotsiksi)
 
GSF - Johtokunta
 


GSF:n vuosikirja 2015

Napsauta tästä lukeaksesi GSF:n vuosikirjaa 2015 (pdf)

T. GSF Johtokunta
 


Ilmoittautuminen juni- orien purjehduskouluihin 

Ilmoittautumisia juniorien purjehdus-kouluihin 2015 otetaan nyt vastaan. Avaa ilmoittautumislonake tästa.

Lisätietoa juniorien purjehduskouluista löytyy alasivulta Juniorit/Purjehduskoulu. Ko. sivulla on myös linkki ilmoittautumis-lomakkeeseen ylinnä oikeanpuoleiisessa sarakkeessa.

Terveisin

jan.helminen(at)anvianet.fi
Juniorpäällikkö
044 076 9023

 


Moottorivenelaiturin ranta on puhdistettu

Satama-altaan etelänpuoleinen rantapenger on valmisteltu uuden moottorivenelaiturin asennusta varten.
 
Pensaat ja pusikot on puhdistettu ja rantavedestä on nostettu sinne vuosien varrella valunut kivi- ja sora-aines. Rantapenger on myös saanut uuden sorapeitteen.
 

 

 
Terveisin
Satamakapteeni

 

2015
-
2014

Laituritalkoot osa 2, lauantaina 22.11.2014

Laituritalkoot jatkui toista kertaa tänä syksynä. Tällä kertaa tarkoituksena oli sahata moottorivenelaituri palasiksi ja nostaa ne pois ennen satama-altaan jäätymistä.
 
Ajatuksena on, että uuden moottorivene-laiturin asennustyöt voidaan aloittaa heti kun jäät ovat lähteneet (toukokuussa?)

 


Foto: Janne Helminen


Foto: Janne Helminen


Foto: Jan Lindell


Foto: Jan Lindell

 


Satamakapteeni kiittää ja kumartaa taas kerran kaikkia talkoihin osallistuneita...

 

Laituritalkoot osa 1, lauantaina 18.10.2014

Valokuvia laituritalkoosta 18.10.2014. Aisat on poistettu moottorivenelaiturista.
 
 
 
 
Sargo-kabinetissa oli tuli takassa ja siellä nautittiin grillimakkaraa ja piristäviä juomia...
 
Satamakapteeni kiittää kaikkia talkoisiin osallistuneita...
 
T. Mikael Bergroth
Satamakapteeni
 

Tuloksia jääpurjehdus-kilpailuista Vaalassa
14 - 16.11.2014

Jääpurjehtijoille kausi on juuri alkanut. GSF järjesti Johnny Köhler Cupin 14.11.2014 ja All Saints regatan 15 - 16.11.2014 Painuanlahdella Vaalassa. Kilpailuihin osallistui 29 purjehtijaa kuudesta eri maasta.
 
Kärkisijoitukset seuraavasti:
 1. Fredrik Lönegren S-8
 2. Reko Suojanen    L-112  (BSF)
 3. John Winquist      L-601  (NJK)
Kokonaistulokset löytyy seuraavalta kotisivulta:
 
 
Mikael Bergroth
Regatta-järjestäjä
 

Veneiden talvisäilytys Mustakarilla

Ne jäsenet, jotka aikovat säilyttää veneensä Mustakarin asvaltoidulla alueella talven yli, pyydetään huomioimaan seuraavaa
 • asettakaa riittävän suuria vesivanerilevyn palasia venepukkienne alle
 • suositeltava minimikoko n. 50 x 50 cm ja paksuus n. 30 mm
Terveisin
 
Mikael Bergroth
Satamakapteeni
 


Kyltit ja opasteet

Kyltit ja valtaosa opasteista Mustakarilla tullaan uusimaan kauden 2014 aikana. Ensimmäiset muutokset tapahtui tiistaina 24.6.2014
 
Polttoaineaseman takaseinään vieras-satamassa kiinnitettiin kaksi uutta opastetta (ks. kuva vasemmalla):
 
Vasemmalla puolella  on uusi opaste otsikolla:
 
Bothnian Bay
Tourism and Recreation
in the Bothnian Bay
(ks. alempi kuva vasemmalla)
 
 
Opasteessa markkinoidaan Perämeren saaristoa nimellä Boundless Bothnian Bay (Rajaton Perämeri), joka on Ruotsin ja Suomen välinen yhteistyöprojekti. Tervetuloa tutustumaan verkkosivulle:
 
 
Ko. verkkosivulla on ladattavissa PDF-tiedosto nimellä "Perämeren kohdekirja" (66,4 Mt).
 
