Säkerhet / Turvallisuus

Mustakari - info om handlande i nödsituation
112

Info om nödalarm 112 på denna länk.

GSF Styrelsen


Säkerhetsföreskrifter på Mustakari

 1. Räddningsstegar och livbojar är upphängda på synliga ställen i hamnen.
 2. Vid nödsituationer finns en båt till förfogande.
  Aluminbåten "Buster" finns förtöjd och olåst vid Kommodorsbryggan bredvik lyftkranen. Båten är utrustad med GSF:s logo.
 3. Vid nödsituationer på natten används siren, på dagen bästa möjliga sätt.
 4. Grillning och öppen eld är tillåtet endast på ställen som är utmärkta och byggda för detta ändamål.
  Öppen eld och grillning i båtar är förbjudet.
 5. Servicekörning till holmen är tillåtet.
  Tillstånd att parkera på holmen finns att köpas av hamnkaptenen.
 6. Länsvatten och övrigt avfall får inte pumpas i hamnbassängen.
  För olika avfall finns utmärkta avfallskärl vid EKO-punkten.
 7. För användning av landström skall hamnkaptenen tillfrågas (avgiftsbelagd).
 8. Vid lyftning eller sjösättning av båtar och användning av föreningens lyftkran bör hamnkaptenen kontaktas.
 9. Ytterligare information om gästhamnen fås från restaurangen, telefon:
  0207808940 eller hamnkaptenen 0400 280675

Mustakari - toiminta-ohjeet hätätilanteessa
112

Tietoa hätätilanneohjeesta 112 tästä linkistä.

GSF Johtokunta


Turvallisuusohjeet Mustakarilla

 1. Pelastustikkaat ja -renkaat ovat kiinnitettynä satamassa näkyvillä paikoilla.
 2. Hätätilanteita varten on käytettävissä vene.
  Alumiinivene "Buster" on kiinnitettynä ja lukitsematta Kommodorin laiturissa nosturin vieressä. Vene on varustettu GSF:n logolla.
 3. Vaaratilanteissa yöllä annetaan sireenillä merkkiääni, päivällä parhaaksi katsomalla tavalla.
 4. Grillaus ja avotulen teko on sallittua ainoastaan sitä varten merkityille ja rakennetuille paikoille.
  Avotulen teko ja grillaus veneissä on kielletty.
 5. Huoltoajo saarelle on sallittua.
  Pysäköintilupa saarelle on mahdollista ostaa satama-kapteenilta.
 6. Pilssiveden ja jätteiden tyhjennys satama-altaaseen on kiellettyä.
  Jätteitä varten on erilliset osoitetut astiat EKO-pisteessä.
 7. Maasähkön käytöstä on sovittava erikseen satamakapteenin kanssa (maksullinen).
 8. Veneiden nostosta tai laskusta ja seuran nosturin käytöstä on sovittava erikseen satamakapteenin kanssa.
 9. Venesatamaa koskevia lisätietoja on saatavissa ravintolan kassalta, puhelin:
  0207808940 tai stamakapteenilta 0400 280675.

Gamlakarleby Segelförening r.f

Mustakarivägen 20

67300 Karleby

Email: info.mustakari@gmail.com