Båtplatsansökan / Venepaikkahakemus

Fyll i formulären för att ansöka om båtplats hos Gamlakarleby Segelförening r.f. i Mustakari hamn.


Täytä lomake hakeaksesi venepaikkaa Gamlakarleby Segelförening r.f:n satamasta Mustakarilta.

Hyresvillkor

Rätt till båtplats förutsätter medlemskap i GSF och betald medlemsavgift. Årsavgiften för den beviljade båtplatsen ska betalas senast på förfallodagen. Obetalda båtplatser överförs till nya platssökande efter förfallodagen. Nyckeln till porten måste omedelbart återlämnas då man avstår från båtplatsen. Vidareöverlåtelse/uthyrning av båtplatsen är strängt förbjudet. Eftersom GSF:s hamn underhålls av medlemmarna, förpliktas hyresgäst av båtplats att delta i bevakning av hamnen och i diverse talkon.

Vuokraehdot

Oikeus venepaikkaan edellyttää GSF:n jäsenyyttä ja maksettua jäsenmaksua. Myönnetyn venepaikan vuosimaksu on maksettava viimeistään laskun eräpäivänä. Maksamattomat venepaikat luovutetaan uusille paikanhakijoille eräpäivän jälkeen. Portin avain on palautettava välittömästi venepaikasta luovuttaessa. Venepaikan edelleenluovuttaminen/vuokraaminen on ehdottomasti kielletty. Koska GSF:n satamaa ylläpidetään jäsenten toimesta, velvoitetaan laituripaikan vuokranottajaa osallistumaan sataman vartiointiin sekä erilaisiin talkoisiin.

Sökandes för- och efternamn / Hakijan etu ja sukunimi
Gatuadress / Katuosoite
Postnummer och postanstalt/ Postinumero ja postitoimipaikka
Telefon / Puhelin
E-mail
Båtens namn / Veneen nimi
Tillverkningsår/Valmistusvuosi
Modell eller typ / Malli tai tyyppi
Registernummer / Rekisterinumero
Segelnummer / Purjenumero
Längd / Pituus
Bredd / Leveys
Djup / Syväys
Vikt / Paino
Besiktad / Katsastettu
Övrig information / Muuta tietoa

Fyll kontrollnumret i fältet bredvid.
 


   
Gamlakarleby Segelförening r.f.