Vieraslaiturin opastetaululta siirrettiin takaseinän oikealle puolelle opaste otsikolla Kokkolan saaristo (kuva alla):
 
Foto: Johan Nyberg
 
Opasteessa esitellään mm. Kokkolan saariston arvokkaita luontotyyppejä ja linnustoa. 
 


SPV:n aluevastaavan ja kommodorien kokous 22.5.2014

SPV:n paikallinen aluevastaavan edustaja Kenneth Bäckström oli kutsunut koolle Kommodorikokoukseen Mustakarille torstaina 22.5.2014 klo 18:00.
 
Läsnä oli n. viitisentoista henkilöä mm. paikalle kutsuttuja edustajia alueen eri purjehdusseuroista ja venekerhoista.
 
 
Ohjelma lyhyesti:
 1. Aluevastaava Kenneth Bäckström - mikä on minun roolini liitto / seurat / liitto
   
 2. SPV:n varapuheenjohtaja Pata Andersson tiedotti mm. liiton eri rekisterien uudistamisesta, joita eri jäsenseurat käyttävät
   
   
 3. Meripelastuksen edustaja Pekka Erkkilä kertoi veneilijän Trossi turvasta, eri yhteistyömuodoista ja toiminnasta yleisesti. Lisäksi Erkkilä muistutti Trossin muuttuneesta hälytysnumerosta 0294 1000
   
   
 4. Pidä Saaristo Siistinä - Johan Asplund kertoi puhtaanapidosta saaristossa, esitteli organisaatiota, yhteistyötä ja kertoi myös jäsenyydestä
   
 5. Saaristoneuvosto - Johan Asplund esitteli järjestöä, kertoi jäsenyy- destä ja uusien veneilyväylien merimerkeistä. Johan esitteli myös uusimman painoksen Seitsemän sillan saaristokortista
   
 6. If Vahinkovakuutusyhtiön edustaja tiedotti venevakuutuksista ja esitteli tilastotietoja yleisimmistä eri tyyppisistä venevahingoista, joita tapahtuu eniten maassamme. 
Foto: Johan Nyberg
 
Terveisin Kenneth Bäckström
Aluevastaava SPV:ssä
 

2014
-
2013


Mustakarin kaavamuutos

Kaupunginhallitus on hyväksynyt Mustakarin kaavamuutoksen 19.8.2013.
 
 
Johtokunnan psta Tanja Risikko
 

Saaristoneuvoston karttakirja 

Kenneh Bäckström tiedottaa, että Saaristoneuvoston karttakirja alueelta Pietarsaari - Lohtaja on myynnissä Akku-Tehossa Kokkolassa.
 
Terveisin Kenneth Bäckström 
 

Rolf Renlundilta
lahjoitus

Rolf "Roko" Renlund on lahjoittanut "Marienborgin plokin".
 
Ploki on peräisin viisimastoisesta kuunarista Marienborg, joka haaksirikkoutui Västerbådassa Tankarin majakkasaaren luoteispuolella 1924.
 
Lahjoituksen vastaanotti Kenneth Bäckström. Purjehdusseura GSF säilyttää plokin muistona ajalta.
 
Terveisin Kenneth Bäckström
 

Saaristoneuvosto tiedottaa

Saaristoneuvosto on asentanut meri-merkkejä (reimareita) seuraavasti:

 • Morsiussaaren edustalle
  karimerkki
 • Trullevista reimareita Rödsön jokisuuta kohti
 • Trullevista reimareita Mölleriin Hellskerin kautta
 • Trullevista reimareita Hellskerin kautta eteläiseen Poroluotoon ns. "Vanha Hinausväylä"

Saaristomerikorttia myydään Mäntysaaren Kirjakaupassa. Ensi vuonna reimarit tullaan merkitsemään myös siihen.

Liity jäseneksi Saaristoneuvostoon ja tue yhdistystä. Tuki menee suoraan väylien merkitsemiseen ja turvallisuuden ylläpitämiseksi merellä veneenkuljettaille.

Ota yhteyttä Kenneth Bäckströmiin:
0400 867 360
keni.backstrom(a)pp.kpnet.fi
 
Terveisin Kenneth Bäckström


Tankarin laituripaikat

Ilmoitamme,että Tankarin karitoimikunta on 27.5.2013 päättänyt seuraavaa:
 
Tankarin laituripaikat ovat 1.6.2013 lähtien maksulliset yöpyville veneille:
 
 
10 €/yö klo 22-06 maksu suoritetaan kahvilanpitäjälle.
 
Laituripaikan voi myös vuodeksi kerrallaan lunastaa hintaan 200 euro ilman sähköä tai 250 euroa sähköineen. Näitä "vuosi-paikkoja" on 8 kpl. Paikasta kiinnostuneet voivat 5.6.2013 mennessä ilmoittautua osoitteella
 
annukka.viitala(a)kokkola.fi
 
tai puh 044-7809218. Arvonta suoritetaan 5.6. mikäli paikkoja ylimerkitään.
 
Annukka Viitala
Kehitysjohtajan sihteeri
Kokkolan kaupunki
PL 43
67101 Kokkola
puh. 044 7809 218
 

Asemakaavan muutos

Gamlakarleby Segelförening r.f. osoitti kaupunginhallitukselle 2011 anomuksen vuokraamansa alueen asemakaavan muuttamiseksi nykyistä vuokrasopimusta vastaavaksi. 
 
 
Johtokunta
 

2013
-
2012


Suunnitteluvaraus puuvenekeskukselle

Venemestari Lage Sundfors on jo pitkään hankkeen puuhamiehenä suunnitellut puuvenekeskuksen perustamista. Nyttemmin on tätä tarkoitusta varten perustettu Pohjanlahden Kulttuuri-historiallinen Puuveneyhdistys ry. Yhdistyksen nimissä on jätetty hakemus keskuksen alueen varaamisesta Suntinsuulta.

GSF Johtokunta


Kallstationen på Mustakari betjänar 24h. Till salu finns Bensin 98 E5 och Diesel. Bränsleautomaten accepterar de allmännaste betalningskorten.

Välkommen och tanka!

24h

  

Tervetuloa tankkaamaan!

Mustakarin kylmäasema palvelee 24h. Tarjolla on 98 E5 bensiiniä ja Dieseliä. Polttoaineautomaatti hyväksyy yleisim- mät maksukortit.

 
 
Visa Mustakari, Gamlakarleby Segelförening på större karta.
 
Näytä Mustakari, Gamlakarleby Segelförening suuremmalla kartalla
 
 

Videoklipp
Videoleikkeet


 
 
Ċ
Janne Helminen,
8 juni 2014 09:15
Ċ
Janne Helminen,
18 jan. 2016 10:30
Ċ
Janne Helminen,
14 maj 2015 10:32
Ċ
Janne Helminen,
26 juli 2015 11:23
Ċ
Janne Helminen,
13 juli 2015 23:13
Ċ
Janne Helminen,
25 juli 2016 04:05
Ċ
Janne Helminen,
22 mars 2016 10:28
Ċ
Janne Helminen,
6 juni 2015 12:11
ą
Janne Helminen,
21 juni 2016 13:17
Ċ
Janne Helminen,
2 aug. 2015 01:12
Ċ
Janne Helminen,
29 juli 2015 05:10
Ċ
Janne Helminen,
15 juli 2016 09:27
Ċ
Janne Helminen,
7 nov. 2014 07:47
Ċ
Janne Helminen,
22 mars 2016 10:28
Ċ
Janne Helminen,
7 sep. 2014 06:23
Ċ
Janne Helminen,
7 sep. 2015 07:28
Ċ
Janne Helminen,
8 sep. 2013 00:00
Ċ
Janne Helminen,
14 juli 2015 12:50
Ċ
Janne Helminen,
18 jan. 2016 10:28